Close
 
 
 

Інвестиції у громади

 
 

Інвестиції у громади

Ми визнаємо роль, яку відіграє соціально відповідальний бізнес, і закликаємо компанії Групи підтримувати Інвестиції в місцеві громади і благодійні проекти

 

Наші переконання

"Інвестиції у громади" – це добровільна діяльність, що виходить за межі нашої комерційної та основної господарської діяльності і наших юридичних зобов'язань та сприяє економічному, соціальному й екологічному сталому розвитку країн та громад, на території яких ми здійснюємо свою діяльність.

Ці інвестиції вирішують широке коло проблем та усувають їхні причини у громадах, на території яких ми здійснюємо діяльність, часто за участі благодійних організацій, неурядових організацій (НУО) і "громадянського суспільства", і включають в себе фінансування соціальних проектів або благодійні внески, внески в натуральній формі і волонтерську діяльність працівників.

 

Компанії Групи не повинні здійснювати жодних інвестицій у громади без проведення комплексної перевірки і застосування підходу до корпоративного управління, які докладно описано у Загальних принципах Групи щодо здійснення інвестицій у громади

 

Підтримка місцевих громад

Як міжнародна компанія, ВАТ відіграє важливу роль у багатьох країнах, і компанії Групи вибудували тісні зв'язки з громадами, на території яких вони здійснюють діяльність. Ми давно випрацювали підхід щодо надання підтримки громадам та участі у їхньому розвитку шляхом здійснення наших інвестицій у громади.

Загальні принципи Групи щодо здійснення інвестицій у громади визначають порядок розробки, реалізації і моніторингу Інвестицій у громади Компаніями Групи з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН.

 

Повний облік наших інвестицій

Будь-яка інвестиція у громади, яка здійснюється компанією Групи, повинна бути належним чином задокументована в облікових книгах компанії і, в разі необхідності, зареєстрована в державному органі компанією або її одержувачем.

Компанії Групи повинні забезпечити, щоб Інвестиції у громади, про які вони звітують в рамках звітування про ситуацію у сфері ESG, відповідали інвестиціям, про які вони звітують через Фінансову службу для цілей фінансової і обов’язкової звітності.

 

Державні посадові особи, державні підприємства (ДП) та аналогічні державні установи

Необхідно вживати додаткових заходів з комплексної перевірки та обмеження ризику у разі здійснення внесків на користь державних організацій, ДП або аналогічних державних установ (у тому числі у відповідь на звернення уряду про надання фінансування в рамках допомоги з ліквідації наслідків стихійних лих), застосовуючи при цьому комплексну перевірку і підхід до корпоративного управління, які докладно описано у Загальних принципах Групи щодо здійснення інвестицій у громади і Додатку до них.

Компанії Групи повинні забезпечити, щоб така державна організація, ДП або еквівалентна установа була реальною, і щоб інвестиції у громади використовувались на користь громадськості, а не Публічних діячів та їхніх сімей.

Нам забороняється здійснювати внески на користь благодійних організацій, які належать Публічним діячам, на прохання таких організацій або за їхньої згоди в обмін на або в результаті проведення офіційного заходу, або з метою справляння неналежного впливу на Публічного діяча в інтересах будь-якої компанії Групи.

Забороняється здійснювати внески на користь благодійної організації Публічного діяча або третьої особи, наприклад, члена сім’ї, друга або пов’язаної особи Публічного діяча, в обмін на проведення офіційного заходу або в результаті проведення офіційного заходу, або з метою справляння неналежного впливу на Публічного діяча в інтересах будь-якої компанії Групи.

Інвестиції у громади ніколи не повинні використовуватися у якості непрямих засобів фінансування політичних партій.

 

Перевірка репутації і статусу

Компанії Групи не повинні здійснювати жодних інвестицій у громади без проведення комплексної перевірки і застосування підходу до корпоративного управління, які докладно описано у Загальних принципах Групи щодо здійснення інвестицій у громади і відповідного Додатку до них, що є необхідним для підтвердження репутації і статусу одержувача інвестиції.

Перед тим, як зробити будь-який внесок, Компанії Групи повинні переконатися в тому, що одержувач діє добросовісно, в цілях сталого розвитку і що такий внесок не буде використаний з будь-якою неналежною метою.

В країнах, де реєстрація благодійних організацій та/або НУО є обов’язковою, Компанії Групи повинні перевіряти факт реєстрації одержувача перед тим, як зробити благодійний внесок.

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com