Close
 
 
 

Точне ведення бухгалтерського обліку і документації

 
 

Точне ведення бухгалтерського обліку і документації

Чесний, точний та об’єктивний облік і надання фінансової та нефінансової інформації мають важливе значення для репутації Групи, її спроможності виконувати свої юридичні і податкові зобов’язання та обов’язки з аудиту, передбачені нормативно-правовими актами, для забезпечення виконання бізнес-рішень і заходів компаніями Групи

 

Точна інформація і дані

Всі дані, які ми створюємо, як фінансові, так і нефінансові, повинні точно відображати угоди і заходи, яких вони стосуються.

Ми повинні забезпечити дотримання чинного законодавства, вимог щодо зовнішнього обліку і процедур Групи щодо подання звітів, які містять фінансову та іншу інформацію ділового характеру.

Це положення застосовується до даних на паперовому носії, в електронній формі або на будь-якому іншому носії інформації.

Невиконання обов'язку щодо ведення точного обліку суперечить політиці Групи і може бути незаконним.

Не може бути жодних виправдань фальсифікації або викривленню інформації.

Така поведінка може мати ознаки шахрайства і призвести до цивільної або кримінальної відповідальності.

 

Діловодство

Компанії Групи повинні впровадити політики і процедури діловодства, що відповідають Процедурі діловодства Групи. Ми повинні управляти всіма нашими важливими бізнес-документами згідно з такими політиками і процедурами, і нам забороняється змінювати або знищувати документи компанії, крім випадків, в яких це дозволено.

Ми повинні знати політику і процедури діловодства компанії, які застосовуються до нас.

 

Документування угод

Всі угоди і договори повинні бути належним чином затверджені на всіх рівнях, а також правильно і повністю задокументовані.

Всі договори, які укладаються компаніями Групи з іншими компаніями Групи або третіми особами, повинно бути підтверджено у письмовій формі.

Якщо ми готуємо, укладаємо або затверджуємо будь-який договір від імені компанії Групи, ми повинні забезпечити, щоб такий договір був затверджений, підписаний і зареєстрований згідно з відповідною політикою і процедурами щодо погодження договорів.

Всі документи, підготовлені компанією Групи у зв’язку з продажами її продукції, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, повинні бути точними, повними і належним чином відображати суть угоди.

Вся документація (і відповідна кореспонденція) повинні зберігатися для їх можливої перевірки податковими, митними або іншими органами відповідно до вимог Процедури діловодства Групи і чинного місцевого законодавства.

 

Співпраця з зовнішніми аудиторами

Працівники повинні співпрацювати з зовнішніми та внутрішніми аудиторами Групи і забезпечувати, щоб вся інформація, якою вони володіють і яка є важливою для аудиту будь-якої компанії Групи (відповідна аудиторська інформація), надавалася зовнішнім аудиторам.

До нашого обов’язку співпрацювати із зовнішніми аудиторами застосовуються юридичні обмеження, наприклад, якщо мова йде про конфіденційні документи, розкриття яких заборонено законом.

У всіх інших випадках ми повинні оперативно реагувати на будь-який запит зовнішніх аудиторів і надавати їм повний та необмежений доступ до відповідних працівників і документів.

Ми не повинні за жодних обставин надавати зовнішнім або внутрішнім аудиторам інформацію, яка, як нам відомо (або як ми можемо обґрунтовано припускати), є неправдивою, неповною або неточною.

 

Дотримання стандартів бухгалтерського обліку

Фінансова інформація (наприклад, книги, реєстри і звіти) повинна відповідати загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку та положенням і процедурам бухгалтерського обліку і звітності Групи.

Ведення обліку фінансових даних компаній Групи повинно відповідати загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку, які застосовуються у країні їхнього місцезнаходження.

Якщо мова йде про звітність Групи, інформація повинна відповідати принципам і процедурам бухгалтерського обліку Групи (МСФЗ).

 

Всі дані, які ми створюємо, як фінансові, так і нефінансові, повинні точно відображати угоди і заходи, яких вони стосуються.

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com