Close
 
 
 

Протидія ухиленню від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

 
 

Протидія ухиленню від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Ухилення від сплати податків означає свідоме або недобросовісне шахрайство з доходами державного бюджету, або шахрайське ухилення від сплати податків у будь-якій юрисдикції. Сприяння ухиленню від сплати податків третіми особами також є злочином.

Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, полягає у приховуванні незаконного походження коштів або майна або наданні їм вигляду законно отриманих коштів або законно набутого майна. Вона включає володіння доходами, отриманими злочинним шляхом, або здійснення будь-яких операцій з ними. Поряд з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму полягає у використанні слабких місць фінансової системи для фінансування терористичних груп і надання їм іншої матеріальної підтримки.

Ми не повинні брати участі у такій діяльності.

 

Заборона участі в будь-якому ухиленні від сплати податків або сприяння будь-якому ухиленню від сплати податків

Ми не повинні:
 • вживати заходів з метою ухилення від сплати податків або допомагати іншій особі ухилятися від сплати податків (у тому числі іншій компанії Групи або будь-якій третій особі)
 • надавати будь-яку допомогу будь-якій особі, яка, як нам відомо, або, як ми підозрюємо, ухиляється від сплати податків.

Ми повинні:

 • знати та у повному обсязі дотримуватися вимог податкового законодавства країн, у яких ми здійснюємо нашу діяльність
 • вести облік і сплачувати всі податки, які належним чином підлягають сплаті

Ухилення будь-якою фізичною або юридичною особою від сплати податків є злочином. Несплачені податки становлять доходи, отримані незаконним шляхом.

Сприяння ухиленню від сплати податків іншою юридичною або фізичною особою (включаючи інші компанії Групи, наших постачальників, клієнтів та інших бізнес-партнерів) також є злочином. Це включає надання допомоги третій особі в ухиленні від сплати податків або звернення до неї із проханням щодо ухилення від сплати податків, свідому участь в ухиленні від сплати податків такою третьою особою або вчинення дій, які, як вам відомо, призведуть або повинні призвести до ухилення від сплати податків у будь-якій країні.

Важливо розрізняти законну оптимізацію оподаткування і ухилення від сплати податків, що інколи не так вже й просто зробити. Якщо ви не можете напевне розрізнити оптимізацію оподаткування і ухилення від сплати податків, вам слід звернутися по консультацію до юриста Відділу з корпоративних та правових питань вашої компанії.

 

Забезпечення контролю з метою недопущення сприяння ухиленню від сплати податків

Компанії Групи можуть бути притягнуті до відповідальності за сприяння ухиленню від сплати податків їхніми працівниками або іншими третіми особами.

Відповідно, компанії Групи повинні забезпечити контроль з метою попередження ризику сприяння нашими працівниками або бізнес-партнерами ухиленню від сплати податків іншою фізичною або юридичною особою. Ці контролі включають в себе:

 • повне впровадження процедур Групи "знай свого клієнта" і "знай свого постачальника", включаючи Процедуру дотримання нормативних вимог у ланцюжку постачання, з метою забезпечення можливості проведення відповідних комплексних перевірок і запровадження належних контролів
 • включення положень про дотримання вимог податкового законодавства і заборону сприяння ухиленню від сплати податків до договорів з третіми особами, коли це необхідно;
 • проведення необхідного навчання і надання необхідної підтримки працівникам, які управляють відносинами з третіми особами та/або несуть відповідальність за виконання нами наших податкових зобов’язань;tions
 • проведення розслідування та, у разі необхідності, призупинення та/або припинення трудових відносин з працівниками або співробітництва з третіми особами, що підозрюються в ухиленні або сприянні ухиленню від сплати податків

Якщо ви підозрюєте, що працівник, агент, підрядник, клієнт, постачальник або інший бізнес-партнер ухиляється або сприяє ухиленню від сплати податків, ви повинні негайно повідомити про це юриста Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії.

 

Заборона операцій з доходами, отриманими злочинним шляхом

Ми не повинні:
 • брати участь у будь-яких операціях, які, наскільки нам відомо, або, як ми підозрюємо, здійснюються з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом (у тому числі в результаті ухилення від сплати податків); або
 • свідомо брати участь, як безпосередньо, так і опосередковано, у діяльності з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ми повинні забезпечити, щоб наша діяльність через необачність не суперечила законодавству з боротьби проти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У більшості країн участь будь-якої фізичної або юридичної особи в операціях з активами, які, як їй відомо, були отримані в результаті незаконної діяльності, вважається злочином.

Порушення законодавства з боротьби проти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, може призвести до відповідальності юридичних осіб і мати особисті наслідки для фізичних осіб.

 

Заборона приймати великі суми готівкою

Ми не повинні приймати і зобов'язані повідомляти про вказані нижче суми коштів:

Компанії групи, що знаходяться в ЄC, не повинні приймати оплату готівкою, сума якої перевищує 10 000 євро (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) для будь-якої окремої операції або групи пов’язаних операцій.

Компанії Групи, що знаходяться в США (або за межами США, але беруть участь в операції, пов'язаній із США), не повинні приймати оплату готівкою, сума якої перевищує 10 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) для будь-якої окремої операції або групи пов’язаних операцій.

Компаніям Групи з місцезнаходженням за межами цих юрисдикцій також рекомендується не приймати платежі готівкою на значні суми.

 

Знання і дотримання відповідних заходів з боротьби проти фінансування тероризму

Ми не повинні допускати нашої свідомої участі у фінансуванні або іншій формі підтримки тероризму, а також повинні забезпечити, щоб наша діяльність не призводила до ненавмисного порушення будь-яких відповідних заходів, спрямованих на боротьбу з фінансуванням тероризму.

Засоби внутрішнього контролю компаній Групи включають в себе проведення перевірок, які допоможуть не допустити здійснення ними операцій з будь-яким суб’єктом господарювання, організацією або фізичною особою, співпраця з якими заборонена органом державної влади або міжнародною організацією через їхній підтверджений або потенційний зв'язок з терористичними організаціями (у тому числі шляхом повного впровадження нашої Політики щодо санкцій та заходів експортного контролю і відповідних Процедур дотримання санкцій).

Терористичні групи можуть використовувати методи, аналогічні методам, які використовують злочинні організації, що беруть участь у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Такі методи можуть включати використання легального бізнесу (від точок роздрібної торгівлі до компаній, що надають фінансові послуги і послуги дистрибуції) для фінансування їхніх мереж або переміщення коштів, отриманих злочинним шляхом, в інших цілях. Ми ризикуємо несвідомо порушити заходи, спрямовані на боротьбу проти фінансування тероризму, якщо ми працюватимемо з такими компаніями, організаціями або фізичними особами.

Таким чином, ми повинні бути свідомими щодо того, що фактори ризику, які вказують на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, також можуть слугувати факторами ризику, які вказують на фінансування тероризму.

 

Ми повинні бути обізнані про ситуації, що мають викликати у нас підозру щодо вчинення фінансових злочинів

 

Мінімізація ризику участі у вчиненні фінансових злочинів і повідомлення про підозрілу діяльність

Ми повинні мати ефективні процедури, які мають за мету:
 • мінімізувати ризик випадкової участі в операціях, які здійснюються з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі здійснювати моніторинг покажчиків ризиків, пов’язаних з незаконними грошовими потоками, а також іншою діяльністю з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму
 • виявляти і запобігати діяльності з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, з боку працівників, посадових осіб, директорів, агентів, клієнтів і постачальників
 • допомагати працівникам виявляти обставини, які повинні викликати підозру у вчиненні злочину щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
 • подавати необхідні звіти, які стосуються зобов’язань з боротьби проти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до відповідних органів

Компанії Групи повинні забезпечити, щоб їхні процедури погодження клієнтів та постачальників (або "знай свого клієнта" та "знай свого постачальника") були достатніми, ґрунтувалися на оцінці ризиків і дозволяли, по можливості, встановити, чи беруть їхні клієнти або постачальники участь у будь-якій злочинній діяльності. Це включає впровадження у повному обсязі Процедури протидії фінансовим злочинам щодо третіх осіб.

Ми повинні оперативно повідомляти про підозрілі операції або діяльність будь-якого клієнта або іншої третьої особи Генеральному Директору або Керівнику Відділу з корпоративних та правових питань і юристу Відділу з корпоративних та правових питань місцевої компанії Групи. Загалом, ви не повинні розповідати іншим колегам або обговорювати з ними, крім випадків, коли це об'єктивно необхідно, про те, що ви повідомили про потенційний випадок легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оскільки це може призвести до порушення, пов'язаного з розкриттям таємної інформації.

 

Ми повинні бути обізнані про ситуації, що мають викликати у нас підозру щодо вчинення фінансових злочинів, включаючи такі фактори ризику:

 • платежі, які здійснюються у валюті, іншій, ніж валюта рахунку, або платежі, які здійснюються за допомогою готівкових коштів або їхніх еквівалентів
 • здійснення платежів з різних джерел для оплати одного рахунку або використання інших незвичайних методів оплати
 • платежі на/з рахунку, який не є рахунком, що зазвичай використовується в ділових відносинах, або який відкрито в установі, що знаходиться у країні, яка не має відношення до відповідної поставки товару або послуг
 • запити щодо переплати або повернення коштів після переплати
 • платежі, які здійснюються непов’язаною третьою особою або фіктивною компанією/компаніями, на користь такої особи або компанії/компаній, або через таку особу або компанію/компанії (або запити щодо поставки нашої продукції такій третій особі або компанії)
 • платежі або поставки, що здійснюються фізичними або юридичними особами, або фізичним або юридичним особам, або через фізичних або юридичних осіб, яких було створено або які є резидентами, або здійснюють діяльність у країнах, що мають репутацію "офшорів", або здійснення платежів на рахунки, відкриті у таких країнах
 • заявки на поставку продукції у незвичайне місце призначення або за незвичним маршрутом, імпорт або експорт одних і тих самих виробів
 • підроблена звітність, наприклад, неправильно вказано ціни, наведено неправильний опис товарів або послуг, що надаються нами; надання недостовірної інформації про податок, що підлягає сплаті, або невідповідність даних, вказаних у товаросупровідних документах, даним, вказаним у рахунку
 • ненадання клієнтами і постачальниками належних відповідей на будь-які запитання, що порушуються в рамках комплексної перевірки, включаючи будь-які відомості щодо постановки на податковий облік
 • підозра, що торгові партнери беруть участь у кримінальній діяльності, включаючи ухилення від сплати податків
 • незвичайно складні структури операцій злиття і поглинання або інших операцій без чіткого комерційного обґрунтування (компанії Групи повинні застосовувати Процедуру дотримання нормативних вимог в рамках угод злиття та поглинання (M&A) до всіх відповідних угод)
 

До кого можна звернутися

 • Ваш лінійний керівник
 • Керівництво вищої ланки
 • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
 • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com