Close
 
 
 

Права людини

 
 

Права людини

Ми прийняли на себе зобов'язання застосовувати Керівні принципи ООН з питань бізнесу і прав людини і, відповідно, дотримуватися прав людини в нашій власній діяльності і нашому ланцюжку постачання.

 

Дотримання прав людини

У зв'язку з цим ми вимагаємо від наших Постачальників здійснювати їхню діяльність у спосіб, що забезпечує дотримання основних прав людини інших осіб, закріплених у Загальній декларації прав людини. Такі інші особи включають в себе, зокрема, їхніх власних працівників і осіб, що працюють на їхніх Постачальників.

Постачальники повинні вживати заходів з метою виявлення потенційних і фактичних негативних впливів на права людини, що пов'язані з їхньою діяльністю і діловими стосунками.

Вони повинні вживати належних заходів з метою попередження виникнення у їхній діяльності умов, що призводять до порушення прав людини, а також усувати будь-які негативні впливи, які виникають безпосередньо з їхньої діяльності або їхніх ділових відносин, або у зв'язку з ними.

По відношенню до своїх власних працівників Постачальники повинні (принаймні) дотримуватися таких вимог.

 

Рівність і відсутність дискримінації

Постачальники повинні створювати рівні можливості для всіх Працівників і справедливо поводитись з ними.

Зокрема, вони зобов'язані:

 • Працювати над викоріненням будь-якої форми переслідування і булінгу на робочому місці, у тому числі сексуального, вербального, невербального або фізичного характеру.
 • З повагою та гідністю ставитися до всіх Працівників, підтримувати різноманіття та інклюзивність, та не застосовувати жодних форм незаконної дискримінації.

Дискримінація може бути (зокрема) за расовою, статевою, віковою ознакою, етнічним походженням, кольором шкіри, інвалідністю, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, зміною статі, класовим походженням, віросповіданням, політичними переконаннями, сімейним станом, вагітністю, членством у профспілках або будь-якими іншими ознаками, що охороняються законом, під час прийняття рішення про прийняття на роботу, професійний розвиток, просування кар'єрними сходами або звільнення будь- якого працівника.

 

Охорона здоров'я і техніка безпеки

Постачальники повинні створити і підтримувати безпечні і корисні для здоров'я умови праці.

Зокрема, це повинно включати (без обмежень):

 • Впровадження процедур виявлення та усунення ризиків щодо професійних захворювань і безпеки праці та пов'язаних з ними ризиків, а також впровадження безпечних методів роботи;
 • Проведення оцінки виникнення пожежі з урахуванням особливостей робочого місця або підприємства і впровадження плану заходів пожежної безпеки та відповідних систем і процедур пожежної охорони та аварійної евакуації;
 • Забезпечення (у відповідних випадках) належних засобів індивідуального захисту для попередження професійних травм або захворювань;
 • Впровадження (у відповідних випадках) належних засобів контролю для забезпечення безпечного поводження, зберігання, переміщення та утилізації речовин, що становлять небезпеку для здоров'я людини або довкілля, включаючи займисті матеріали;
 • Проведення належного і регулярного навчання та здійснення комунікацій, необхідних для інформування Працівників про ризики для здоров'я і безпеки та процедури, що стосуються їхньої роботи; та
 • У разі забезпечення житлом – вжиття заходів, необхідних для гарантування чистоти і безпеки такого житла та його відповідності базовим стандартам щодо прийнятних умов проживання і потребам Працівників.
 

Повага до свободи об'єднання у профспілки

Постачальники повинні забезпечити, щоб всі Працівники мали можливість (за умови дотримання вимог чинного законодавства) реалізувати своє право на свободу об'єднання у профспілки та участь у переговорах щодо укладення колективного договору.

Це включає право бути представленими визнаними профспілками або іншими добросовісними представниками. Такі представники не повинні зазнавати жодної дискримінації та повинні мати можливість здійснювати свою діяльність на робочому місці в рамках закону, регулювання, існуючих трудових відносин і практик, а також погоджених процедур компанії.

 

Справедлива заробітна плата і матеріальна допомога

Постачальники повинні виплачувати справедливу заробітну плату і грошову допомогу.

Заробітна плата і грошова допомога повинні відповідати принаймні всім вимогам чинного законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати та іншого чинного законодавства або колективних договорів.

 

Заборона дитячої праці

Попередження використання дитячої праці у діяльності.

Відповідно до керівних принципів Міжнародної організації праці:

 • Будь-яка робота, яка вважається небезпечною або може завдати шкоди здоров'ю, безпеці або моральному розвитку дитини, не повинна виконуватися будь-якою особою, вік якої становить менше 18 років (або 16 років у випадку жорстких умов праці); та
 • Мінімальний працездатний вік не повинен бути меншим за встановлений законодавством вік для здобуття обов’язкової середньої освіти та, у будь- якому випадку, не може бути меншим за 15 років.

У випадках, дозволених місцевим законодавством, діти віком від 13 до 15 років можуть виконувати легку працю за умови, що така праця не заважає їм навчатися у школі або професійно- технічному училищі, або не передбачає здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоди їхньому здоров'ю або розвитку, наприклад, робота з механічним обладнанням або поводження з агрохімікатами. В порядку виключення ми також підтримуємо програми професійної підготовки і стажування, погоджені компетентним органом державної влади.

 

Заборона сучасного рабства

Постачальники повинні уникати у своїй діяльності експлуатації праці та сучасного рабства.

Це включає рабство, кріпосництво, примусову, підневільну або недобровільну працю, або працю нелегальних мігрантів або жертв торгівлі людьми.

Відповідно, Постачальники та агенти/кадрові агентства, що працюють від їхнього імені, не повинні вимагати від Працівників:

 • Сплачувати винагороду за працевлаштування, оформляти позики або сплачувати нерозумну плату за надані послуги, або вносити депозити; або
 • Передавати оригінали документів, що посвідчують особу, паспорти або дозволи.

Якщо національне законодавство або процедури працевлаштування вимагають використання документів, які посвідчують особу, Постачальники повинні використовувати ці документи у суворій відповідності до законодавства. Якщо документи, що посвідчують особу, утримуються або зберігаються з міркувань безпеки або безпечного зберігання, це повинно робитися виключно на підставі свідомої та письмової згоди Працівника, справжність підпису якого повинно бути підтверджено, при цьому Працівник повинен мати необмежений доступ до таких документів і мати можливість забрати їх у будь-який час без жодних обмежень.

 

Конфліктні мінерали

Постачальники повинні забезпечити відповідальну закупівлю конфліктних мінералів.

Конфліктні мінерали включають кобальт, золото, тантал, олово та вольфрам (і руди, з яких їх виготовляють), що походять з районів, які постраждали від конфліктів і мають високий ступінь ризику, які можуть прямо або опосередковано використовуватися для фінансування або підтримки збройних груп або сприяти зловживанням правами людини. Якщо товари або матеріали, що постачаються Групі, містять будь-які такі конфліктні мінерали, Постачальники повинні:

 • Провести відповідну комплексну перевірку;
 • Зробити розумні запити про країну походження, а також вимагати від своїх Постачальників проведення аналогічної комплексної перевірки; та
 • Надати Групі (на вимогу) наявну інформацію щодо комплексної перевірки і запитів про країну походження.
 

Робочий час

Постачальники повинні дотримуватися всіх вимог чинного законодавства про робочий час та іншого чинного законодавства або колективних договорів, включаючи будь-які встановлені законом вимоги щодо максимально дозволеного робочого часу.
 

Способи зв'язку з Групою

 • Ваша звичайна контактна особа у компанії Групи
 • Директор Групи з питань закупівель:
  procurement@bat.com
 • Канали комунікації Speak Up:
  www.bat.com/speakup