Close
 
 
 

Sağlık, güvenlik ve refah

 
 

Sağlık, güvenlik ve refah

Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamalı ve sürdürmeliyiz.

 

Neye inanıyoruz?

Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı bizim için çok değerlidir ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, kazaları ve yaralanmaları önlemeye ve iş sağlığı risklerini en aza indirmeye kararlıyız.

Grup Sağlık ve Güvenlik Politikamız, yerel ve uluslararası iş kanunlarını ve standartlarını temel alır3. İlgili tüm sağlık ve güvenlik kanunlarına ve yönetmeliklerine uymaktayız.

 

Sağlık ve güvenlik yönetimi

İşimizin başarılı bir şekilde yürütülmesi için tüm Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve şirket dışı personelimizin sağlığının, güvenliğinin ve refahının öneminin farkındayız.

Grup Şirketleri:

  • Grup Sağlık ve Güvenlik Politikamız ve Küresel İSG Politikası Kılavuzumuz veya ulusal yasalar (hangisi daha üstünse) ile uyumlu sağlık ve güvenlik prosedürlerini benimsemelidir.

Tüm Grup Çalışanları:

  • İş yerinde kendilerinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğine makul ölçüde özen göstermelidir;
  • Sağlık ve güvenlikle ilgili tüm konularda tam iş birliği yapmalıdır;
  • Güvenlik için sağlanan ekipmanlara müdahale etmemeli veya bunları kötüye kullanmamalıdır; ve
  • Küresel İSG Politikası Kılavuzu uyarınca güvenli olmayan koşulları bildirmelidir.
 

Çalışan mutluluğunu koruma

Çalışanlarımızın mutluluğu bizim için çok değerlidir ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, kazaları ve yaralanmaları önlemeye ve iş sağlığı risklerini en aza indirmeye kararlıyız.

Politikalarımızın ve standartlarımızın anlaşılmasını sağlayarak ve herkesin işleriyle ilgili sağlık, güvenlik ve emniyet konularının ve gerekliliklerinin farkında olması için eğitim verilmesini sağlayarak, dünya genelindeki Çalışanlarımızın fiziksel güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sürekli çalışacağız.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com
3 ILO (International Labour Organisation - Uluslararası Çalışma Teşkilatı) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi.