Close
 
 
 

Конфлікти інтересів

 
 

Конфлікти інтересів

Ми повинні уникати конфліктів інтересів у веденні нашого бізнесу і прозоро повідомляти про особисті обставини, за яких може виникнути конфлікт інтересів. Щоб вести наш бізнес з дотриманням стандартів професійної етики, ми повинні ефективно управляти конфліктами інтересів.

 

Діяти в інтересах компанії

Ми повинні уникати ситуацій, коли наші особисті інтереси можуть становити, або можуть здаватися такими, що становлять конфлікт з інтересами будь-якої компанії ВАТ або Групи.

Багато ситуацій або відносин можуть призвести до конфлікту інтересів. Найбільш поширені випадки викладено на наступній сторінці.

Загалом, конфлікт інтересів виникає у будь-якій ситуації, якщо посада або посадові обов’язки працівника Групи надають йому або його близьким родичам можливість отримати особисту вигоду або переваги (крім звичайної винагороди за працю), або якщо працівник має можливість переслідувати свої власні інтереси або інтереси своїх близьких родичів, нехтуючи при цьому виконанням своїх посадових обов’язків і відповідальністю перед Групою.

 

Повідомлення про конфлікти інтересів

У момент приєднання до ВАТ або у найкоротший можливий строк після виникнення конфлікту інтересів ви повинні повідомити про наявність у вас конфлікту інтересів на Порталі стандартів (SoBC Portal) . Якщо у вас немає доступу до Порталу стандартів, ви повинні повідомити про таку ситуацію свого лінійного керівника.

Якщо може здаватися, що у вас є конфлікт інтересів, але ви вважаєте, що це не відповідає дійсності, ви в будь-якому випадку зобов'язані зробити відповідне повідомлення. Ознаки конфлікту інтересів можуть створити проблеми, навіть якщо конфлікту немає. У випадку сумнівів ви повинні діяти за принципом обережності і зробити відповідне повідомлення, щоб керівництво вищої ланки могло бути поінформованим про вашу ситуацію у разі такої необхідності.

Після надання повідомлення ваш лінійний керівник повинен спільно з вами визначити, чи існує будь-який потенційний ризик для ВАТ, пов'язаний з конфліктом інтересів, та чи слід вжити будь-яких заходів з метою управління будь-яким виявленим ризиком або його обмеження. У певних випадках ризик для інтересів ВАТ може бути настільки малоймовірним, що не вимагатиме вжиття жодних заходів.

Проте, якщо інтереси ВАТ можуть зазнати негативного впливу конфлікту інтересів, може виникнути необхідність у застосуванні певних умов. Такі умови можуть включати зміну вашої посади або лінії підпорядкування, або вашої сфери відповідальності, або вимогу, згідно з якою ви повинні утримуватися від співпраці з певним клієнтом, постачальником або працівником ВАТ.

Якщо ви є лінійним керівником і не знаєте, чи потребує повідомлений конфлікт інтересів вжиття заходів з метою пом’якшення ризику, ви повинні ознайомитися із посібником "Конфлікти інтересів: Настанови для лінійних керівників" і, якщо ви все ще не впевнені, звернутися за консультацією до керівництва вищої ланки або юриста Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії.

Директори Компаній Групи повинні повідомляти про конфлікти інтересів і отримувати офіційне їх погодження від директорату компанії на його наступному засіданні.

Ми повинні також регулярно переглядати, оновлювати і підтверджувати інформацію про будь-які конфлікти інтересів, які ми можемо мати.

 

Реєстрація конфліктів інтересів

Керівники повинні забезпечити, щоб відомості про будь-які конфлікти інтересів, про які їм стає відомо, було внесено до Порталу стандартів або, якщо працівники не мають доступу до Порталу стандартів, повідомлено юристу Відділу з корпоративних та правових питань їхньої місцевої Компанії Групи або Секретарю Компанії.

В тому числі відділ управління персоналом повинен забезпечувати повідомлення юристу Відділу з корпоративних та правових питань про заявлені конфлікти інтересів новими працівниками при прийомі на роботу (не рідше одного разу на місяць).

Нижче описано кілька найбільш поширених типів конфліктів інтересів. Проте інші ситуації також можуть призводити до виникнення конфліктів інтересів. У разі виникнення у вас будь-яких запитань щодо того, чи становить ваша конкретна ситуація конфлікт інтересів, будь ласка, обговоріть це з вашим лінійним керівником або юристом Відділу з корпоративних та правових питань.

 

Родинні і особисті відносини

Робота з близькими родичами може створювати конфлікти інтересів, незалежно від того, чи є близький родич працівником Групи, чи працює він на одного з наших конкурентів або бізнес-партнерів, або чи є він Публічним діячем, що може впливати на бізнес ВАТ.

Ви повинні повідомляти про будь-яких близьких родичів, які є працівниками Групи. Близькі відносини з іншими працівниками ВАТ також можуть призвести до конфлікту інтересів або мати його ознаки. Якщо ви опинилися у такій ситуації, ви повинні повідомити про такі відносини.

Під час вашої роботи ви не повинні мати можливість приймати на роботу, контролювати, впливати на умови праці або впивати на управління роботою будь-яких близьких родичів або осіб, з якими ви перебуваєте у близьких відносинах. Ваш керівник співпрацюватиме з вами з метою визначення заходів, яких необхідно вжити з метою обмеження ризику з урахуванням вашої конкретної ситуації.

Лінійний керівний і підлеглий не можуть бути близькими родичами або перебувати у близьких відносинах.

Ви також повинні повідомляти про перебування у близьких відносинах або наявність у вас близьких родичів, які, наскільки вам відомо, працюють або виконують послуги в інтересах будь-якого конкурента, постачальника, клієнта або іншого підприємства, з яким Група має значні угоди, або у капіталі якого вони володіють істотною часткою участі.

Якщо ви маєте ділові відносини з близьким родичем, який працює в організації клієнта або постачальника, або з будь-яким підприємством, у капіталі якого ваш близький родич володіє істотною часткою, керівництву може знадобитися змінити вашу посаду або посадові обов'язки.

Ви повинні також повідомляти про наявність у вас будь-яких близьких родичів, які є Публічними діячами і обіймають посаду, за допомогою якої вони можуть впливати на господарську діяльність ВАТ.

Відповідна фізична особа необов'язково повинна бути високопоставленим чиновником. Ви повинні повідомити, якщо ублічний діяч обіймає посаду, за допомогою якої він може вплинути на господарську діяльність BAT (до такої посади, як правило, не відносяться посади шкільного вчителя, тюремного наглядача, пожежника, або медсестри, що працює у державному медичному закладі). Якщо у вас виникають сумніви стосовно того, чи необхідно надавати повідомлення, проконсультуйтеся, будь ласка, з юристом Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії.

 

Частки в капіталі

Ви повинні повідомляти, від свого власного імені та від імені будь-яких близьких родичів, які проживають разом з вами, про:
  • всі частки в капіталі конкурентів
  • будь-які частки в капіталі постачальника або клієнта, якщо ви будь-яким чином берете участь в угодах Групи з таким постачальником або клієнтом, або є керівником будь-якої особи, яка бере участь в таких угодах.

Ви не зобов’язані повідомляти про частки участі в інвестиційних фондах відкритого типу, індексних фондах і подібних колективних інвестиційних фондах, якщо ви не берете участь у прийнятті рішень щодо управління інвестиціями.

"Істотна частка в капіталі" означає будь-яку частку в капіталі, що, на думку компанії Групи, може впливати або здаватися такою, що впливає на прийняття працівниками рішень.

Ви не повинні володіти будь-якою істотною часткою в капіталі:

  • постачальника або клієнта, якщо ви будь-яким чином берете участь в угодах Групи з таким постачальником або клієнтом, або є керівником будь-якої особи, яка бере участь в таких угодах
  • конкурента Групи або будь-якого підприємства, що здійснює діяльність, яка суперечить інтересам Групи

Вам може бути дозволено зберегти частку в капіталі конкурента, за умови, що ви придбали таку частку до початку роботи в Групі, повідомили про таку частку компанію, у якій ви працюєте, у письмовій формі до такого призначення, і компанія, у якій ви працюєте, не має заперечень щодо цього. Попереднє володіння такою часткою директором Компанії Групи повинно бути доведено до відома її директорату та внесено до протоколу зборів наступного засідання директорату.

У разі виникнення будь-яких сумнівів зверніться по консультацію до юриста Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії.

 

Робота за сумісництвом

Ви не повинні працювати на третю особу або в її інтересах, якщо ви не повідомили про свій намір завчасно і не отримали письмовий дозвіл від лінійного керівника.

Якщо ви є штатним працівником, така робота не повинна займати істотну кількість часу, не повинна виконуватися у робочий час, не повинна впливати на ваші результати або будь-яким чином заважати вам виконувати свої обов'язки та зобов'язання перед Компанією Групи.

Деякі ситуації є неприпустимими за жодних обставин. Наприклад, ви не можете працювати на конкурента будь-якої компанії Групи або клієнта чи постачальника, з яким ви співпрацюєте в ході своєї роботи.

"Робота на третю особу або в її інтересах" включає в себе побічну роботу, виконання функцій директора або консультанта, або надання інших послуг будь-якій організації, яка не є членом Групи, включаючи благодійні або неприбуткові організації. Це не включає будь-яку неоплачувану добровільну роботу, яку ви можете виконувати у свій вільний час, за умови, що вона не заважає вам виконувати свої функції та обов'язки перед Групою.

 

Інші типи конфліктів інтересів

Хоча ці приклади і містять найбільш поширені типи конфліктів інтересів, конфлікти можуть виникати у широкому колі інших ситуацій. Наприклад, конфлікт може виникнути, якщо Група здійснює Інвестиції у громаду (включаючи благодійні внески) шляхом перерахування коштів на користь організації, з якою ви маєте тісні зв'язки, або якщо ви намагаєтесь скористатися діловою можливістю, про яку вам стає відомо завдяки вашій роботі у ВАТ, у своїх власних інтересах.

Ключове запитання, яке слід поставити у такій ситуації, полягає в тому, чи виникне конфлікт між вашими особистими інтересами або інтересами близького родича з вашими обов'язками діяти у найкращих інтересах ВАТ. Якщо ваші особисті інтереси можуть вплинути на вашу оцінку або прийняття вами рішень від імені ВАТ, ви повинні повідомити про такі інтереси.

 

У момент працевлаштування в ВАТ або у найкоротший можливий строк після виникнення конфлікту інтересів ви повинні повідомити про наявність у вас конфлікту інтересів на Порталі стандартів (SoBC Portal). Якщо у вас немає доступу до Порталу стандартів, ви повинні повідомити про таку ситуацію свого лінійного керівника.

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com