Close
 
 
 

Дотримання нормативних вимог

 
 

Дотримання нормативних вимог

Ми зобов'язані контролювати дотримання вимог цього Кодексу і забезпечувати розслідування і виправлення будь-яких виявлених порушень.

 

Дотримання вимог законодавства

Ми вимагаємо від наших Постачальників дотримуватися всіх відповідних законодавчих вимог, норм і нормативних актів, а також діяти з дотриманням стандартів етики.

У зв'язку з цим Постачальники повинні:

 • Дотримуватися всіх вимог чинного законодавства, норм і нормативних актів країни, в якій вони здійснюють діяльність, незалежно від порядку, в якому такі вимоги можуть застосовуватися до них;
 • Негайно повідомляти Групу про будь-які важливі кримінальні або цивільні справи, порушені проти них; та
 • Негайно повідомляти Групу про будь-які штрафи або адміністративні санкції, застосовані до них, які будь-яким чином стосуються вимог, викладених в цьому Кодексі.
 

Контроль дотримання

Ми залишаємо за собою право перевіряти дотримання новими та існуючими Постачальниками вимог цього Кодексу за допомогою внутрішніх та/або зовнішніх механізмів оцінки та аудиту.

Постачальники повинні надавати всю розумно необхідну підтримку в рамках будь- яких перевірок, що проводяться у зв'язку з цим Кодексом (незалежно від того, чи виконуються такі заходи безпосередньо Групою або третіми особами, залученими Групою), включаючи забезпечення зберігання відповідної документації і даних протягом періоду, визначеного Групою та/або відповідним законодавством, а також надання незалежного доступу до відповідного персоналу, об'єктів, документації і даних.

Така співпраця підлягає обговоренню і погодженню Групою і Постачальником з метою забезпечення її проведення у робочий час і надання у розумний строк повідомлення про її проведення.

Такі дії здійснюються незважаючи на будь- які законні обмеження, що застосовуються до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації – в таких випадках (і коли така інформація вважається такою, що має суттєве значення для проведення заходів перевірки) Постачальники повинні співпрацювати з Групою з метою визначення взаємно прийнятних механізмів безпечного і законного розкриття інформації.

 

Повідомлення про порушення

Постачальники повинні надавати підтримку щодо виявлення, розслідування, усунення і повідомлення про можливі або фактичні порушення вимог цього Кодексу та/або Стандартів.

У зв'язку з цим Постачальники повинні:

 • Запровадити ефективні процедури подання і розгляду скарг або еквівалентні процедури, за допомогою яких їхні Працівники можуть конфіденційно і не побоюючись репресій ставити запитання, висловлювати стурбованість та/або повідомляти самого Постачальника або безпосередньо Групу про потенційні або фактичні порушення;
 • Швидко досліджувати будь-яку достовірну інформацію про можливі або фактичні порушення вимог цього Кодексу і вживати відповідних заходів з метою уникнення будь-яких можливих порушень та/або мінімізації впливу будь-яких фактичних порушень і їх припинення; та
 • Повідомляти Групу про будь-які потенційні або фактичні порушення вимог цього Кодексу та/або Стандартів одразу після того, як їм стає про це відомо, згідно з поясненнями, наведеними у розділі "Повідомлення про неправомірну поведінку".
 

Повідомлення про неправомірну поведінку

Будь-які фактичні або потенційні порушення цього Кодексу або Стандартів можуть бути повідомлені звичайній контактній особі Постачальника у Групі або за допомогою наших конфіденційних та незалежно адміністрованих каналів повідомлення про неправомірну поведінку (Speak Up/Скажи), доступних за посиланням www.bat.com/speakup.

Наші канали Speak Up/Скажи перебувають під незалежним адмініструванням і є доступним в режимі реального часу завдяки текстовій і telephone hotlines, що працюють 24 години на добу сім днів на тиждень і підтримують різні місцеві мови. Ними можна користуватися конфіденційно (та, якщо ви забажаєте, анонімно) не побоюючись жодних репресій. Якщо ви вирішуєте скористатися гарячою лінією, ви можете обрати ваше місцезнаходження з переліку, доступного на веб-сайті, щоб дізнатися міжнародний код вашої країни.

Ви не зазнаєте жодних (прямих або непрямих) репресій у будь-якій формі за повідомлення про фактичну або потенційну неправомірну поведінку, навіть якщо виявиться, що ви помилилися. Забороняється переслідування або репресивне ставлення до будь-якого працівника, який повідомляє про неправомірну поведінку.

 

Розслідування

Ми серйозно ставимось до будь-яких випадків висловлення стурбованості, звинувачень або повідомлень про потенційні або фактичні порушення цього Кодексу та/або Стандартів. У відповідних випадках ми будемо проводити розслідування таких питань у чесний та об'єктивний спосіб, згідно з нашими внутрішніми політиками і процедурами.

В інших випадках ми можемо просити Постачальника провести розслідування відносно певного питання згідно з його власними процедурами.

На вимогу ВАТ Постачальник повинен співпрацювати з ВАТ і повідомляти нас про обсяг, хід виконання і результати свого розслідування (з дотриманням вимог щодо конфіденційності або інших вимог чинного законодавства).

 

Наслідки порушення

У випадку порушення будь-якої вимоги цього Кодексу Група залишає за собою право вимагати від відповідного Постачальника:
 • Продемонструвати істотний прогрес у виконанні відповідної вимоги (вимог) у визначений та розумний строк; та/або
 • Привести свою діяльність у повну відповідність певній вимозі (вимогам) у визначений та розумний строк.

У випадку грубого, суттєвого та/або систематичного порушення або іншої неправомірної поведінки, систематичної бездіяльності або відсутності покращення ситуації з боку Постачальника ми залишаємо за собою право припинити ділові відносини з таким Постачальником.

 

Способи зв'язку з Групою

 • Ваша звичайна контактна особа у компанії Групи
 • Директор Групи з питань закупівель:
  procurement@bat.com
 • Канали комунікації Speak Up:
  www.bat.com/speakup