Close
 
 
 

Hediye ve eğlence (H&E)

 
 

Hediye ve eğlence (H&E)

İşle ilgili Hediye veya Eğlencenin ara sıra teklif edilmesi veya kabul edilmesi kabul edilebilir bir iş uygulaması olabilir. Ancak, uygunsuz veya aşırı Hediye ve Eğlence, bir tür rüşvet ve yolsuzluk olabilir ve BAT'ye ciddi zararlar verebilir.

 

Grup Şirketleri, bağımsız dış denetçilerimize çıkar çatışması yaratabilecek veya bağımsızlıklarını riske atabilecek herhangi bir Hediye ve Eğlence teklifinde bulunmamalı veya bunun sözünü vermemelidir

 

Hediye ve eğlence teklif etme ve alma

Sunduğunuz, verdiğiniz veya aldığınız tüm Hediye ve Eğlenceler:
 • Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasında tanımlandığı şekilde rüşvet ve yolsuzluk teşkil edebilecekse asla verilmemeli/kabul edilmemelidir
 • açık bir şekilde verilmeli/kabul edilmelidir
 • ilgili tüm yargı alanlarında yasal olmalı ve diğer tarafın organizasyonu tarafından yasaklanmamış olmalıdır
 • bir ihale veya rekabetçi ihale sürecinde yer alan tarafları içermemelidir
 • herhangi bir Grup Şirketini içeren bir işlem üzerinde önemli bir etkisi olmamalı veya etkisi olabilecekmiş gibi görünmemelidir
 • nakit veya nakde çevrilebilir eşdeğerde bir hediye (kuponlar, hediye sertifikaları, krediler veya Menkul Kıymetler) olmamalıdır
 • istenmemeli veya talep edilmemelidir
 • bir karşılık istenerek sunulmamalıdır (diğer bir deyişle ekteki koşullarla sunulmalıdır)
 • savurgan veya uygun olmama izlenimi (saygın olmayan, uygunsuz, cinsel içerikli veya yerel kültür göz önünde bulundurarak herhangi bir Grup Şirketini kötü bir şekilde yansıtan) bırakmamalı veya öyle görünmemelidir
 • önceden yazılı olarak onaylanmalıdır (bu politika ve/veya ek yerel gereklilikler tarafından onayın gerekli olduğu durumlarda)
 • geçerli işletme gider politikaları ve prosedürlerine uygun olarak giderleştirilmelidir
 • ayrıca, Kamu Görevlileri için Sınırın üzerindeki tüm Hediye ve Eğlenceler, Hediye ve Eğlence Takipçisinde onaylanmalıdır. Hediye ve Eğlence Takipçisinin Özel Sektör Paydaşlarının Hediye ve Eğlenceleri için de kullanılması önerilir.
 

Kamu Görevlilerine Hediye ve Eğlenceler

Kendisine, yakın bir akrabaya, arkadaşlara veya ortaklara Hediye ve Eğlence (veya başka bir kişisel fayda) sağlayarak bir Kamu Görevlisini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye çalışmak yasaktır.

Düzenleyici katılım işimizin bir parçasıdır. Bu bağlamda Hediye ve Eğlence sağlanmasına veya alınmasına (belirtilen Sınırlar dahilinde) izin verilebilir. Ancak, birçok ülkede Kamu Görevlilerinin Hediye ve Eğlence kabul etmesine izin verilmemesinden ve rüşvet ile mücadele yasalarının genellikle katı olmasından dolayı ekstra özen gösterilmelidir.

Herhangi bir Hediye ve Eğlenceyi, bunun şu koşulları taşıması durumunda,önceden onay almadan teklif edebilir veya kabul edebiliriz:

 • her bir olay için kişi başına £20 Eşik değerinin altında (veya daha düşük yerel eşdeğerde) olması
 • yasal, seyrek ve uygun olması

Kamu Görevlilerine/Görevlilerinden (veya Yakın Akrabalarına/Akrabalarından) £20 Sınırının üzerinde £200'e kadar herhangi bir Hediye ve Eğlence teklifi veya kabulü için bölüm müdürümüzden ve yerel LEX Danışmanımızdan önceden yazılı onay almamız gerekir.

Bir Kamu Görevlisine/görevlisinden (veya Yakın Akrabalarına/Akrabalarından) £200 üzerinde Hediye ve Eğlence teklif edilmesi/alınması, yalnızca istisnai durumlar ortaya çıktığında uygun olacaktır ve önceden yazılı onay gerektirir (Hediye ve Eğlence Prosedüründe ayrıntılı olarak açıklanmıştır).

 

Hediye ve Eğlence sunarken veya kabul ederken şunları göz önünde bulundurun:

 • Niyet: Niyet sadece bir iş ilişkisi kurmak veya sürdürmek mi, normal nezaket göstermek mi yoksa spesifik bir iş kararı verirken alıcının objektifliği üzerinde etki yaratmak mı isteniyor?
 • Yasallık: Ülkenizde ve diğer tarafın ülkesinde yasal mı?
 • Önemlilik: Piyasa değeri kişinin kıdemine göre makul (yani uygunsuz/savurgan değil) ve orantılı mı?
 • Sıklık: Kişi nadiren mi Hediye ve Eğlence alıyor?
 • Şeffaflık: Bölüm müdürünüz, iş arkadaşlarınız veya Grubun dışından biri Hediye ve Eğlence hakkında bilgi sahibi olsa siz veya alıcı utanır mıydınız?
 

Bağımsız dış denetçilere ve denetçilerden Hediye ve Eğlence

Grup Şirketleri, bağımsız dış denetçilerimize çıkar çatışması yaratabilecek veya bağımsızlıklarını riske atabilecek herhangi bir Hediye ve Eğlence teklifinde bulunmamalı veya bunun sözünü vermemelidir (Dış denetçileri ilgilendiren Hediye ve Eğlenceler hakkında daha fazla yönlendirme için Hediye ve Eğlence Prosedürüne bakın). Şu anda Grup ve Grup Şirketlerinin çoğunluğu için mevcut bağımsız dış denetçi KPMG'dir.
 

Özel sektör paydaşları

Özel Sektör Paydaşlarına/Paydaşlarından herhangi bir Hediye ve Eğlenceyi, bunun şu koşulları taşıması durumunda, önceden onay almadan teklif edebilir veya kabul edebiliriz:
 • her seferinde kişi başına £200 Sınırının altında (veya daha düşük yerel eşdeğerde) olması
 • yasal, seyrek ve makul iş uygulamalarıyla tutarlı olması

Önceden yazılı onay almalıyız:

 • £200 Sınırının üzerindeki herhangi bir Hediye ve Eğlence teklifi veya kabulü için bölüm müdürümüzden

Asla unutmayın:

 • istekleri onaylarken onaylayan kişiler, önerilen Hediye ve Eğlencenin yukarıda belirtilen beklentilerin hiçbirine aykırı olmadığından ve özellikle zamanlamanın ve/veya daha geniş bağlamın herhangi bir kararda Hediye ve Eğlencenin etkili olduğunu düşündürecek şekilde algılanamayacağından emin olmalıdır.
 • ön onayın mümkün olmadığı istisnai durumlar olabilir. Onay, mümkün olan en kısa sürede ve Hediye ve Eğlencenin verilmesinden veya alınmasından itibaren en geç yedi gün içinde, ön onayın neden talep edilmediğine veya alınmadığına ilişkin yazılı gerekçe ile birlikte talep edilmelidir.
 • bölüm müdürleri, yerel LEX Danışmanı ile istişare ederek, Grup Şirketi Çalışanlarına sunulan veya bu kişilerce alınan geçerli Sınırları aşan herhangi bir Hediye ve Eğlence ile ne yapılması gerektiğine karar verecektir. Genellikle bu tür Hediye ve Eğlenceler reddedilmeli veya iade edilmelidir. Bunun uygunsuz olması veya kırıcı görülmesi halinde Hediye ve Eğlence, ilgili Grup Şirketinin mülkiyetine geçmesi koşuluyla kabul edilebilir.
 • bireysel olarak ödeme yaparak veya bir başkasının ödemesini sağlayarak gerekli Hediye ve Eğlence için gerekli onayı alma yükümlülüğünüzden asla kaçınmamalısınız.
 • tüm Hediye ve Eğlenceler geçerli işletme gider politikaları ve prosedürlerine uygun olarak giderleştirilmelidir
 • hiçbir koşulda Eğlence, BAT personelinin yokluğunda masrafları BAT'ye ait olacak şekilde düzenlenmemelidir
 • şüpheye mahal vermemek amacıyla bu Politikadaki Sınırlara takılmamak için Hediye ve Eğlence daha küçük miktarlara/değerlere bölünmemelidir
 • Hediye ve Eğlence, genellikle BAT'nin iş ilişkisi içinde olduğu kişilerin arkadaşlarına veya akrabalarına yönelik değil, kendilerine yönelik olmalıdır Ancak, bir bireyin arkadaşları, akrabaları veya diğer misafirleri katılırsa bu Politikadaki Sınırların amaçları doğrultusunda maliyetler toplanmalıdır
 • belirli sınırlı durumlarda mevcut olabilecek istisnai onaylar ve genel onaylar hakkında daha fazla rehberlik için Hediye ve Eğlence Prosedürüne bakın
 • Daha fazla bilgi ye Hediye ve Eğlence Prosedürü ve Hediye ve Eğlence SSS'den ulaşılabilir
 

Grup Şirketlerinden Hediye ve Eğlence

Çalışanların bir Grup Şirketinden Hediye ve Eğlence kabul etmesine dair herhangi bir kısıtlama yoktur. Grup Şirketleri, bu tür Hediye ve Eğlencelerin meşru, uygun ve orantılı olmasını sağlamalıdır.
 

Resmi kayıt tutma ve izleme

Her Grup Şirketi, Kamu Görevlileri için Hediye ve Eğlence Takipçisinin sürdürülmesinden ve izlenmesinden sorumlu olacaktır ve bir Özel Sektör Hediye ve Eğlence kaydının ve Sınır seviyelerinin üzerindeki tüm Hediye ve Eğlence kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
 

Birçok ülkede Kamu Görevlilerinin Hediye ve Eğlence kabul etmesine izin verilmemesinden ve rüşvet ile mücadele yasalarının genellikle katı olmasından dolayı ekstra özen gösterilmelidir.

 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com