Close
 
 
 

Екологічний сталий розвиток

 
 

Екологічний сталий розвиток

Ми прийняли на себе зобов'язання застосовувати рекомендовані стандарти у сфері вирішення екологічних проблем і зменшення впливу Групи на довкілля як у нашій власній діяльності, так і в нашому ланцюжку створення доданої вартості в цілому.

 

Вплив на довкілля

Ми вимагаємо від Постачальників виявляти, розуміти і співпрацювати з метою уникнення, мінімізації та обмеження їхнього відповідного впливу на довкілля.

Коли це практично можливо, такі заходи повинні включати розробку політики щодо довкілля і системи управління.

Вплив на довкілля може включати, зокрема, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, воду і землю, використання матеріалів, використання природних ресурсів і поводження з відходами.

У відповідних випадках Постачальники також повинні розглядати необхідність вжиття заходів щодо захисту біорізноманіття, включаючи попередження збезлісення і фрагментації ареалів, а також захисту видів, що перебувають під загрозою зникнення.

 

Управління ефективністю

Ми вимагаємо, щоб у випадках, коли це практично можливо, Постачальники управляли, контролювали та вели облік своїх результатів у сфері охорони довкілля.

У відповідних випадках, коли це практично можливо, це повинно включати встановлення ключових показників ефективності, необхідних для визначення прогресу, досягнутого у частині реалізації планів і досягнення планових показників у сфері охорони довкілля, а також стимулювання постійного покращення ситуації.

 

Міркування, що мають значення для довкілля

Ми вимагаємо, щоб Постачальники враховували міркування, що мають значення для довкілля, під час розробки своїх продуктів, у своїй діяльності та/або під час надання своїх послуг.

У відповідних випадках це повинно включати в себе сприяння економіці замкнутого циклу, що передбачає скорочення обсягів використання первинної та кінцевої сировини і проектування відходів, що дозволить використовувати матеріали протягом більш тривалого періоду.

 

Співробітництво з Групою

Постачальники повинні надавати Групі (на вимогу) наявну інформацію, яка стосується їхніх результатів у сфері охорони довкілля, а також розумну підтримку, якої ми можемо потребувати, щоб зменшити вплив нашої діяльності, продуктів та послуг на довкілля.

У відповідних випадках це може включати (зокрема):

 • Оцінки життєвих циклів стосовно продуктів Групи;
 • Дані та інформацію, що стосуються сміттєвих відходів продуктів Групи; та
 • Плани щодо скорочення викидів вуглецю по відношенню до викидів Групи Обсягу 3;
 

Що таке викиди Обсягу 3?

Згідно з Протоколом парникових газів (ПГ) Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку, викиди вуглецю поділяються на три групи:
 • Обсяг 1 включає прямі викиди з джерел, що належать організації на праві власності або контролюються нею;
 • Обсяг 2 включає непрямі викиди, що утворюються в результаті виробництва електроенергії, пари, тепла або холоду, які споживає організація; та
 • Обсяг 3 ключає всі інші непрямі викиди, які мають місце у ланцюжку постачання організації, включаючи товари і послуги, що закуповуються.
 

Способи зв'язку з Групою

 • Ваша звичайна контактна особа у компанії Групи
 • Директор Групи з питань закупівель:
  procurement@bat.com
 • Канали комунікації Speak Up:
  www.bat.com/speakup