Close
 
 
 

Tiếp thị và thương mại

 
 

Tiếp thị và thương mại

Chúng tôi cam kết đảm bảo việc tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm của Tập Đoàn một cách có trách nhiệm.

 

Tiếp thị có trách nhiệm

Chúng tôi cam kết tiếp thị có trách nhiệm đối với tất cả sản phẩm của mình cho người tiêu dùng trưởng thành từ 18 tuổi trở lên.

Hoạt động tiếp thị của chúng tôi được điều chỉnh bởi Nguyên Tắc Tiếp Thị Quốc Tế của chúng tôi (International Marketing Principles), được đăng tải tại địa chỉ www.bat.com/imp hoặc trang web của công ty thuộc Tập Đoàn ở quốc gia có liên quan.

Do đó, chúng tôi mong muốn Nhà Cung Cấp của mình sẽ tuân thủ:

 • Nguyên Tắc Tiếp Thị Quốc Tế của Tập Đoàn như một tiêu chuẩn tối thiểu trong trường hợp nguyên tắc này nghiêm ngặt hơn pháp luật địa phương; hoặc

 • Pháp luật địa phương hay các quy tắc tiếp thị địa phương khác nghiêm ngặt hơn hoặc được ưu tiên áp dụng hơn so với các nguyên tắc tiếp thị của Tập Đoàn.

 

Kinh doanh bất hợp pháp

Đấu tranh phòng chống kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm của Tập Đoàn là một ưu tiên quan trọng của Tập Đoàn.

Điều quan trọng là Nhà Cung Cấp của chúng tôi không có liên quan trực tiếp hay gián tiếp vào hoặc hỗ trợ cho việc kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm của chúng tôi.

Như vậy, Nhà Cung Cấp phải:

 • Không cố ý tham gia hay ủng hộ việc kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm của chúng tôi;
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả để phòng chống kinh doanh bất hợp pháp, bao gồm:
  1. Biện pháp đảm bảo nguồn cung cho thị trường phản ánh nhu cầu chính đáng; và
  2. Quy trình, nếu có liên quan, điều tra, đình chỉ và chấm dứt giao dịch với khách hàng, Nhà Cung Cấp hay cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến kinh doanh bất hợp pháp

Hợp tác với cơ quan chức năng trong bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào về kinh doanh bất hợp pháp, đồng thời đảm bảo việc này được thực hiện hợp pháp và phù hợp với chính sách không chấp nhận bất kỳ hình thức hối lộ và tham nhũng nào  của chúng tôi, trước thực trạng rủi ro hối lộ và tham nhũng ngày càng tăng lên trong giao dịch với công chức.

 

Các loại sản phẩm bất hợp pháp

Hàng giả hoặc hàng nhái:

Các sao chép trái phép các sản phẩm mangnhãn hiệu đã được sản xuất mà chủ sở hữu nhãn hiệu không biết hoặc không cho phép, và sử dụng nguyên liệu rẻ tiền không được quy định.

Trốn thuế địa phương:

Các sản phẩm được sản xuất và bán trong cùng một quốc gia nhưng không khai báo với cơ quan có thẩm quyền nên không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Những sản phẩm này được sản xuất tại các nhà máy hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Nhập lậu:

Các sản phẩm (dù là hàng thật hoặc hàng giả) được chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không phải nộp thuế hay thuế xuất nhập khẩu hoặc vi phạm pháp luật về cấm xuất nhập khẩu.

 

Liên hệ với Tập Đoàn

 • Nhân sự của công ty thuộc Tập Đoàn là đầu mối thường xuyên liên hệ với Nhà Cung Cấp
 • Trưởng Bộ Phận Mua Hàng của Tập Đoàn:
  procurement@bat.com
 • Các kênh Lên Tiếng:
  www.bat.com/speakup