Close
 
 
 

Боротьба з хабарництвом і протидія корупції

 
 

Боротьба з хабарництвом і протидія корупції

BAT сповідує нульову терпимість до будь-яких проявів хабарництва і корупції і прийняла на себе зобов'язання боротися з ними. Ми вважаємо абсолютно неприпустимими будь-яку участь або втягнення компаній, працівників або бізнес-партнерів Групи у хабарництво або іншу корупційну чи незаконну діяльність, включаючи шахрайство, незаконне привласнення чужого майна або вимагання.

 

Що таке хабар?

Хабар включає будь-який подарунок, грошову або іншу винагороду (наприклад, представницькі заходи, повернення частини отриманих коштів, пропозиція щодо працевлаштування/стажування або можливості щодо здійснення інвестицій), яка пропонується з метою забезпечення вигоди, як особистої, так і пов’язаної з бізнесом. Хабар необов'язково платити або отримувати – достатньо вже самого факту його пропонування, вимагання або згоди прийняти.

 

 

Ви не повинні за жодних обставин, як безпосередньо, так і опосередковано, пропонувати, обіцяти або надавати будь-які подарунки, грошову або іншу винагороду будь-якій особі, включаючи Публічного діяча, для того, щоб схилити її до здійснення або винагородити за протиправні дії, або неправомірно вплинути чи намагатися неправомірно вплинути на будь-яке рішення, яке приймається будь-якою особою на нашу користь.

 

Заборона винагороди за спрощення формальностей

Вам забороняється сплачувати винагороду за спрощення формальностей (як безпосередньо, так і опосередковано), крім випадків, коли це необхідно для того, щоб зберегти здоров’я або гарантувати безпеку або свободу будь-якого працівника.

Під винагородою за спрощення формальностей, як правило, розуміють невеликі платежі, що здійснюються з метою забезпечення або прискорення виконання посадовою особою низького рангу її повсякденних обов'язків, на яке особа, яка здійснює такий платіж, й без того має законне право. Ці платежі є незаконними в більшості країн. Винагорода за спрощення формальностей вважається незаконною дією у деяких країнах, таких як Великобританія.

За таких виключних обставин, коли не існує іншої безпечної альтернативи, окрім як сплатити винагороду за спрощення формальностей, ми повинні (бажано до сплати такої винагороди) проконсультуватися з юристом Відділу з корпоративних та правових питань нашої місцевої компанії. Всі відомості про платіж повинні бути внесені до відповідних реєстрів Компанії Групи.

Офіційна, належним чином задокументована плата за прискорення процедури, яка здійснюється безпосередньо на користь органу державної влади або державному підприємству (не фізичній особі), як правило, не вважається платежем за спрощення формальностей в розумінні антикорупційного законодавства.

 

Заборона хабарництва

Давання хабара Публічному діячеві є злочином практично у кожній країні. Крім того, в багатьох країнах пропонування хабара працівникам або представникам приватних підприємств (таких як постачальники) також вважається злочином.

Ви не повинні за жодних обставин:

 • безпосередньо або опосередковано, пропонувати, обіцяти або надавати будь-які подарунки, грошову або іншу винагороду будь-якій особі, включаючи Публічного діяча, для того, щоб схилити її до здійснення або винагородити за протиправні дії, або неправомірно вплинути чи намагатися неправомірно вплинути на будь-яке рішення, яке приймається будь-якою особою на нашу користь
 • безпосередньо або опосередковано просити прийняти, погоджуватися прийняти або отримувати будь-який подарунок, платіж або іншу винагороду від будь-якої особи, що пропонуються з метою стимулювання вчинити протиправні дії або в якості винагороди за такі дії, або які неправомірно впливають або створюють враження про те, що вони мають на меті неправомірно вплинути на рішення Групи

Антикорупційне законодавство багатьох країн має екстериторіальну дію. Це означає, що давання хабара їхніми громадянами в інших країнах становитиме злочин. Порушення цього законодавства може мати серйозні наслідки як для Групи, так і для фізичних осіб.

 

Забезпечення ефективних процедур

Компанії Групи можуть бути притягнуті до відповідальності за корупційні дії, вчинені третіми особами, які діють від їхнього імені. Відповідно, компанії Групи повинні впровадити і застосовувати заходи контролю, необхідні для того, щоб не допустити пропонування або здійснення, вимагання або отримання незаконних платежів третіми особами, що надають послуги від імені Компаній Групи.

Ці контролі повинні включати в себе:

 • процедури "знай свого постачальника" і "знай свого клієнта", включаючи Процедуру протидії фінансовим злочинам щодо третіх осіб, кожна з яких є співставною з відповідним ризиком
 • антикорупційні положення у договорах з третіми особами, що враховують відповідний рівень ризику хабарництва і корупції під час надання послуг, які можуть передбачати розірвання договору у випадку їхнього порушення
 • проведення антикорупційних тренінгів для працівників, які управляють відносинами з постачальниками, у разі виникнення такої необхідності
 • оперативне і точне звітування про справжній характер та обсяг угод і витрат
 • застосування Процедури дотримання нормативних вимог в рамках угод M&A до відповідних угод, включаючи можливі угоди про створення спільних підприємств
 

Документи, дані та внутрішній контроль

Документи Групи мають в точності відображати реальний характер і обсяг угод та витрат. Ми повинні здійснювати внутрішній контроль з метою забезпечення точності фінансових документів та звітів, відповідно до чинного антикорупційного законодавства і практичних рекомендацій.
 

До кого можна звернутися

 • Ваш лінійний керівник
 • Керівництво вищої ланки
 • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
 • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com