Close
 
 
 

İçeriden bilgiyle alıp satma ve piyasa bozucu eylemler

 
 

İçeriden bilgiyle alıp satma ve piyasa bozucu eylemler

Tüm dünyada adil ve açık Menkul Kıymetler piyasalarını desteklemeye kararlıyız. Çalışanlar, İçeriden Alınan Bilgi temelinde British American Tobacco plc'nin ("BAT plc") Hisseleri veya diğer Menkul Kıymetleri ile işlem yapmamalı veya hiçbir şekilde Piyasa Bozucu Eylemlere karışmamalıdır.

 

Piyasa bozucu eylemler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hiçbir şekilde Piyasa Bozucu Eylemlere karışmamalıyız:
  • Şirket İçi Bilginin uygun olmayan şekilde açıklanması ("içeriden bilgiyle alıp satma")
  • Şirket İçi Bilgi temelinde Menkul Kıymet ticareti yapma
  • Şirket İçi Bilgiyi kötüye kullanma
  • piyasa manipülasyonu yapma

"Piyasa Bozucu Eylemler", mali piyasaların bütünlüğüne ve Menkul Kıymetlerle türev ürünlere olan kamu güvenine zarar veren davranış anlamına gelir. Piyasa Bozucu Eylemler ve şirket içi bilgi alıp satmak (taahhüt etmek veya başkalarını teşvik etmek) yasa dışıdır.Birleşik Krallık'ta Piyasa Bozucu Eylemler veya şirket içi bilgi alıp satma teşkil edebilecek davranışlar hakkında daha fazla bilgi için Hisse Senedi Ticareti Kurallarımıza bakın.

 

Şirket içi bilgilerin yönetimi

BAT plc ile ilgili Şirket İçi olabilecek bilgilere sahipseniz veya bu bilgileri aldıysanız ve Grup içindeki rolünüz bu bilgilere sahip olmanızı veya bu bilgileri almanızı içermiyorsa bunu derhal BAT plc'nin Şirket Sekreterine beyan etmeniz gerekir.

Rolünüz bu tür bilgilere sahip olmanızı veya almanızı içeriyorsa geçerli gereklilikleri ve Grup süreçlerini izlemelisiniz.

Şirket İçi Bilgilerin işlenmesi sırasında dikkatli olunması gerekir, çünkü bu bilgilerin kötüye kullanımı Grup ve ilgili kişiler için hukuki veya cezai yaptırımlar ile sonuçlanabilir.

"Şirket İçi Bilgiler" tanımına uyan veya buna benzer, halka açık başka herhangi bir Grup Şirketiyle ilgili bilgiye sahipseniz veya bu bilgileri aldıysanız ya da bundan emin değilseniz derhal ilgili şirketin Şirket Sekreterini bilgilendirin.

Halka açık bir Grup Şirketi veya Grup Dışı bir Şirketle ilgili herhangi bir Şirket İçi Bilgi (veya benzeri) azami gizlilikle ele alınmalıdır.

 

Sorumlu hisse senedi ticareti

Bununla ilgili Şirket İçi Bilgiye sahipken, BAT plc'nin Menkul Kıymetleriyle alım-satım yapmamalı veya başkalarını bu şekilde işlem yapmaya teşvik etmemeliyiz.

BAT plc'nin Menkul Kıymetleriyle alım-satım yapmayı planlıyorsanız yerel hisse senedi ticareti yasalarına ve tüm Çalışanlar için geçerli olan British American Tobacco Hisse Senedi Ticareti Kurallarına ("Kural") uymalısınız.

Benzer şekilde, bu şirketle ilgili Şirket İçi (veya benzeri) Bilgilere sahipken, halka açık başka herhangi bir Grup Şirketinin veya Grup Dışı Şirketin Menkul Kıymetleriyle alım-satım yapmamalı veya başkalarını bu şekilde işlem yapmaya teşvik etmemeliyiz. Geçerli tüm hisse senedi ticareti yasalarına ve gerekliliklerine uymalıyız.

 

Şirket İçi Bilgilerin işlenmesi sırasında dikkatli olunması gerekir, çünkü bu bilgilerin kötüye kullanımı Grup ve ilgili kişiler için hukuki veya cezai yaptırımlar ile sonuçlanabilir.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com