Close
 
 
 

Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri

 
 

Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri

İşimizin geçerli tüm yaptırımlara ve ihracat kontrol rejimlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamaya ve yasak olduğu durumlarda herhangi bir Yaptırıma Tabi Tarafı içeren veya bunlara fayda sağlayan herhangi bir işlemde bulunmamaya kararlıyız.

 

Yaptırımlar, aşağıdakilere ilişkin yasakları veya kısıtlamaları (doğrudan veya dolaylı olarak) içerir:

 • ürünlerin veya hizmetlerin Yaptırıma Tabi Bir Bölgeye/Bölge üzerinden ihracatı, yeniden ihracatı veya aktarımı
 • Yaptırıma Tabi Bir Bölgeden yapılan ithalatlar veya buralardan gelen ürün veya hizmetlerin ticareti
 • Yaptırıma Tabi Bir Bölge veya Yaptırıma Tabi Taraflarla ilgili yatırımlar, birleşme ve satın alma işlemleri ve başka şekilde ticaret
 • fonların veya kaynakların belirlenmiş taraflara sunulması
 • Yaptırıma Tabi Bölgelere veya Yaptırıma Tabi Taraflara ödeme yapılması/bunlardan ödeme alınması
 • Yaptırıma Tabi Bölgeyi ziyaret ederken fiziksel sevkiyat, e-posta, indirme ve hatta elde taşıma yoluyla kısıtlı yazılım, donanım, teknik veri veya teknolojinin belirli Yaptırıma Tabi Bölgelere transferi
 

Yaptırım ve ihracat kontrolleri farkındalığı ve uyumu

İşimizi etkileyen tüm geçerli yaptırım rejimlerinin ve ihracat kontrollerinin farkında olmalı ve bunlara tam olarak uymalıyız. Doğrudan veya dolaylı olarak şunları asla yapmadığımızdan emin olmamız gerekir:
 • ürünlerimizin herhangi bir kişiye tedarik edilmesi veya ürünlerimizin tedarik edilmesine izin verilmesi
 • herhangi bir kişiden mal satın alınması veya
 • geçerli herhangi bir yaptırım, ticari ambargo, ihracat kontrolü veya diğer ticari kısıtlamalara aykırı olarak herhangi bir kişi veya mülkle ilgili işlem yapılması

Yaptırımlar, ABD veya BK gibi münferit ülkeler veya BM ve AB gibi ulus üstü kuruluşlar tarafından uygulanabilir.

Yaptırımlar sadece ekonomik, ticari veya diplomatik kısıtlamaları olan tüm ülkeleri hedef almaz. Giderek artan bir şekilde, dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve çeşitli farklı siyasi nedenlerle yaptırım uygulanan bireyler, şirketler, kuruluşlar ve gruplarla doğrudan veya dolaylı ilişkileri de kapsamaktadır.

Bazı yaptırım rejimleri çok geniştir: Örneğin, ABD yaptırımları, BAT gibi tamamen ABD dışında hareket ederken ve ABD'li olmayan tüzel kişiler için bile geçerli olabilir. Özellikle ABD yaptırımları, Yaptırıma Tabi Bölgeler veya Yaptırıma Tabi Tarafları içeren ödemelerde bile ABD dolarının ve ABD bankalarının kullanımını; ve ABD kaynaklı ürünlerin ve ABD kaynaklı içeriklere sahip olan ürünlerin Yaptırıma Tabi Bölgeler veya belirli yaptırım uygulanan kişilere ihracatı, yeniden ihracatı/aktarımını yasaklamaktadır.

Yaptırımlardan ayrı olarak ihracat kontrolleri, askeri kullanım potansiyelleri nedeniyle, kimin dahil olduğuna bakılmaksızın, "çift kullanımlı" mallar ve ilgili yazılım ve teknoloji gibi belirli türdeki malların sınır ötesi hareketine lisanslama yükümlülükleri getirir. "Çift kullanımlı" malların örnekleri arasında belirli makine türleri, şifreleme yazılımları ve BT ekipmanları yer alır. Belirli bir mal için ihracat kontrollerinin geçerli olduğu durumlarda, malı ihraç etmeden önce her zaman uygun lisansa/lisanslara sahip olduğumuzdan emin olmalıyız.

Yaptırımları ve ihracat kontrollerini ihlal etmek, önemli itibar zararına ek olarak para cezaları, ihracat lisanslarının kaybı ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalara yol açar.

 

Tam uyum sağlamak için adımlar

Yaptırımlara Uyum Prosedürü doğrultusunda, Grup Şirketlerinin ve iş birimlerinin kurum içi kontrolleri, yaptırımları ve ihracat kontrollerini ihlal etme riskini en aza indirmeli ve Çalışanların bunları anlamasını ve etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak için özellikle çalışmalarının uluslararası mali transferleri veya ürünlerin, teknolojilerin veya hizmetlerin sınır ötesi tedarik veya satın alımını içerdiği durumlarda eğitim ve destek sağlamalıdır.

Yaptırıma Tabi Bölgelerin ve Yaptırıma Tabi Tarafların listesi sık sık değişir. Çalışmamız; ürünlerin, teknolojilerin veya hizmetlerin uluslararası sınırların ötesine satışını veya sevkiyatını içeriyorsa kuralları takip etmeli ve her zaman Yaptırımlara Uyum Prosedürü müze tam olarak uymalıyız.

Yaptırımlar geçerli olmasına rağmen, Yaptırıma Tabi Bir Bölgeyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren veya bunlara fayda sağlayan işlerle meşgul olmamız genellikle hâlâ yasaldır. Ancak bu analiz karmaşıktır ve bu nedenle, Yaptırıma Tabi Bir Bölgeye dair herhangi bir iş yapmadan önce LEX onayı gereklidir. Ayrıca Yaptırıma Tabi Bir Bölgeyi içerebilecek bir işlem için tehlike işaretlerinin bulunduğu durumlarda LEX'e danışmalıyız.

Tüm Grup Şirketleri, Birleşme ve Satın Alma Uyum Prosedürünü izlemelidir.

Ayrıca, resmi kurumlardan veya iş ortaklarımızdan (bankalarımız dahil) herhangi bir yaptırımla ilgili iletişim veya talep alırsak yerel LEX Danışmanımıza derhal haber vermeliyiz. Bankalarımızın çoğu zaman, şeffaflık gerekliliklerimiz aracılığıyla ele aldığımız, yasaların ötesinde beklentileri vardır. Bankalarımıza ve diğer iş ortaklarımıza karşı, onları yaptırımlara duyarlı faaliyetlere dahil etme niyetimiz olup olmadığı konusunda şeffaf olduğumuzdan emin olmalıyız. Özellikle, belirli bir ticari faaliyetin yaptırımlara duyarlı olduğu gerçeğini asla saklamamalı veya gizlememeliyiz.

Yaptırımlar ve bu riskleri azaltmak için aldığımız önlemler hakkında daha fazla bilgi için Yaptırımlara Uyum Prosedürü ne bakın.

 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com