Close
 
 
 

Rekabet ve antitröst

 
 

Rekabet ve antitröst

Serbest rekabete inanıyoruz. Grup Şirketleri, rekabet (veya 'antitröst') yasaları ile uyumlu, adil ve etik bir şekilde rekabet etmelidir.

 

Rekabet yasası işimizi nasıl etkiler?

Rekabet yasası satış ve teşhir; tedarikçiler, distribütörler, müşteriler ve rakiplerle olan ilişkilerimiz; birleşme ve satın alma işlemleri; müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanması dahil olmak üzere faaliyetlerimizin hemen hemen tüm yönlerini ve fiyatlandırma stratejisi, ticari strateji ve ticaret koşullarına dair kararlarımızı etkiler. Yasa bazen, bir rekabet konusuna nasıl yaklaşılacağını etkileyecek piyasa koşullarına bağlıdır;örneğin piyasa yoğunlaşması; ürün homojenliği ve marka farklılığı; veya reklam kısıtlamaları, teşhir yasakları ve herkese açık alanda sigara içme yasakları gibi düzenlemeler.

Bazı davranışlar piyasa koşullarından bağımsız olarak yasaktır.

 

Adil rekabet taahhüdü

Faaliyet gösterdiğimiz her ülke ve ekonomik alanda güçlü rekabete ve rekabet yasalarına uymaya kararlıyız. Birçok ülkede rekabete aykırı davranışlara karşı yasalar vardır. Bunlar karmaşıktır ve ülkeler veya ekonomik bölgeler arasında farklılık gösterir; ancak bunlara uyulmaması ciddi sonuçlara yol açabilir.
 

Gizli anlaşma

Rakiplerimizle (doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla dolaylı olarak) aşağıdaki amaçlarla gizli anlaşma yapmamalıyız:
 • fiyatları veya fiyatlandırmanın herhangi bir unsurunu (indirimler, iadeler, ek ücretler, fiyatlandırma yöntemleri, ödeme koşulları, fiyat değişikliklerinin zamanlaması, düzeyi veya yüzdesi ya da istihdam koşulları dahil) sabitlemek
 • diğer koşulları ve şartları sabitlemek
 • piyasaları, müşterileri veya bölgeleri ayırmak veya tahsis etmek
 • üretimi, arzı veya kapasiteyi sınırlamak veya engellemek
 • rekabetçi bir teklif sürecinin sonucuna etki etmek
 • belirli taraflarla ilgilenmek için işe almama sözleşmeleri de dahil olmak üzere kolektif bir ret konusunda anlaşmak
 • ticari olarak hassas bilgi alışverişi yapmak veya rekabeti başka şekilde kısıtlamak
 

Rakiplerle buluşma

Rakip üreticilerle yapılan herhangi bir toplantı veya doğrudan ya da dolaylı temaslarda çok dikkatli davranılmalıdır. Bunları dikkatli bir şekilde kayıt altına almalıyız ve rekabete aykırı davranırlarsa veya öyle görünüyorlarsa bu kişilerle iletişimi kesmeliyiz.

Temas, onlarla aramızdaki rekabetle ilgiliyse diğer şirketler için de aynı yaklaşım izlenmelidir.

Rakiplerle yapılan tüm düzenlemeler sorunlu değildir. Meşru temas ticaret birlikleri, belirli sınırlı bilgi alışverişi ve düzenleyici ilişki veya kamu savunuculuğuna ilişkin ortak girişimler bağlamında gerçekleştirilebilir.

Benzer şekilde, rakiplerle yapılan bazı anlaşmalar rekabeti kısıtlayabilir, ancak sağladığı fayda verdiği zarara kıyasla ağır basıyorsa yasal olabilir. Rakiplerle herhangi bir düzenlemeyi değerlendirmeye almadan önce rekabeti kısıtlamadığından veya gizli anlaşma olarak görülmediğinden emin olmak için uzmanlardan hukuki destek alınmalıdır.

 

Rakip bilgileri

Rakiplerimiz hakkında yalnızca meşru yasal yollarla ve rekabet yasasına uygun olarak bilgi toplayabiliriz.

Rakip bilgilerinin doğrudan rakiplerden alınması, çok sınırlı ve istisnai durumlar dışında kesinlikle kabul edilemez.

Üçüncü taraflardan (müşteriler, danışmanlar, analistler ve ticaret odaları dahil) rakip bilgilerinin toplanması genellikle karmaşık yerel yasal sorunları gündeme getirir ve yalnızca uygun yasal tavsiye ile yapılmalıdır.

 

Hakim pozisyon

Bir Grup şirketinin "pazar gücü" olduğu durumda, bu şirket tipik olarak rekabeti koruma ve pozisyonunu kötüye kullanmama adına özel bir göreve sahip olacaktır.

"Hakimiyet", "piyasa gücü" ve "istismar" kavramları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir.

Bir Grup şirketinin yerel pazarına hakim olduğu düşünüldüğünde, münhasırlık düzenlemeleri, sadakat indirimleri, eşdeğer müşteriler arasında ayrım yapma, aşırı yüksek veya düşük (maliyetin altında) fiyatlar talep etme gibi uygulamalara girişme, farklı ürünleri birbirine bağlama veya paketleme ya da pazar pozisyonunda haksız bir şekilde yararlanma kabiliyeti genellikle sınırlı olacaktır.

 

Yeniden satış kısıtlamaları

Bir tedarikçi ile bir distribütör veya bayi arasındaki yeniden satış fiyatının belirlenmesi hükümleri gibi, taraflar arasındaki tedarik zincirinin farklı seviyelerindeki belirli kısıtlamalar yasa dışı olabilir.

Müşterilerimizin bölgelere veya belirli müşteri gruplarına satış yapma kabiliyetine ilişkin kısıtlamalar, belirli ülkelerde ciddi bir rekabet sorunu olabilir.

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi; bir tedarikçinin, müşterilerinin ürünlerini yeniden sattığı fiyatları (tehdit ve/veya teşvik yoluyla dolaylı olarak da dahil olmak üzere) kontrol etmeye veya etkilemeye çalışması ya da bunu yapmasıdır.

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satış kısıtlamalarına ilişkin kurallar dünya genelinde farklılık göstermektedir. Rolünüzle ilgiliyse sorumlu olduğunuz ülkelerde geçerli olan kurallara aşina olmanız gerekir.

 

Birleşme ve Satın Almalar (M&A)

Grup şirketlerinin birleşme ve satın almalara dahil olduğu durumlarda, işlem tamamlanmadan önce bir veya daha fazla ülkede zorunlu dosyalama işlemlerinin (rekabet yasaları, yabancı yatırım yasaları veya diğerleri kapsamında) yapılması gerekebilir.

Dosyalama yükümlülükleri ülkeden ülkeye değişebilir, fakat her zaman birleşmeler, satın almalar (varlıklar veya hisselerin), azınlık yatırımları da dahil ortak girişimler ve kontrol altındaki diğer değişiklikler bağlamında kontrol edilmesi gerekir.

Tüm Grup şirketleri, işlemlerde bilgi akışını uygun şekilde yönetmeli ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Uyum Prosedürünü izlemelidir.

 

Uzman tavsiyesi istenmesi

Rekabet yasalarının ilgili olabileceği ticari faaliyetlerde bulunuyorsak, Grup politikasına ve bu alandaki yasalara etki eden bölge, alan veya pazar yönergelerini izlemeli ve yerel LEX Danışmanımıza danışmalıyız.

Basit bir şekilde yerel olarak geçerli olan hiçbir yasa olmadığı için, rekabet yasasının geçerli olmayacağını varsaymamalıyız. ABD ve AB içindeki birçok ülke, rekabet yasalarını kendi sınırları dışında (davranışın gerçekleştiği ve etkisinin olduğu yerde) uygular.

 

Maaş bilgilerinin paylaşılması ve "işe almama" sözleşmeleri

Rakiplerle ücretler ve yan hak seviyeleri konusunda anlaşma yapamaz veya başka bir şekilde gizli anlaşma yapamayız. Rakiplerle rekabet açısından hassas ücret ve yan haklar bilgilerinin paylaşılması da rekabet sorunlarına yol açabilir ve bu tür faaliyetleri değerlendirmeye almadan önce her zaman uzman tavsiyesi için LEX Danışmanına danışmalısınız.

Rakipler arasında, birbirlerinin Çalışanlarını işe almama, kapmama veya ısrar etmemeye yönelik anlaşmalar da, bunlar makul ölçüde meşru işlemler ile ilgili olmadıkça rekabet endişelerini artırabilir. Bu tür faaliyetleri değerlendirmeye almadan önce her zaman uzman tavsiyesi için LEX Danışmanına danışmalısınız.

İnsan kaynakları bağlamında "rakipler", yetenek için çok daha geniş bir pazarda rekabet ettiğimiz için diğer endüstrilerdeki ve sektörlerdeki çok daha geniş bir şirket/kuruluş yelpazesini içerir.

 

Basit bir şekilde yerel olarak geçerli olan hiçbir yasa olmadığı için, rekabet yasasının geçerli olmayacağını varsaymamalıyız.

ABD ve AB içindeki birçok ülke, rekabet yasalarını kendi sınırları dışında (davranışın gerçekleştiği ve etkisinin olduğu yerde) uygular.

 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com