Close
 
 
 

Şirket varlıklarının korunması

 
 

Şirket varlıklarının korunması

Hepimiz, bize emanet edilen Grup varlıklarını korumaktan ve uygun şekilde kullanmaktan sorumluyuz.

 

Şirketimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek

Grup varlıklarının zarar görmemesini, suistimal edilmemesini, kötüye kullanılmamasını veya boşa harcanmamasını sağlamalı ve bunların başkaları tarafından yapılan kötüye kullanımlarını ve suistimallerini bildirmeliyiz.

Grup varlıkları fiziksel ve fikri mülkiyeti, fonları, süreyi, özel bilgileri, kurumsal fırsatları, ekipmanı ve tesisleri içerir.

 

İşimize yeterli zamanın ayrılması

Hepimizden sorumluluklarımızı yerine getirmek için işimize yeterli zamanı ayırmamız beklenir.

İşteyken, tam olarak işe odaklanmamız ve işimize engel olmayan makul bir seviyenin ötesinde kişisel faaliyetlerde bulunmamamız beklenir.

 

Hırsızlığa ve fonların kötüye kullanılmasına karşı koruma

Grup fonlarını korumalıyız ve bunları kötüye kullanım, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı savunmalıyız. Masraflar, fişler ve faturalar için beyanlarımız doğru olmalı ve zamanında sunulmalıdır.

"Grup fonları", bize avans olarak verilen paralar ve elimizde bulunan şirket kredi kartları dahil olmak üzere, bir Grup Şirketine ait nakit veya nakit eşdeğeri anlamına gelir.

Çalışanlar tarafından dolandırıcılık veya hırsızlık, işten çıkarılmaları ve yasal işlemlerle sonuçlanabilir.

 

Markalarımızın ve yeniliklerimizin korunması

Grup içinde sahip olunan tüm fikri mülkiyetleri korumalıyız.

Fikri mülkiyet; patentleri, telif haklarını, ticari markaları, tasarım haklarını ve diğer özel bilgileri içerir.

 

Varlıklarımıza erişimin güvence altına alınması

Grup varlıklarına erişim sağlamak için kullanılabilecek bilgileri korumalıyız.

Bina erişim kartları, kimlikler, şifreler ve kodlar dahil olmak üzere şirket mülküne ve ağlarına erişmek için kullanılan tüm bilgilerin güvenliğini her zaman sağlayın.

 

Üçüncü tarafların varlıklarına saygı gösterilmesi

Kasıtlı olarak asla:
 • üçüncü tarafların fiziksel varlıklarına zarar vermeyin veya bunları yanlış veya kötüye kullanmayın
 • üçüncü tarafların geçerli patentlerini, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyetlerini ihlal etmeyin
 • üçüncü tarafların sistemlerinin veya kaynaklarının performansını olumsuz yönde etkileyen yetkisiz faaliyetlerde bulunmayın

Onların Grup varlıklarına göstermelerini beklediğimiz saygıyı, biz de üçüncü tarafların fiziksel ve fikri mülkiyet haklarına göstermeliyiz.

 

Şirket ekipmanlarının kullanımı

Şirket ekipmanını veya tesislerini, aşağıda belirtilenler ile şirket politikası ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uygun kullanımlar haricinde kişisel faaliyetler için kullanmamalıyız.

Bize verilen veya kullanımımıza sunulan şirket ekipman ve sistemlerinin sınırlı, ara sıra veya tesadüfi kişisel kullanımına, aşağıdaki koşulların sağlanması koşuluyla izin verilir:

 • makul olması ve işimizin uygun şekilde yerine getirilmesini engellememesi
 • sistemlerimizin performansı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması
 • herhangi bir yasa dışı veya uygunsuz amaç için olmaması

Makul ve kısa kişisel telefon, e-posta ve internet kullanımına izin verilir. Uygunsuz kullanımlar şunları içerir:

 • aşağılayıcı, karalayıcı, cinsiyetçi, ırkçı, müstehcen, kaba veya başka şekilde saldırgan iletişim
 • telif hakkıyla korunan, lisanslı veya diğer tescilli materyallerin uygunsuz bir şekilde yayılması
 • zincirleme mektuplar, reklamlar veya talepler iletilmesi (izin verilmedikçe)
 • uygunsuz internet sitelerinin ziyaret edilmesi
 

Grup varlıkları fiziksel ve fikri mülkiyeti, fonları, süreyi, özel bilgileri, kurumsal fırsatları, ekipmanı ve tesisleri içerir

 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com