Close
 
 
 

Права людини

 
 

Права людини

У нашій діяльності ми повинні завжди дотримуватися прав людини наших працівників, людей, з якими ми працюємо, і громад, на території яких ми здійснюємо нашу діяльність.

 

Наші переконання

Ми переконані в необхідності дотримання основоположних прав людини, проголошених в Загальній декларації прав людини ООН.

Наша політика щодо прав людини і наших працівників визначається місцевим і міжнародним трудовим правом, практичними рекомендаціями і керівними принципами2.

Ми дотримуємося всіх відповідних вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів в сфері трудового законодавства.

 

Заборона дитячої праці

Ми прийняли на себе зобов’язання не допускати використання дитячої праці на наших підприємствах. Ми намагаємося забезпечити, щоб добробут, здоров'я і безпека дітей мали першорядне значення у всіх випадках. Ми визнаємо, що найкращою гарантією розвитку дітей, їхніх громад і їхніх країн є освіта.

Ми підтримуємо Конвенції 138 і 182 МОП, які встановлюють основоположні принципи щодо мінімального віку при прийомі на роботу і ліквідації найгірших форм дитячої праці.

Тому:

  • будь-яка робота, яка вважається небезпечною або може завдати шкоди здоров’ю, безпеці або моральному розвитку дитини, не повинна здійснюватися будь-якою особою, вік якої становить менше 18 років
  • мінімальний працездатний вік не повинен бути меншим за встановлений законодавством вік для здобуття обов’язкової середньої освіти та, у будь-якому випадку, не може бути меншим 15 років

Ми вимагаємо від наших постачальників і бізнес-партнерів дотримуватися наших вимог щодо мінімального віку при прийомі на роботу, які викладено у нашому Кодексі поведінки постачальників. У випадках, дозволених місцевим законодавством, діти віком від 13 до 15 років можуть виконувати легку працю за умови, що така праця не заважає їм навчатися у школі або професійно-технічному училищі або не передбачає здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоди їхньому здоров’ю або розвитку, наприклад, робота з механізмами або поводження з агрохімікатами. В порядку виключення ми також підтримуємо програми професійної підготовки і стажування, погоджені компетентним органом державної влади.

 

Управління ризиками, пов'язаними з правами людини

Ми повинні сприяти дотриманню прав людини в нашій сфері впливу, у тому числі в нашому ланцюжку постачання. Ми здійснюємо нашу діяльність в різних країнах світу, включаючи ті, що потерпають від конфліктів або де демократія, верховенство права або економічний розвиток є крихкими і права людини знаходяться під загрозою.

Всі наші постачальники повинні дотримуватися вимог, які викладено в нашому Кодексі поведінки постачальників, і ця умова прописана у наших договорах з постачальниками.

В тій мірі, в якій це можливо, наші процедури комплексної перевірки дозволяють нам відстежувати ефективність і дотримання зобов’язань, передбачених нашими політиками, дотримання положень нашого Кодексу поведінки постачальників, а також виявляти, попереджати або обмежувати ризики, негативні впливи і зловживання, пов'язані з правами людини.

Ми прийняли на себе зобов’язання у повному обсязі розслідувати і усувати будь-які порушення прав людини, які було виявлено у нашій діяльності або у нашому ланцюжку постачання, а також намагаємося постійно покращувати ситуацію у цій сфері. Якщо ми виявляємо порушення прав людини відносно постачальника, і такий постачальник не демонструє чіткого прагнення виправити ситуацію, ігнорує порушення або не досягає прогресу в цьому напрямку, ми повинні припинити співпрацю з таким постачальником.

 

Свобода профспілок

Ми поважаємо свободу профспілок і укладення колективного договору.

Наші працівники мають право бути представленими профспілками, визнаними місцевою компанією, або іншими добросовісними представниками. Такі представники не повинні зазнавати жодної дискримінації та повинні мати можливість здійснювати свою діяльність на робочому місці в рамках закону, регулювання, існуючих трудових відносин і практик, а також погоджених процедур компанії.

 

Заборона експлуатації праці або сучасного рабства

Ми прийняли на себе зобов’язання не допускати у нашій діяльності будь-яких проявів рабства, кріпосництва, примусової, підневільної або недобровільної праці, або праці нелегальних мігрантів або жертв торгівлі людьми. Компанії Групи і працівники (і будь-які кадрові агентства, агенти з підбору персоналу або треті особи, яких вони винаймають діяти від нашого імені) не:
  • вимагатимуть від працівників сплачувати будь-яку комісійну винагороду за працевлаштування, оформляти позики або сплачувати безпідставну плату за обслуговування, або вносити депозити у якості умови працевлаштування
  • вимагатимуть від працівників передавати документи, що посвідчують особу, паспорти або дозволи на проживання у якості умови працевлаштування

Якщо національне законодавство або процедури працевлаштування вимагають використання документів, які посвідчують особу, ми використовуємо ці документи у суворій відповідності до законодавства. Якщо документи, що посвідчують особу, утримуються або зберігаються з міркувань безпеки або безпечного зберігання, це робиться виключно на підставі свідомої та письмової згоди робітника, справжність підпису якого повинно бути підтверджено, при цьому робітник повинен мати необмежений доступ до таких документів і мати можливість забрати їх у будь-який час без жодних обмежень.

 

Місцеві громади

Ми прагнемо пізнавати і вивчати унікальні соціальні, економічні та екологічні інтереси громад, на території яких ми здійснюємо нашу діяльність.

Ми повинні виявляти конкретні ризики в сфері прав людини, які можуть мати відношення до нашої діяльності або на які ми можемо впливати за допомогою нашої діяльності. Для цього ми повинні активно співпрацювати з нашими стейкхолдерами, в тому числі з працівниками і їхніми представниками.

Ми повинні вживати відповідних заходів з метою недопущення порушень прав людини в нашій діяльності і усунення будь-якого несприятливого впливу на права людини, що є безпосереднім результатом нашої діяльності.

Ми закликаємо наших працівників брати активну участь в житті їхніх територіальних громад і бізнес-спільнот. Компанії Групи повинні шукати можливості для підвищення кваліфікації працівників в рамках територіальних громад, де ми здійснюємо нашу діяльність, а також працюють відповідно до цілей та ініціатив урядів у сфері розвитку у країнах, в яких вони здійснюють діяльність.

 

Всі наші постачальники повинні дотримуватися вимог, які викладено в нашому Кодексі поведінки постачальників, і ця умова прописана у наших договорах з постачальниками.

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com
2 Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці, Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини і Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних корпорацій.