Close
 
 
 

Ділова етика

 
 

Ділова етика

Ми прийняли на себе зобов'язання дотримуватися високих стандартів ділової етики у всьому, щоб ми не робили. Ми ніколи не повинні нехтувати нашими стандартами ділової етики заради досягнення бізнес-результатів.

 

Конфлікти інтересів

Постачальники повинні уникати конфліктів інтересів у своїх комерційних угодах і працювати максимально прозоро відносно будь-яких обставин, за яких виникає або може виникнути конфлікт інтересів.

Відповідно, Постачальники повинні (а також повинні вжити заходів, щоб зобов'язати своїх Працівників):

 • Уникати ситуацій, коли їхні особисті та/або комерційні інтереси або інтереси їхніх посадових осіб або працівників можуть конфліктувати або можуть здаватися такими, що конфліктують, з інтересами Групи;
 • Повідомляти Групу про випадки, коли будь-який працівник Групи може мати будь-який інтерес будь-якого характеру в їхньому бізнесі або будь-яких економічних зв'язках з ним; та
 • Інформувати Групу про будь-яку ситуацію, яка становить або може розглядатися як така, що становить фактичний або потенційний конфлікт інтересів, одразу після її виникнення, а також повідомляти про те, як така ситуація вирішується.

Ці положення не мають на меті заборонити Постачальникам укладати угоди з конкурентами Групи у законний і прийнятний спосіб.

 

Хабарництво і корупція

Жодний Постачальник (або його працівники та агенти) не повинен вчиняти або брати участь у хабарництві та інших корупційних діях.

У зв'язку з цим Постачальники повинні завжди уникати участі у будь-яких діях, які можуть становити хабарництво, а саме:

 • Ніколи не пропонувати, не обіцяти або не здійснювати/надавати будь-який подарунок, платіж або інші вигоди (наприклад, представницькі заходи, відкати, пропозиція щодо працевлаштування / прийняття на роботу або можливості щодо здійснення інвестицій) будь-якій особі (безпосередньо або опосередковано) з метою схилити її до або винагородити за вчинення неправомірних дій або неправомірного впливу на прийняття будь-якою особою будь-якого рішення на їхню користь або на користь Групи;
 • Ніколи не вимагати, не погоджуватися прийняти або не отримувати будь-який подарунок, платіж або інші вигоди від будь-якої особи (безпосередньо або опосередковано), що пропонуються з метою схилити до або винагородити за вчинення неправомірних дій, або впливають чи створюють враження, що неправомірно впливають на рішення Групи;
 • Ніколи не пропонувати, не обіцяти або не здійснювати/надавати будь-який подарунок, платіж або інші вигоди публічному діячеві з метою вплинути на прийняття такою фізичною особою, як публічний діяч, рішення на їхню користь або на користь Групи;
 • Ніколи не здійснювати, безпосередньо або опосередковано, платежі для спрощення формальностей у зв'язку з бізнесом Групи, крім випадків, коли це необхідно виключно для цілей збереження життя, безпеки або свободи будь-якого Працівника; та
 • Забезпечити співставний та ефективний контроль з метою попередження пропонування, здійснення, вимагання або отримання неправомірних платежів третіми особами, що надають послуги Групі, або від їхнього імені або від імені Групи.
 

Подарунки і представницькі заходи

Нерегулярне пропонування або прийняття ділових Подарунків або представницьких заходів може бути прийнятною діловою практикою. Проте неналежні або надмірні Подарунки та представницькі заходи можуть бути одним з проявів хабарництва і корупції, і завдати серйозної шкоди ВАТ та нашим Постачальникам.

Постачальники не повинні пропонувати або приймати Подарунки і представницькі заходи, якщо це становитиме або буде сприйматися як хабарництво або вчинення інших корупційних дій. Тому:

 • Постачальники повинні дотримуватися вимог політики Групи щодо Подарунків і представницьких заходів, яку викладено у Стандартах ділової поведінки, під час ведення бізнесу з компаніями і працівниками Групи;
 • Постачальники не повинні обмінюватися Подарунками і представницькими заходами під час проведення будь-якого тендеру або конкурсних торгів за участі Групи; та
 • Постачальники не повинні намагатися, безпосередньо або опосередковано, вплинути на рішення будь-якого Публічного діяча від імені Групи шляхом пропонування будь-яких Подарунків або представницьких заходів (або іншої особистої вигоди) йому або будь-якій особі, яка є близьким родичем Публічного діяча, його другом або пов'язаною особою. Подарунки державним службовцям, вартість яких перевищує граничні значення, встановлені Стандартами, можуть бути доречними та відповідними у дуже виключних випадках.
 

Санкції та експортний контроль

Постачальники повинні забезпечити ведення свого бізнесу з урахуванням всіх чинних режимів санкцій і не співпрацювати з будь-якими особами або територіями, щодо яких введено санкції, якщо це заборонено.

У зв'язку з цим Постачальники повинні:

 • Знати і виконувати всі чинні режими санкцій, які мають вплив на їхню діяльність; та
 • Впровадити ефективні механізми і засоби внутрішнього контролю для мінімізації ризику порушення санкцій, а також проводити тренінги і надавати підтримку, необхідні для того, щоб їхні працівники, зокрема ті, діяльність яких передбачає здійснення міжнародних платежів, поставок і закупівель продукції, технологій або послуг, знали про такі санкції та ефективно дотримувалися їх; та
 • Повідомляти Групу про всі випадки, коли вони планують поставити Групі товари або надати їй послуги, що мають походження з або перевозяться транзитом через територію, щодо якої введено комплексні санкції США, або планують здійснити платежі або поставити продукцію Групи на користь будь-якої особи або території, що якої введено санкції, або через неї.
 

Що таке санкції?

Санкції – це обмеження або заборони на ведення торгової діяльності або укладення комерційних угод, включаючи перекази коштів, з певними країнами або територіями, щодо яких вони вводяться, або за участі таких країн або територій, які застосовуються окремими країнами, такими як Сполучені Штати Америки (США) і Сполучене Королівство, або наднаціональними утвореннями, такими як Організація Об'єднаних Націй та Європейський Союз, відносно іншої країни, фізичної або юридичної особи.

Деякі режими санкцій є дуже широкими; санкції США можуть, наприклад, застосовуватися навіть до нерезидентів США, коли вони діють повністю за межами США. Зокрема, санкції США забороняють використовувати долари США та американські банки для проведення розрахунків між особами, що не є резидентами США, за участі осіб, щодо яких введено санкції, а також операції з експорту/транзитного перевезення продукції, що походить з США, і продукції, що має вміст американського походження, до територій або певних осіб, щодо яких введено санкції.

Певні режими санкцій застосовуються до експорту/реекспорту продукції, що походить з територій, щодо яких введено комплексні санкції США, або продукції, що має вміст такого походження; а також транзитного перевезення продукції через території з високим ризиком, щодо яких введено санкції.

Окремо від санкцій заходи експортного контролю встановлюють ліцензійні зобов’язання щодо транскордонного переміщення певних товарів, таких як товари "подвійного використання", а також пов’язаного з ними програмного забезпечення і технологій, через можливість їхнього використання у військових цілях, незалежно від того, хто бере участь у такому їх переміщенні. До товарів "подвійного використання" відносяться певні типи техніки, програмне забезпечення для шифрування та ІТ-обладнання.

Крім значних репутаційних збитків, порушення санкцій і заходів експортного контролю тягне за собою серйозні покарання, включаючи штрафи, втрату експортних ліцензій і позбавлення волі, а також завдає шкоди відносинам з партнерськими банківськими установами.

 

Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Жодний Постачальник (або його працівники та агенти) не повинен вчиняти або брати участь у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

Постачальники повинні запровадити ефективні засоби контролю з метою уникнення будь-якої участі у будь-якій діяльності, що може становити злочин у вигляді легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму у будь-якій відповідній юрисдикції, або що може призвести до вчинення ВАТ такого злочину. Це включає, зокрема, приховування незаконного походження коштів або майна, або надання їм вигляду законно отриманих коштів, або законно набутого майна; володіння доходами, отриманими злочинним шляхом, або здійснення будь-яких операцій з ними; свідоме сприяння фінансуванню терористичних груп або тероризму або передавання їм майна, або надання їм іншої підтримки.

 

Бізнес-документація і конфіденційність

Щоб вести бізнес з Групою, у Постачальників може виникнути необхідність у доступі до конфіденційних та закритих документів, що стосуються нашого бізнесу.

У зв'язку з цим Постачальники повинні:

 • Забезпечити захист цієї інформації і зберегти її конфіденційний характер;
 • Не розкривати конфіденційну інформацію без попереднього дозволу Групи; та
 • Пам'ятати про ризик ненавмисного розкриття конфіденційної інформації в результаті обговорення або використання документів у громадських місцях.

Постачальники також повинні оновлювати бізнес-документацію, як фінансового, так і не фінансового характеру, відповідно до вимог чинного законодавства, а також забезпечити обробку персональних даних відповідно до всіх вимог чинного законодавства про захист інформації і персональних даних. Будь-які документи, які стосуються бізнесу Групи, повинні зберігатися настільки довго, наскільки це необхідно для Групи.

 

Конфіденційність даних і кібер-ризики

Ми зобов'язані забезпечити цілісність і безпеку наших систем і даних (у тому числі персональних даних) у всьому ланцюжку постачання.

Постачальники зобов'язані запровадити належні системи і засоби контролю для захисту даних Групи, включаючи персональні дані, та, у разі необхідності, забезпечення доступу до систем Групи. Багато Постачальників володіють персональними даними або конфіденційною інформацією Групи, або мають доступ до них.

У доповнення до дотримання вимог глобального законодавства про захист даних, наприклад, Загального регламенту про захист даних (GDPR), Постачальники повинні також запровадити ефективні засоби кібер-безпеки, що мають критичне значення для безпеки таких даних і систем Групи, і захисту бізнесу Групи. Відповідно, наші Постачальники повинні дотримуватися вимог законодавства, нормативних актів і рекомендованої галузевої практики у сфері захисту даних і кібер-безпеки (включаючи проведення оцінок безпеки даних у випадках, встановлених законодавством, і аналіз результатів оцінок кібер-загроз).

Загрози і ризики у сфері кібер-безпеки, які пов'язані з тим, як ми управляємо даними (включаючи персональні дані), постійно змінюються. Життєво необхідно, щоб наші Постачальники мали відповідні технічні заходи, політики і процедури, необхідні для захисту даних Групи, забезпечення безпеки будь-якого доступу до систем Групи і опрацювання всіх даних та управління ними відповідно до задокументованих процедур.

У зв'язку з цим Постачальники повинні:

 • Запровадити всі належні політики щодо захисту даних, інформаційної безпеки та кібер-безпеки, і регулярно їх оновлювати;
 • Здійснювати моніторинг дотримання таких політик на постійній основі і забезпечити оперативне вжиття будь- яких виправних заходів;
 • Негайно розслідувати потенційні порушення політик щодо захисту даних, порушення безпеки і повідомляти Групу про будь-які такі порушення або події, що можуть негативно вплинути на дані або системи Групи; та
 • У разі виникнення такої необхідності вжити таких виправних заходів, яких може вимагати Група.
 

Оцінка безпеки даних і кібер-ризику

Постачальники повинні на постійній основі проводити оцінку ризику для своєї організації і його можливого впливу на поводження з даними (у тому числі персональними) Групи або на доступ до систем або даних Групи.

Постачальники повинні досліджувати ризик, пов'язаний з даними Групи, що перебувають у їхньому розпорядженні, або ризик в результаті будь-якого доступу до систем Групи, відповідно до моделей загроз і ризиків.

 

Чесна конкуренція та антимонопольне законодавство

Ми виступаємо за вільну конкуренцію відповідно до вимог конкурентного (або "антимонопольного") законодавства.

Відповідно, Постачальники повинні конкурувати чесно і з дотриманням стандартів професійної етики, а також дотримуватися вимог конкурентного права у кожній країні та економічній зоні, у якій вони здійснюють діяльність.

 

Ухилення від сплати податків

Постачальники повинні забезпечити дотримання вимог чинного податкового законодавства і нормативно-правових актів у країнах, де вони здійснюють діяльність, а також підтримувати відкриті і прозорі стосунки з податковими органами.

Постачальники за жодних обставин не повинні зумисно і незаконно ухилятися від сплати податків або сприяти ухиленню від сплати податків іншими особами.

З цією метою Постачальники повинні запровадити ефективні механізми контролю з метою мінімізації ризику ухилення від сплати податків або сприяння такому ухиленню, а також забезпечити належне навчання, підтримку і процедури повідомлення про неправомірну поведінку для своїх працівників, щоб вони знали й ефективно використовували такі процедури і могли повідомляти про будь- які проблеми.

 

Способи зв'язку з Групою

 • Ваша звичайна контактна особа у компанії Групи
 • Директор Групи з питань закупівель:
  procurement@bat.com
 • Канали комунікації Speak Up:
  www.bat.com/speakup