Close
 
 
 

Конкуренція та антимонопольне законодавство

 
 

Конкуренція та антимонопольне законодавство

Ми підтримуємо вільну конкуренцію. Компанії Групи повинні конкурувати чесно, з дотриманням етичних норм і конкурентного (або "антимонопольного") права.

 

Як конкурентне право впливає на наш бізнес

Конкурентне право впливає фактично на кожний аспект нашої діяльності, включаючи продаж і викладку продукції, наші відносини з постачальниками, дистриб’юторами, споживачами і конкурентами, угоди злиття та поглинання (М&A), обговорення умов і укладення нами контрактів, а також під час визначення нами стратегії ціноутворення та інших умов здійснення торгової діяльності. Інколи законодавство є прив’язаним до ринкових умов, які визначатимуть підхід до питання конкуренції, а саме: ринкова концентрація; однорідність продукції і диференціація торгових марок; або регулювання, включаючи заборону реклами, заборону викладки і заборону куріння в громадських місцях.

Деякі види поведінки є забороненими незалежно від ринкових умов.

 

Відданість чесній конкуренції

Ми виступаємо за жорстку конкуренцію і дотримання вимог конкурентного права у кожній країні і економічній зоні, де ми здійснюємо нашу діяльність. Законодавство багатьох країн забороняє антиконкурентну поведінку. Це законодавство є комплексним і може різнитися залежно від країни або економічної зони. Порушення цього законодавства може мати серйозні наслідки.
 

Змова

Ми не повинні вступати у змову з нашими конкурентами (безпосередньо або опосередковано за допомогою будь-якої третьої особи) з метою:
 • встановлення цін або визначення будь-якого компоненту або аспекту ціноутворення, включаючи знижки, націнки, методи ціноутворення, умови здійснення розрахунків, часові рамки, рівень і процентні частки змін у цінах, або умови праці)
 • встановлення інших умов
 • розподілу ринків, клієнтів або територій
 • обмеження або унеможливлення виробництва, постачання або виробничих потужностей
 • впливу на результати тендерів
 • досягнення домовленості щодо колективної відмови від співробітництва з певними суб’єктами господарювання, включаючи домовленості про відмову від найму
 • обміну комерційною таємницею або обмеження конкуренції в інший спосіб
 

Зустрічі з конкурентами

До будь-якої зустрічі або прямого контакту з виробниками-конкурентами слід ставитися з надзвичайною обережністю. Ми повинні вести точний облік таких зустрічей і припиняти участь у них, якщо вони є або можуть розглядатися як такі, що є антиконкурентними.

Такий самий підхід повинен застосовуватися до відносин з іншими компаніями, якщо контакт стосується конкуренції між ними та нами.

Не всі домовленості із конкурентами є проблемними. До легітимних контактів з конкурентами відносять ті, що відбуваються в рамках професійних об’єднань, обмеженого обміну певною інформацією, а також спільних ініціатив за дорученням регуляторних органів або правозахисних груп.

Аналогічно, деякі домовленості з конкурентами можуть обмежувати конкуренцію, але є законними, якщо вони загалом приносять більше користі, ніж завдають шкоди. Необхідно отримати спеціалізовану юридичну консультацію перш ніж розглядати можливість укладення будь-якої угоди з конкурентами, щоб переконатись, що така угода не обмежує конкуренцію, або у відсутності ризиків, що її буде розглянуто як змову.

 

Інформація про конкурентів

Ми можемо збирати інформацію про наших конкурентів тільки у законний спосіб і з дотриманням вимог конкурентного права.

Забороняється отримувати інформацію про конкурентів безпосередньо від самих конкурентів, за виключенням обмеженої кількості виключних випадків.

Отримання інформації про конкурентів від третіх осіб (включаючи клієнтів, консультантів, аналітиків і професійні об’єднання) часто призводить до складних правових проблем і вдаватися до таких дій слід тільки за умови отримання відповідної юридичної консультації.

 

Домінуюче становище

Якщо компанія Групи має домінуючу позицію на ринку, вона, як правило, зобов’язана захищати вільну конкуренцію, і їй забороняється зловживати своїм монопольним становищем.

Поняття "домінування", "ринкова влада" або "зловживання монопольним становищем" мають значення, які істотно різняться залежно від країни.

Якщо компанія Групи вважається такою, що має домінуюче становище на своєму місцевому ринку, вона, як правило, є обмеженою у своєму праві укладати ексклюзивні угоди, застосовувати знижки за лояльність, по-різному ставитися до рівних клієнтів, встановлювати надто високі або низькі (нижче собівартості) ціни з метою продажу різних продуктів разом або використання переваг своєї ринкової позиції в інший нечесний спосіб.

 

Обмеження щодо перепродажу

Деякі обмеження між сторонами, які перебувають на різних рівнях каналу постачання, наприклад, положення щодо підтримання ціни перепродажу між постачальником і дистриб'ютором, можуть бути незаконними.

В деяких країнах обмеження права наших клієнтів перепродавати продукцію на територіях або певним групам клієнтів може становити серйозне порушення конкурентного права.

Підтримання ціни перепродажу виникає в тому випадку, якщо постачальник намагається або фактично контролює або визначає (в тому числі опосередковано за допомогою погроз та/або заохочення) ціни, за якими клієнти перепродають продукцію.

Правила, які застосовуються до підтримання ціни перепродажу та обмежень перепродажу, різняться залежно від країни. Якщо ці питання відносяться до вашої компетенції, ви повинні знати правила, які діють в країнах, за які ви несете відповідальність.

 

Злиття і поглинання (M&A)

Якщо компанії Групи беруть участь в операціях злиття і поглинання, вони можуть бути зобов’язаними подавати певні заяви на концентрацію у тій чи іншій країні перед тим, як виконати угоду (відповідно до вимог конкурентного права, інвестиційного законодавства іноземної країни або на інших підставах).

Зобов’язання з подання заявок на концентрацію різняться залежно від країни, але їх необхідно завжди враховувати у контексті операцій злиття, придбання (активів або акцій) і створення спільних підприємств, включаючи міноритарні інвестиції та інші зміни контролю.

Всі компанії Групи зобов'язані належним чином управляти потоком інформації в угодах і дотримуватися Процедури дотримання нормативних вимог в рамках угод злиття та поглинання (M&A).

 

Звернення по спеціалізовані консультації

Якщо компанії Групи беруть участь в операціях, які регулюються конкурентним правом, ми повинні дотримуватися регіональних, територіальних або ринкових керівних принципів, які приводять в дію політику Групи, і законодавства, що застосовується в цій галузі, а також звертатися по юридичну консультацію до юриста Відділу з корпоративних та правових питань місцевої компанії.

Ми не повинні діяти з припущенням, що конкурентне право не застосовується тільки через те, що воно відсутнє у відповідній країні. Багато країн, таких як США і держави-члени ЄС, застосовують своє конкурентне право екстериторіально (за місцем вчинення дії та її наслідків).

 

Обмін інформацією про заробітну плату і угоди про неприпустимість найму

Ми не можемо укладати угоди або іншим чином домовлятися з конкурентами про рівні заробітних плат або компенсацій. Обмін конфіденційною, з точки зору конкуренції, інформацією про заробітні плати і компенсацію з конкурентами також може призвести до проблем, пов'язаних з конкуренцією, і ви повинні завжди звертатися до юриста Відділу з корпоративних та правових питань з метою отримання спеціалізованої консультації перш ніж розглядати можливість вчинення таких дій.

Угоди між конкурентами про неприпустимість найму, переманювання або залучення працівників один одного також можуть призвести до проблем у сфері конкуренції, крім випадків, коли такі угоди розумно стосуються легітимних операцій. Ви повинні завжди звертатися до юриста Відділу з корпоративних та правових питань з метою отримання спеціалізованої консультації перш ніж розглядати можливість вчинення таких дій.

"Конкурентами" з точки зору кадрів є широкій перелік компаній/організацій, що здійснюють діяльність в інших галузях і секторах, оскільки ми конкуруємо за талановитих працівників на набагато ширшому ринку.

 

Ми не повинні діяти з припущенням, що конкурентне право не застосовується тільки через те, що воно відсутнє у відповідній країні.

Багато країн, таких як США і держави-члени ЄС, застосовують своє конкурентне право екстериторіально (за місцем вчинення дії та її наслідків).

 

До кого можна звернутися

 • Ваш лінійний керівник
 • Керівництво вищої ланки
 • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
 • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com