Close
 
 
 

Наші працівники: повага на робочому місці

 
 

Наші працівники: повага на робочому місці

Ми повинні гідно і з повагою ставитися до всіх наших колег і бізнес-партнерів

 

Наші переконання

Ми переконані у необхідності дотримання основоположних прав працівників, включаючи свободу профспілок, викорінення всіх форм примусової праці, скасування дитячої праці, а також ліквідацію дискримінації за місцем роботи і професією.

Наша політика щодо умов праці і трудових прав визначається місцевим і міжнародним трудовим правом, практичними рекомендаціями і керівними принципами1.

Ми дотримуємося всіх відповідних вимог законодавства і нормативно-правових актів про працю.

 

Сприяння рівності і різноманіттю

Ми повинні надавати рівні можливості всім нашим працівникам, справедливо поводитися з кожним з них, і створити дружній колектив, забезпечуючи рівні умови праці.

Різноманіття є ключовим принципом наших етосів. Стратегія щодо різноманіття та інклюзивності нашої Групи зосереджена на забезпеченні можливості процвітання всіх наших працівників. Ми поважаємо і цінуємо відмінність кожного та риси, які роблять унікальними кожного з нас.

Ми повинні ставитися до колег так, як би ми хотіли, щоб вони ставилися до нас, поважати їхні особливі риси і думки та уникати будь-яких форм незаконної дискримінації.

Дискримінація може бути (зокрема) за расовою, статевою, віковою ознакою, етнічним походженням, кольором шкіри, інвалідністю, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, зміною статі, класовим походженням, віросповіданням, політичними переконаннями, сімейним станом, вагітністю, членством у профспілках, звичкою тютюнопаління або будь-якими іншими ознаками, що охороняються законом, під час прийняття рішення про прийняття на роботу, професійний розвиток, просування кар'єрними сходами або звільнення будь-якого працівника.

Ця позиція відображає нашу підтримку Конвенції 111 МОП, якою визначено основоположні принципи щодо викорінення дискримінації на робочому місці.

 

Недопущення переслідування або булінгу

Переслідування за будь-якою ознакою та булінг є абсолютно неприпустимими. Ми не повинні допускати подібної поведінки або вчинків на роботі.

Переслідування і булінг включають, зокрема, будь-яку форму статевої, вербальної, невербальної і фізичної поведінки, що має ознаки насильства, приниження або залякування.

Якщо ми стаємо свідками або об'єктами такої поведінки, або іншої неприйнятної поведінки, ми повинні повідомити про це нашого лінійного керівника. Ми прагнемо створити довірливу атмосферу, в якій Працівники можуть ставити запитання, і знаходити швидкі рішення, що враховують інтереси всіх зацікавлених осіб.

Працівники можуть повідомляти про проблеми за допомогою місцевих процедур подання і розгляду скарг або каналів Групи "Speak Up/Скажи".

 

Справедлива заробітна плата і матеріальна допомога

Ми прагнемо виплачувати справедливу, зрозумілу і конкурентну заробітну плату та матеріальну допомогу.

Компанії Групи повинні дотримуватися всіх вимог законодавства щодо мінімальної заробітної плати, і наша стратегія полягає в тому, щоб рівні винагороди були конкурентоспроможними в межах відповідного регіону.

 

Підтримання балансу між трудовою діяльністю і особистим життям

Ми прагнемо підтримувати баланс між трудовою діяльністю і особистим життям працівників.

Компанії Групи повинні дотримуватися всіх вимог чинного законодавства про робочий час, включаючи будь-які законодавчі вимоги щодо максимального робочого часу.

Ми закликаємо Компанії Групи підтримувати баланс між трудовою діяльністю і особистим життям працівників, а також вивчати і впроваджувати політики і програми, орієнтовані на сімейні цінності, згідно з місцевою практикою.

 

Різноманіття є ключовим принципом наших етосів.

 

До кого можна звернутися

  • Ваш лінійний керівник
  • Керівництво вищої ланки
  • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
  • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com
1 Декларація Міжнародної організації праці (МОП) основних принципів та прав у світі праці, Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини і Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних корпорацій.