Close
 
 
 

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele

 
 

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele

Vergi kaçırma herhangi bir yargı alanında kasten veya sahtekar bir şekilde kamu gelirini aldatma veya dolandırıcılık yoluyla vergiden kaçınma anlamına gelir. Üçüncü tarafların vergi kaçırmasını kolaylaştırmak da suçtur.

Kara para aklama, yasa dışı fonları veya malları gizlemek veya dönüştürmek veya yasal görünmesini sağlamaktır. Suç gelirlerine sahip olma veya bunlarla ilgilenilmesini içerir. Kara para aklamanın yanı sıra, terör finansmanı da terör gruplarına fon ve diğer varlıklar sağlamak için finansal sistemin zayıflığından yararlanır.

Bu faaliyetlerde hiçbir rol oynamamalıyız.

 

Vergi kaçakçılığına veya vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasına dahil olmaya hayır

Şunları yapmamalıyız:
 • vergi kaçırmak veya başka bir şahsın (başka bir Grup kuruluşu veya herhangi bir üçüncü taraf dahil) vergi kaçakçılığını kolaylaştırmak
 • vergi kaçakçılığı yaptığını bildiğimiz veya bundan şüphelendiğimiz birine herhangi bir yardım sağlamak

Şunları yapmalıyız:

 • faaliyet gösterdiğimiz yargı bölgelerindeki tüm vergi yasalarının farkında olmak ve bunlara tam olarak uymak
 • ödenmesi gereken tüm vergileri hesaplamak ve uygun şekilde ödemek

Herhangi bir şirketin veya şahsın vergi kaçırması suçtur. Vergisi uygun şekilde ödenmeyen para suç geliri teşkil edebilir.

Başka bir şirket veya şahsın (diğer Grup Şirketleri, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer iş ortaklarımız dahil) vergi kaçakçılığını kolaylaştırmak da bir suçtur. Bu, üçüncü bir tarafın vergi kaçırmasına yardım etmeyi veya bunu yapmasını istemeyi, vergi kaçakçılığına bilerek dahil olmayı veya herhangi bir ülkede vergi kaçakçılığıyla sonuçlanacağını bildiğiniz veya niyetlendiğiniz bir eylemde bulunmayı içerir.

Meşru vergi planlaması ile vergi kaçakçılığı arasında ayrım yapmak önemlidir, ancak bu zaman zaman zor olabilmektedir. Vergi planlaması ve vergi kaçakçılığı arasındaki fark konusunda şüpheniz varsa LEX Danışmanınızdan tavsiye almalısınız.

 

Vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasını önlemek için kontrollerin sürdürülmesi

Grup Şirketleri, Çalışanları veya diğer üçüncü taraflar tarafından vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasından sorumlu tutulabilir.

Bu nedenle Grup Şirketleri, Çalışanlarımızın veya iş ortaklarımızın başka bir şahıs veya şirketin vergi kaçakçılığını kolaylaştırma riskini önlemek için kontroller yapmalıdır. Bu kontroller şunları içermelidir:

 • Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü de dahil olmak üzere, "müşterinizi tanıma" ve "tedarikçinizi tanıma" Grup prosedürlerinin tam olarak uygulanması, orantılı durum tespitinin üstlenilmesi ve uygun kontrollerin yerine getirilmesi
 • uygun olduğunda üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde vergi uyumu ve vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmaması maddeleri
 • üçüncü taraflarla ilişkileri ve/veya kendi vergi yükümlülüklerimizi yöneten personele uygun eğitim ve desteğin sağlanması ve yürütülmesi
 • vergi kaçakçılığı yaptığından ya da vergi kaçakçılığını kolaylaştırdığından şüphelenilen Çalışanların ve üçüncü tarafların soruşturulması ve gerekirse uzaklaştırma verilmesi ve/veya iş akdinin sonlandırılması

Bir çalışanın, acentenin, yüklenicinin, müşterinin, tedarikçinin veya başka iş ortağının vergi kaçakçılığı yaptığından veya vergi kaçakçılığını kolaylaştırdığından şüpheleniyorsanız derhal yerel LEX Danışmanınıza bildirin.

 

Suç gelirleri ile ilişkili olmaya hayır

Şunları yapmamalıyız:
 • suç gelirlerini içerdiğini bildiğimiz veya bundan şüphelendiğimiz herhangi bir işleme (vergi kaçakçılığı dahil) dahil olmak veya
 • bilerek doğrudan veya dolaylı olarak kara para aklama faaliyetine dahil olmak

Ayrıca faaliyetlerimizin kasıtlı olmasa bile kara para aklama yasalarına aykırı olmamasını da sağlamalıyız.

Çoğu yargı alanında, herhangi bir kişi veya şirketin bir suçtan elde edildiğini bildikleri, şüphelendikleri veya şüphelenmek için sebepleri olan varlıklarla ilgili işlemlerde bulunmaları suçtur.

Kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal etmek, hem kurusal yaptırımlara hem de bireyler için kişisel sonuçlara yol açabilir.

 

Büyük nakit meblağların reddedilmesi

Aşağıdaki nakit meblağları kabul etmeyi reddetmeli veya bunları bildirmeliyiz:

AB'deki grup şirketleri, tek bir işlemde veya bağlantılı işlemler dizisinde €10.000 (veya eşdeğeri) üzerindeki nakit ödemeleri kabul etmemelidir.

ABD'deki (veya ABD ile ilgili bir işlem yaparken ABD dışındaki) grup şirketleri, tek bir işlemde veya bağlantılı işlemler dizisinde $10.000 (veya eşdeğeri) üzerindeki nakit ödemeleri kabul etmemelidir.

Bu yetki alanlarının dışındaki grup şirketleri de önemli miktarda nakit ödemeyi kabul etmekten kaçınmalıdır.

 

İlgili terörle mücadele önlemlerinin farkındalığı ve bunlara uyulması

Terör faaliyetinin finansmanına bilerek yardım etmediğimizden veya bunu başka bir şekilde desteklemediğimizden ve faaliyetlerimizin kasıtsız bile olsa ilgili terörün finansmanıyla mücadele önlemlerini ihlal etmediğinden emin olmalıyız.

Grup şirketlerinin kurum içi kontrolleri, bilinen veya şüphelenilen terörizm bağlantıları nedeniyle bir hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından yasaklanan herhangi bir varlık, kuruluş veya birey ile iş yapmadıklarından emin olmak için yapılan kontrolleri içermelidir (Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikamızın ve ilgili Yaptırımlara Uyum Prosedürlerimizin tam olarak uygulanması buna dahildir).

Terörist gruplar, kara para aklama ile uğraşan suç örgütlerinin kullandıklarına benzer yöntemler kullanabilirler. Bu, perakende satış noktaları ve dağıtım veya finans hizmeti şirketleri gibi meşru işletmelerin kendi ağlarını finanse etmek veya yasa dışı fonları transfer etmek için kullanılmasını da içerebilir. Bu tür işletmeler, kuruluşlar veya şahıslar ile iş yaparsak terörle mücadele finansmanı önlemlerini kasıtsız olarak ihlal etme riskine gireriz.

Bu nedenle, kara para aklama konusundaki tehlike işaretlerinin terör finansmanı konusunda tehlike işaretlerine de işaret edebileceği ihtimaline karşı uyanık olmalıyız..

 

Mali suçlarla ilgili şüphelerimizi artırması gereken durumlara karşı tetikte olmalıyız

 

Mali suça dahil olma riskinin en aza indirilmesi ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi

Aşağıdakiler için etkili prosedürlerimiz olmalıdır:
 • yasa dışı para akışlarının ve diğer kara para aklama/terör finansmanı tehlike işaretlerinin izlenmesi de dahil olmak üzere, suç gelirlerini içeren işlemlere kasıtsız katılım riskini en aza indirmek
 • Çalışanlar, görevliler, yöneticiler, acenteler, müşteriler ve tedarikçiler tarafından kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi
 • kara para aklama veya terörizm finansmanı şüphesine yol açması gereken durumları belirlemede Çalışanları desteklemek
 • kara para aklama yükümlülükleriyle ilgili gerekli raporları uygun makamlara sunmak

Grup Şirketleri, müşteri ve tedarikçi onay prosedürleri olan "müşterinizi tanıma" ve "tedarikçinizi tanıma" prosedürlerinin yeterli, risk bazlı olmasını sağlamalı ve mümkün olduğunca müşterilerin ve tedarikçilerin herhangi bir suç faaliyetinde bulunmadıklarından emin olmalıdır. Bu da, Üçüncü Taraf AFC Prosedürünün tam olarak uygulanmasını içermelidir.

Herhangi bir müşteri veya başka üçüncü tarafça yapılan şüpheli işlemleri veya faaliyetleri derhal Genel Müdürümüze veya İşlev Başkanımıza ve yerel LEX Danışmanımıza yönlendirmeliyiz. Genel bir husus olarak, kara para aklamayla ilgili endişelerinizi dile getirdiğinizi, kesinlikle gerekli olmadıkça, diğer meslektaşlarınızla paylaşmamalı veya tartışmamalısınız, çünkü bu bir "ihbar suçu" ile sonuçlanabilir.

 

Aşağıdaki tehlike işaretleri de dahil olmak üzere, mali suçlarla ilgili şüphelerimizi artırması gereken durumlara karşı tetikte olmalıyız:

 • fatura dışı para birimlerinde veya nakit olarak ya da nakit eşdeğerleriyle yapılan ödemeler
 • tek bir fatura karşılığında birçok kaynaktan ödemeler veya diğer olağandışı ödeme yöntemleri
 • normal iş ilişkisi hesabı olmayan veya ilgili mal veya hizmet tedarikiyle ilgisi olmayan bir ülkede bulunan bir hesaba veya bu hesaptan yapılan ödemeler
 • fazla ödeme veya fazla ödemeyi takiben para iadesi talepleri
 • ilgisiz üçüncü taraflar veya paravan şirketler tarafından, bunlar aracılığıyla veya bunlara yapılan ödemeler (veya ürünlerimizi tedarik etme talepleri)
 • "vergi cenneti" olarak ün yapmış ülkelerde bulunan, orada ikamet eden veya faaliyet gösteren şirketler veya bireyler aracılığıyla veya bu ülkelerdeki banka hesaplarına yapılan ödemeler veya gönderiler
 • ürünlerimizi alışılmadık bir yere teslim etme, olağan dışı bir nakliye rotası kullanma veya aynı ürünleri ithal ve ihraç etme talepleri
 • fiyatların yanlış beyan edilmesi, sağladığımız mal veya hizmetlerin yanlış beyan edilmesi, ödenecek verginin veya nakliye ücretinin yanlış beyan edilmesi ve fatura belgesi tutarsızlıkları gibi yanlış raporlama
 • müşterilerin ve tedarikçilerin, vergi kaydı bilgileri de dahil olmak üzere, sorulan herhangi bir durum tespiti sorularına uygun yanıtlar vermemesi
 • ticaret ortaklarının vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere suç faaliyetlerine karıştığı şüphesi
 • açık ticari bir gerekçe olmaksızın olağan dışı karmaşık Birleşme ve Satın Alma veya diğer işlem yapıları (Grup şirketleri, ilgili tüm işlemler için Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Uyum Prosedürünü uygulamalıdır)
 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com