Close
 
 
 

Yasa dışı ticaret ile mücadele

 
 

Yasa dışı ticaret ile mücadele

Kaçak veya taklit ürünlerin yasa dışı ticareti işimize zarar verir. Bunu durdurmak için üzerimize düşeni yapmalıyız.

 

Ürünlerimizde yasa dışı ticarete katılım veya desteğe hayır

Aşağıdakilerden emin olmamız gerekir:
  • Grup ürünleri ile bilerek yasa dışı ticaret yapmayız
  • İş uygulamalarımız yalnızca Grup ürünlerinin yasal ticaretini destekler
  • Herhangi bir yasa dışı ticaret soruşturmasında yetkililerle iş birliği yaparız

Yasa dışı tütün ticareti toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hükümetleri gelirden mahrum eder, suçu teşvik eder, tüketicileri kalitesiz ürünler satın almaya yönlendirir, meşru ticaret düzenlemelerini baltalar ve reşit olmayanlara satışların önlenmesini zorlaştırır.

Ayrıca işimize zarar verir, markalarımızın ve yerel operasyonlara ve dağıtıma yaptığımız yatırımın değerini düşürür.

Yüksek tüketim vergileri, farklı vergi oranları, yetersiz sınır kontrolü ve yetersiz yürütme unsurlarının tümü yasa dışı ticarete katkıda bulunur. Hükümetleri ve düzenleyicileri, yasa dışı ticareti her biçiminde ortadan kaldırma çalışmalarında tam olarak destekliyoruz (ayrıca Kamu Görevlileri ile ilişkilerde yüksek rüşvet ve yolsuzluk riskleri göz önüne alındığında, bunun yasal bir şekilde ve her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans politikamıza uygun bir biçimde yapılmasını sağlıyoruz).

 

Ürünlerimizde yasa dışı ticareti önlemek ve caydırmak için kontrollerin sürdürülmesi

Ürünlerimizin müşterilerimiz tarafından yasa dışı şekilde satılmasını veya yasa dışı ticaret kanallarına yönlendirilmesini caydırma amacıyla tasarlanmış kontrolleri sürdürmeliyiz.

Bu kontroller şunları içermelidir:

  • Piyasalara arzın meşru taleple orantılı olmasını sağlamak için Üçüncü Taraf AFC Prosedürü ve diğer ilgili önlemler de dahil olmak üzere Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü, "müşterinizi tanıma" ve "tedarikçinizi tanıma" prosedürlerinin uygulanması
  • yasa dışı ticarete karıştığından şüphelenilen müşteriler veya tedarikçilerle ilişkilerin soruşturulması, askıya alınması ve sona erdirilmesi için prosedürler

Üçüncü Taraf AFC Prosedürü ve Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü dahil olmak üzere "müşterinizi tanıma" ve "tedarikçinizi tanıma" prosedürleri önemli prosedürlerdir. Bunlar, Grup ürünlerinin yalnızca saygın müşterilere satılmasını, saygın tedarikçiler kullanılarak ve meşru talebi yansıtan miktarlarda yapılmasını sağlamak için gereklidir.

Yasa dışı ticaret konusundaki tutumumuzu müşterilerimize ve tedarikçilerimize açıkça göstermeliyiz. Mümkün olan her durumda, bilerek veya bilmeyerek yasa dışı ticarete karıştıklarını düşünüyorsak, kendileriyle olan ilişkilerimizi soruşturmak, askıya almak ve durdurmak için sözleşmeye dayalı haklarımızı aramalıyız.

Grup ürünlerinin yasa dışı ticaret kanallarına girdiğinden şüpheleniyorsanız hemen yerel LEX Danışmanınızı bilgilendirin.

 

Piyasalarımızda yasa dışı ticaretin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Grup Şirketleri, kendi iç pazarlarındaki yasa dışı ticareti düzenli olarak izleyebilmeli ve Grup ürünlerinin ne ölçüde yasa dışı satıldığını veya başka pazarlara yönlendirildiğini değerlendirebilmelidir.

Prosedürlerimiz, belirli bir pazardaki yasa dışı ticaretin düzeyini ve niteliğini değerlendirmek ve buna yönelik planlar geliştirmek için belirli adımların atılmasını gerektirir.

 

Yasa dışı ticaret toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hükümetleri gelirden mahrum eder, suçu teşvik eder, tüketicileri kalitesiz ürünler satın almaya yönlendirir, meşru ticaret düzenlemelerini baltalar ve reşit olmayanlara satışların önlenmesini zorlaştırır.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com