Close
 
 
 

Протидія незаконній торгівлі

 
 

Протидія незаконній торгівлі

Незаконна торгівля контрабандними або контрафактними виробами завдає шкоди нашому бізнесу. Ми повинні зробити свій внесок у її припинення.

 

Заборона незаконної торгівлі нашими виробами або її підтримки

Ми повинні забезпечити, щоб:
  • ми свідомо не брали участі в незаконній торгівлі продукцією Групи
  • наша практика ведення господарської діяльності була спрямована лише на підтримання законної торгівлі продукцією Групи
  • ми співпрацювали з органами в рамках будь-яких розслідувань, пов’язаних із незаконною торгівлею

Незаконна торгівля тютюновими виробами негативно позначається на суспільстві. Вона позбавляє уряди доходів, сприяє злочинності, вводить в оману споживачів, які придбавають продукцію низької якості, підриває регулювання легальної торгівлі і перешкоджає заходам, спрямованим на заборону продажу тютюнової продукції неповнолітнім.

Вона також завдає шкоди нашому бізнесу і знецінює наші торгові марки та інвестиції в місцеві підприємства і мережі збуту.

Високі ставки акцизу, диференційовані ставки податків, слабкі механізми прикордонного контролю та неефективне правозастосування сприяють розвитку незаконної торгівлі. Ми повністю підтримуємо уряди і регуляторні органи в їхньому прагненні викорінити всі форми нелегальної торгівлі (за умови, що це буде зроблено у законний спосіб та відповідно до нашої політики нульової терпимості до будь-яких проявів хабарництва та корупції, враховуючи підвищені ризики хабарництва та корупції, які притаманні угодам з Публічними діячами).

 

Забезпечення контролю для попередження і зупинення незаконної торгівлі нашими виробами

Ми повинні впровадити контролі для зупинення незаконних продажів наших продуктів нашими клієнтами або її спрямування у нелегальні канали збуту.

Ці контролі включають в себе:

  • впровадження Процедури дотримання нормативних вимог у ланцюжку постачання, процедур "знай свого клієнта" і "знай свого постачальника", включаючи Процедуру протидії фінансовим злочинам щодо третіх осіб, і будь-яких інших відповідних заходів, спрямованих на те, щоб пропозиція на ринках відповідала попиту на легальну продукцію
  • процедури перевірки та, в разі необхідності, призупинення або припинення угод з клієнтами або постачальниками, які підозрюються в участі у незаконній торгівлі

Процедури "знай свого постачальника" і "знай свого клієнта", включаючи Процедуру протидії фінансовим злочинам щодо третіх осіб і Процедуру дотримання нормативних вимог в ланцюжку постачання, є важливими процедурами. Вони забезпечують продаж продукції Групи виключно клієнтам з хорошою репутацією, її виробництво виключно визнаними постачальниками в обсягах, необхідних для задоволення попиту на легальну продукцію.

Ми повинні чітко донести нашу позицію щодо нелегальної торгівлі нашим клієнтам і постачальникам. Коли це можливо, ми повинні прописувати в договорах право перевіряти, призупиняти або припиняти наші угоди з ними, якщо ми вважаємо, що вони свідомо або через недбалість беруть участь у незаконній торгівлі.

Якщо ви підозрюєте, що продукція Групи могла потрапити до нелегальних каналів збуту, ви повинні негайно повідомити про це юриста Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії.

 

Моніторинг і оцінка нелегальної торгівлі на наших ринках

Компанії Групи повинні бути спроможними здійснювати регулярний моніторинг нелегальної торгівлі на їхніх внутрішніх ринках і оцінювати обсяг продукції Групи, яка реалізується незаконно або спрямовується на інші ринки.

Наші процедури вимагають вжиття конкретних заходів, необхідних для того, щоб оцінити обсяг і характер незаконної торгівлі на відповідному ринку і розробити плани щодо її усунення.

 

Незаконна торгівля негативно впливає на суспільство. Вона позбавляє уряди доходів, сприяє злочинності, вводить в оману споживачів, які придбавають продукцію низької якості, підриває регулювання легальної торгівлі і перешкоджає заходам, спрямованим на заборону продажу тютюнової продукції неповнолітнім.

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com