Close
 
 
 

Doğru muhasebe ve kayıt tutma

 
 

Doğru muhasebe ve kayıt tutma

Mali olan ve olmayan bilgilerin dürüst, doğru ve objektif olarak kaydedilmesi ve raporlanması, Grubun itibarı; yasal, vergi, denetim ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti; ve Grup Şirketlerinin ticari kararlarının ve eylemlerinin desteklenmesi için esastır.

 

Doğru bilgi ve veriler

Mali olan veya olmayan oluşturduğumuz tüm veriler, kapsanan işlemleri ve olayları doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Mali ve diğer ticari bilgileri raporlamak için geçerli yasalara, kurum dışı muhasebe gerekliliklerine ve Grup prosedürlerine uymalıyız.

Bu, verilerin kağıt veya elektronik formda veya başka bir ortamda olmasına bakılmaksızın geçerlidir.

Kayıtların doğru tutulmaması Grup politikasına aykırıdır ve ayrıca yasa dışı olabilir.

Kayıtları tahrif etmenin veya gerçekleri yanlış şekilde sunmanın hiçbir zaman hiçbir mazereti yoktur.

Bu tür davranışlar dolandırıcılık anlamına gelebilir ve hukuki veya cezai yükümlülük ile sonuçlanabilir.

 

Kayıt yönetimi

Grup Şirketleri, Grup Kayıt Yönetimi Prosedürünü yansıtan kayıt yönetimi politikalarını ve prosedürlerini benimsemelidir. Tüm kritik iş kayıtlarımızı bu politikalar ve prosedürler doğrultusunda yönetmeli ve izin verilmediği sürece şirket kayıtlarını asla değiştirmemeli veya imha etmemeliyiz.

Bizim için geçerli olan kayıt yönetimi politikasına ve prosedürlerine aşina olmalıyız.

 

İşlemlerin belgelenmesi

Tüm işlemler ve sözleşmeler, her düzeyde uygun şekilde yetkilendirilmelidir ve doğru ve eksiksiz olarak kayıt altına alınmalıdır.

Grup Şirketleri tarafından başka bir Grup Şirketi veya üçüncü bir tarafla yapılan tüm sözleşmeler yazılı olarak kanıtlanmalıdır.

Bir Grup Şirketi adına herhangi bir sözleşmenin hazırlanmasından, müzakere edilmesinden veya onaylanmasından sorumluysak sözleşmenin ilgili sözleşme onay politikası ve prosedürlerine uygun olarak onaylandığından, imzalandığından ve kayıt altına alındığından emin olmalıyız.

Bir Grup Şirketi tarafından ürünlerinin yurt içi veya ihracata yönelik satışı ile ilgili olarak hazırlanan tüm belgeler; doğru, eksiksiz ve işlemin doğru bir yansımasını sunan şekilde olmalıdır.

Tüm belgeler (ilgili yazışmalarla birlikte); Grup Kayıtları Yönetim Prosedürü ve geçerli yerel kanunların gerekliliklerine uygun olarak vergi, gümrük veya diğer makamlar tarafından yapılacak olası incelemeler için saklanmalıdır.

 

Dış denetçiler ile iş birliği

Grubun dış ve iç denetçileriyle tam olarak iş birliği yapmalı ve herhangi bir Grup Şirketinin denetimiyle ilgili olan, sahip oldukları tüm bilgilerin (ilgili denetim bilgileri) bu şirketin dış denetçilerine sunulmasını sağlamalıyız.

Dış denetçilerle tam olarak iş birliği yapma yükümlülüğümüz, örneğin yasal olarak ayrıcalıklı belgeler söz konusu olduğunda yasal kısıtlamalara tabidir.

Diğer şekilde, dış denetçlerin herhangi bir talebine derhal yanıt vermeli ve ilgili personel ve belgelere tam ve sınırsız erişim sağlamalarına olanak sağlamalıyız.

Hiçbir koşulda, yanıltıcı, eksik veya yanlış olduğunu bildiğimiz (veya makul olarak bilmemiz gereken) bilgileri dış veya iç denetçilere vermemeliyiz.

 

Muhasebe standartlarının takip edilmesi

Mali veriler (örneğin defterler, kayıtlar ve hesaplar) hem genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine hem de Grubun muhasebe ve raporlama politika ve prosedürlerine uygun olmalıdır.

Grup Şirketlerinin mali verileri, bulundukları ülkede geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmalıdır.

Grup raporlaması için veriler, Grubun muhasebe politikalarına (IFRS) ve prosedürlerine uygun olmalıdır.

 

Mali olan veya olmayan oluşturduğumuz tüm veriler, kapsanan işlemleri ve olayları doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com