Close
 
 
 

Toplumsal yatırım

 
 

Toplumsal yatırım

Tüzel bir kişilik olarak iş dünyasının rolünün farkındayız ve Grup Şirketleri yerel Toplumsal Yatırımları ve hayır projelerini desteklemeye teşvik edilmektedir.

 

Neye inanıyoruz?

"Toplumsal yatırımlar", faaliyet gösterdiğimiz ülke ve toplulukların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğine katkıda bulunan, ticari ve temel iş faaliyetlerimizin ve yasal yükümlülüklerimizin ötesinde gönüllü faaliyetlerdir.

Bu yatırımlar, genellikle hayır kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK'ler) ve "sivil toplumu" kapsayan, faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda, çeşitli sorunları ve nedenleri ele alır ve toplumsal projelere yapılan harcamaları veya hayır amaçlı bağışları, ayni bağışları ve çalışan gönüllülüğünü içerir.

 

Grup Şirketleri, ilk olarak Grup Toplumsal Yatırımlar Çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanan durum tespiti ve yönetim yaklaşımını uygulamadan herhangi bir toplumsal yatırım yapmamalıdır

 

Yerel toplumların desteklenmesi

Uluslararası bir işletme olarak BAT, birçok ülkede önemli bir rol oynamaktadır ve Grup Şirketleri, faaliyet gösterdikleri toplumlarla yakın ilişkiler kurmuştur. Toplumsal yatırımımız aracılığıyla bu toplulukları desteklemek ve onlara bize sunduklarını geri vermek için uzun süredir devam eden bir yaklaşımımız vardır.

Grup Toplumsal Yatırım Çerçevesi, Grup Şirketlerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak Topluluk Yatırımlarını nasıl geliştirmeleri, sunmaları ve izlemeleri gerektiğini ortaya koyar.

 

Verdiklerimizin eksiksiz olarak kayıt altına alınması

Bir Grup Şirketi tarafından yapılan herhangi bir toplumsal yatırım, şirketin defterlerine eksiksiz olarak kaydedilmeli ve gerekirse şirket veya alıcı tarafından devlet arşivlerine konulmalıdır.

Grup Şirketleri, ESG raporlaması amacıyla rapor ettikleri Toplumsal Yatırımların, mali ve yasal raporlama amaçları için Maliye aracılığıyla rapor ettikleri ile tutarlı olmasını sağlamalıdır.

 

Devlet yetkilileri, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve eşdeğer kamu kurumları

Katkılar Grup Toplumsal Yatırım Çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanan durum tespiti ve yönetim yaklaşımını uygulayan ve Eki destekleyen bir devlet kuruluşuna, KİT'ye veya eşdeğer kamu kuruluşuna (afet yardım çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla fon sağlamak için hükümetten gelen bir talebe yanıt olarak da dahil olmak üzere) yapılacaksa ek durum tespiti ve risk azaltma adımları gereklidir.

Grup Şirketleri, bu tür devlet kuruluşlarının, KİT'lerin veya eşdeğer bir kuruluşun gerçek olmasını ve toplumsal yatırım katkısının Kamu Görevlileri ve ailelerine değil, genel kamu yararına olmasını sağlamaya özen göstermelidir.

Bir Kamu Görevlisinin hayır kurumuna, resmi bir işlem karşılığında, resmi bir işlem sonucunda veya Kamu Görevlisini herhangi bir Grup Şirketi lehine uygunsuz şekilde etkileme yolu olarak bu kişinin talebi, kabulü veya rızası üzerine katkıda bulunmamalıyız.

Bir Kamu Görevlisinin hayır kurumuna veya Kamu Görevlisinin aile üyesi, arkadaşı veya ortağı gibi üçüncü bir tarafın hayır kurumuna, resmi bir işlem karşılığında, resmi bir işlem sonucunda veya Kamu Görevlisini herhangi bir Grup Şirketi lehine uygunsuz şekilde etkileme yolu olarak katkıda bulunmak yasaktır.

Toplumsal Yatırımlar asla politik katkılarda bulunmak için dolaylı bir araç olarak kullanılmamalıdır.

 

İtibarın ve statünün doğrulanması

Grup Şirketleri, alıcının itibarını ve statüsünü doğrulamak için öncelikle Grup Toplumsal Yatırım Çerçevesinde ve destekleyici Ekte ayrıntılı olarak açıklanan durum tespiti ve yönetim yaklaşımını uygulamadan herhangi bir toplumsal yatırım yapmamalıdır.

Herhangi bir katkıda bulunmadan önce, Grup Şirketlerinin, alıcının iyi niyetle ve sürdürülebilirlik hedefleri ile hareket ettiğinden, katkının herhangi bir uygunsuz amaç için kullanılmayacağından emin olmaları beklenir.

Hayır kurumlarının ve/veya STK'lerin kayıt yaptırmasının gerektiği ülkelerde, Grup Şirketleri katkıda bulunmadan önce kayıtlı durumlarını doğrulamalıdır.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com