Close
 
 
 

Подарунки і представницькі заходи

 
 

Подарунки і представницькі заходи

Нерегулярне пропонування або прийняття ділових Подарунків або представницьких заходів може бути прийнятною бізнес-практикою. Проте неналежні або надмірні Подарунки та представницькі заходи можуть бути одним з проявів хабарництва і корупції і завдати серйозної шкоди ВАТ.

 

Компанії Групи не повинні пропонувати або обіцяти нашим зовнішнім незалежним аудиторам будь-які Подарунки або представницькі заходи, які можуть створити потенційний конфлікт інтересів або поставити під загрозу їхню незалежність.

 

Пропонування і отримання Подарунків і представницьких заходів

Будь-які Подарунки і представницькі заходи, які ви пропонуєте, надаєте або отримуєте:
 • не повинні надаватися/прийматися, якщо вони можуть становити хабарництво і корупцію, згідно з визначенням, наведеним в Антикорупційній політиці
 • повинні надаватися/прийматися відкрито
 • повинні бути законними у всіх відповідних юрисдикціях і не бути забороненими організацією іншої сторони
 • не повинні надаватися сторонам або сторонами, які беруть участь у тендері або конкурсних торгах
 • не повинні мати або виглядати такими, що мають істотний вплив на угоду, у якій бере участь будь-яка Компанія Групи
 • не повинні становити подарунок у вигляді грошових коштів або їхніх еквівалентів, що можуть бути обмінені на гроші (ваучери, подарункові сертифікати, позики або цінні папери)
 • забороняється просити про подарунки або представницькі заходи, або вимагати їх
 • не повинні пропонуватися в обмін на щось (тобто пропонуватися на певних умовах)
 • не повинні бути або виглядати такими, що є надмірними або неналежними (образливими, непристойними, відверто сексуального характеру або такими, що в інший спосіб можуть негативно позначитись на будь-якій Компанії Групи в силу особливостей місцевої культури)
 • повинні бути погоджені письмово заздалегідь (у випадках, коли таке погодження є обов’язковим відповідно до положень цієї політики та/або додаткових місцевих вимог)
 • повинні фінансуватися відповідно до чинних політик і процедур щодо здійснення бізнес-витрат
 • крім того, всі Подарунки і представницькі заходи, що перевищують Граничні суми для Публічних діячів, повинні бути схвалені у Трекері подарунків і представницьких заходів. Також рекомендується використовувати Трекер подарунків і представницьких заходів для Подарунків і представницьких заходів Стейкхолдерів приватного сектору
 

Подарунки і представницькі заходи для Публічних діячів

Забороняється намагатися прямо або непрямо вплинути на Публічного діяча шляхом пропонування Подарунку або представницького заходу (або іншої особистої вигоди) йому або його близькому родичу, друзям або пов'язаним особам.

Робота з регуляторними органами є частиною нашого бізнесу. У цьому контексті, надання або отримання Подарунків і представницьких заходів (в межах вказаних Граничних сум) є дозволеним. Проте рекомендується бути особливо уважним, оскільки багато країн забороняють своїм Публічним діячам отримувати Подарунки і представницькі заходи, і часто мають жорстке антикорупційне законодавство.

Ми повинні отримувати попередній письмовий дозвіл від свого лінійного керівника і юриста Відділу з корпоративних та правових питань своєї місцевої компанії для пропонування або отримання будь-якого Подарунку або представницького заходу для / від Публічних діячів (або для / від їхніх близьких родичів) на суму, що не перевищує Граничну суму згідно місцевого законодавства (детальніше у Процедурі щодо Подарунків і представницьких заходів).

 

Перед тим як пропонувати або приймати Подарунок або представницький захід, слід враховувати наступне:

 • Намір: Чи полягає намір виключно в побудуванні або підтриманні ділових зв’язків або прояві звичайної ввічливості, або призначений вплинути на об’єктивність особи, яка приймає подарунок або представницький захід, під час прийняття певного бізнес-рішення?
 • Законність: Чи є подарунок або представницький захід законним у країні працівника і країні іншої сторони?li>
 • Значущість: Чи є ринкова ціна подарунку або представницького заходу розумною (тобто чи не є він надмірним або екстравагантним) і співставною з рангом фізичної особи?
 • Регулярність: Чи отримує фізична особа подарунки і представницькі заходи виключно нерегулярно?
 • Прозорість: Чи почуватиметесь ви або особа, яка отримує подарунок або представницький захід, комфортно, якщо ваш керівник, колеги або будь-яка особа, яка не є працівником Групи, дізнаються про подарунок або представницький захід?
 

Подарунки і представницькі заходи, що надаються / пропонуються зовнішніми незалежними аудиторами:

Компанії Групи не повинні пропонувати або обіцяти нашим зовнішнім незалежним аудиторам будь-які Подарунки або представницькі заходи, які можуть створити конфлікт інтересів або поставити під загрозу їхню незалежність (з додатковими поясненнями щодо Подарунків і представницьких заходів, які стосуються зовнішніх аудиторів, можна ознайомитися у Процедурі щодо Подарунків і представницьких заходів). Наразі зовнішнім незалежним аудитором Групи і більшості Компаній Групи є KPMG.
 

Стейкхолдери приватного сектору

Ми можемо приймати або пропонувати будь-які Подарунки і представницькі заходи без отримання попереднього дозволу від / для Стейкхолдерів приватного сектору, які:
 • мають вартість, що є меншою за Граничну суму в Україні (детальніше у Процедурі щодо Подарунків і представницьких заходів) на одну фізичну особу у кожному окремому випадку
 • є законними, нерегулярними і такими, що відповідають розумній бізнес-практиці

Ми повинні отримувати попередній письмовий дозвіл:

 • від свого лінійного керівника для пропонування або приймання будь-якого Подарунку або представницького заходу, вартість якого перевищує Граничну суму в Україні

Запам'ятайте!

 • під час погодження запитів особа, відповідальна за погодження, повинна переконатися в тому, що запропонований Подарунок або представницький захід не суперечить жодній з зазначених вище умов та що, зокрема, час та/або загальний контекст подарунку або представницького заходу не дають підстав припустити, що такий подарунок або представницький захід може вплинути на будь-яке рішення
 • можуть виникнути виключні обставини, за яких попереднє погодження отримати неможливо. Заявку на погодження необхідно подавати у найкоротший можливий строк, але не пізніше, ніж через сім днів після надання або отримання Подарунку або представницького заходу, разом з письмовим поясненням, чому не було подано заявку на отримання попереднього погодження або чому його не було отримано.
 • лінійні керівники, порадившись з юристом Відділу з корпоративних та правових питань місцевої компанії, вирішать, як слід вчинити з будь-яким Подарунком або представницьким заходом, який було запропоновано або отримано працівниками компанії Групи, вартість якого перевищує встановлені Граничні суми. Загалом, будь-який такий Подарунок або представницький захід необхідно відхилити або повернути. Проте, якщо відмовитися від Подарунка або представницького заходу або повернути його буде некоректно (або якщо це може викликати образу), його можна прийняти за умови, що він стане власністю відповідної компанії Групи
 • ви ніколи не повинні нехтувати своїм зобов'язанням щодо отримання необхідного дозволу стосовно Подарунка або представницького заходу, сплативши за нього особисто або шляхом його оплати іншою особою
 • всі Подарунки і представницькі заходи повинні фінансуватися згідно з відповідними політиками і процедурами щодо здійснення бізнес-витрат
 • забороняється проводити будь-які Представницькі заходи за рахунок ВАТ, якщо на таких заходах не буде присутній персонал ВАТ
 • для уникнення неоднозначного тлумачення слід зазначити, що Подарунки або представницькі заходи забороняється розбивати на невеликі суми/платежі у спробі обійти Граничні суми, встановлені цією Політикою та Процедурою щодо подарунків та представницьких заходів
 • загалом, Подарунки або представницькі заходи повинні призначатися для осіб, з якими ВАТ має ділові відносини, а не для їхніх друзів або родичів. Проте якщо друзі, родичі або інші гості фізичної особи відвідують захід, пов'язані з ними витрати необхідно врахувати для цілей визначення відповідності Граничним сумам, встановленим цією Політикою.
 • ознайомтеся з Процедурою щодо подарунків та представницьких заходів, щоб дізнатися про додаткові рекомендації стосовно виключних або загальних дозволів, які можуть надаватися у певних обмежених випадках
 • з додатковою інформацією можна ознайомитися у локальній Процедурі щодо подарунків та представницьких заходів і Переліку найбільш поширених запитань щодо подарунків та представницьких заходів
 

Подарунки і представницькі заходи від Компаній Групи

Жодні обмеження не застосовуються до прийняття працівниками Подарунків або представницьких заходів від Компанії Групи. Компанії Групи повинні забезпечити законність, відповідність і співставність будь-якого такого Подарунку або представницького заходу.
 

Ведення обліку і моніторинг

Кожна компанія Групи несе відповідальність за ведення і моніторинг Трекеру подарунків і представницьких заходів, призначених для Публічних діячів, а також забезпечує ведення реєстру Подарунків і представницьких заходів, призначених для Стейкходрів приватного сектору, а також всіх Подарунків і представницьких заходів, вартість яких перевищує Граничні суми.
 

Проте рекомендується бути особливо уважним, оскільки багато країн забороняють своїм Публічним діячам приймати Подарунки і представницькі заходи, і часто мають жорстке антикорупційне законодавство.

 

До кого можна звернутися

 • Ваш лінійний керівник
 • Керівництво вищої ланки
 • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
 • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com