Close
 
 
 

Довкілля

 
 

Довкілля

Ми прагнемо досягти досконалості у питаннях раціонального користування довкіллям у всій нашій господарській діяльності по всьому ланцюжку постачання, на який ми впливаємо.

 

Наші переконання

Ми розуміємо, що заходи з раціонального користування довкіллям є не тільки необхідними, але й практичними для нашого бізнесу, враховуючи те, наскільки ми залежимо від природних ресурсів для виготовлення нашої продукції.

Політика щодо охорони довкілля нашої Групи визначається місцевим і міжнародним трудовим правом, практичними рекомендаціями і стандартами4.

Ми дотримуємося всіх вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля.

 

Охорона довкілля

Компанії Групи повинні:
  • запровадити процедури з охорони довкілля, що відповідають вимогам нашої Політики охорони довкілля Групи і нашого Глобального посібника з охорони праці, техніки безпеки і добробуту працівників або національного законодавства (залежно від того, які з цих вимог є жорсткішими).

Ми закликаємо працівників Групи долучатися до нашої діяльності з раціонального користування довкіллям шляхом:

  • вивчення їхнього особистого впливу на довкілля і виявлення можливостей для відповідального використання ресурсів;
  • забезпечення своєї обізнаності про і дотримання всіх вимог законодавства і нормативних актів у сфері охорони довкілля і нашого Глобального посібника з охорони праці, техніки безпеки і добробуту працівників;
  • забезпечення дотримання нашими постачальниками і партнерами мінімальних стандартів екологічної сталості, які викладено у нашому Кодексі поведінки постачальників; та
  • звітування про будь-які порушення відповідно до Глобального посібника з охорони праці, техніки безпеки і добробуту працівників

Ми закликаємо всіх працівників пройти курс Програми Фонду екологічної сталості, яка є доступною на нашому навчальному порталі для працівників (GRID).

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com
4 ISO 14001 – Система екологічного менеджменту