Close
 
 
 

Лобіювання і співробітництво

 
 

Лобіювання і співробітництво

BAT прийняла на себе зобов'язання щодо корпоративної прозорості. Як відповідальна компанія, ми повинні взаємодіяти з зовнішніми стейкхолдерами у прозорий і відкритий спосіб з дотриманням стандартів професійної етики. Ми маємо легітимне право брати участь в обговоренні політики, що впливає на нашу діяльність, і наші працівники повинні взаємодіяти з зовнішніми особами відповідно до цієї політики5.

 

Група має легітимне право брати участь в обговоренні політики

Участь у громадському житті є основоположним аспектом відповідальної господарської діяльності і формування політики. Працівники ВАТ братимуть участь у процесі визначення політики у прозорий і відкритий спосіб з дотриманням всіх законодавчих і нормативних вимог ринків, де вони працюють, включаючи всі вимоги щодо реєстрації і звітування про лобістські заходи.

Співробітництво з політиками, особами, відповідальними за формування політики і регуляторами, за умови, що воно здійснюється прозоро і з високим рівнем точності, надає оптимальну інформацію, на основі якої ухвалюються рішення, що визначають політику.

 

Прозорість і високі професійні стандарти

Під час співробітництві з зовнішніми стейкхолдерами компанії і працівники Групи:
 • повинні брати участь у процесах формування політики у прозорий і відкритий спосіб з дотриманням всіх законодавчих і нормативних вимог ринків, на яких ми здійснюємо нашу діяльність
 • повинні завжди представлятися і називати компанію, працівниками якої вони є
 • повинні дотримуватися вимог нашої Антикорупційної політики, зокрема, безпосередньо або опосередковано, не пропонувати, не здійснювати або не надавати будь-який платіж, подарунок чи іншу винагороду з метою вчинення неправомірного впливу на будь-яке рішення будь-якої особи на користь Групи або будь-якої компанії Групи;
 • не повинні просити будь-яку особу надати, а також не повинні зумисно отримувати від такої особи конфіденційну інформацію, що належить іншій стороні, а також не повинні отримувати інформацію у будь-який нечесний спосіб
 • не повинні схиляти будь-яку особу порушити обов’язок щодо дотримання конфіденційності
 • повинні пропонувати конструктивні рішення, які максимально відповідатимуть цілям регулювання, мінімізуючи при цьому будь-які негативні непередбачувані наслідки
 

Треті особи

ВАТ надає підтримку третім особам у питаннях політики, що становлять взаємний інтерес. У таких випадках компанії і працівники Групи:
 • повинні публічно підтвердити факт надання підтримки стороннім організаціям за умови дотримання вимог щодо комерційної таємниці і законодавства про захист інформації
 • не повинні просити третю особу діяти у спосіб, що суперечить вимогам цієї Політики з лобіювання і співробітництва
 • повинні вимагати, щоб всі треті особи дотримувалися законодавства і нормативно-правових актів ринків, де вони здійснюють діяльність, що регулюють питання реєстрації заходів з лобіювання і звітування про них.
 

Точні комунікації, що ґрунтуються на фактичних даних

Під час взаємодії з зовнішніми стейкхолдерами, працівники повинні:
 • надавати точну, повну і обґрунтовану інформацію регуляторам, політикам і особам, відповідальним за формування політики, з метою прийняття ними максимально поінформованих рішень.
 

Фінансування поїздок Публічних діячів

Забороняється надавати фінансування Публічним діячам для оплати їхніх поїздок та/або розміщення (наприклад, оплачувати їхні витрати на проїзд/розміщення з метою взяття участі у заході або бізнес-зустрічі). У разі виникнення надзвичайних обставин, які вимагають відступити від цього правила, такі дії потребують погодження Директором Групи зі зв’язків з органами державної влади і Директором групи з питань ділової поведінки і дотримання нормативних вимог, відповідно до Процедури щодо подарунків і представницьких заходів.
 

Під час взаємодії з зовнішніми стейкхолдерами, компанії Групи і працівники повинні забезпечити взяття ними участі у процесах формування політики у прозорий і відкритий спосіб з дотриманням всіх законодавчих і нормативних вимог ринків, на яких ми здійснюємо нашу діяльність.

 

До кого можна звернутися

 • Ваш лінійний керівник
 • Керівництво вищої ланки
 • Юрист Відділу з корпоративних та правових питань вашої місцевої компанії
 • Директор з дотримання нормативних вимог: sobc@bat.com
5 Ця Політика щодо лобіювання і співробітництва ґрунтується на Принципах прозорості та доброчесності лобіювання Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).