Close
 
 
 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

 
 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

BAT sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir ve her türlü rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele etmeye kararlıdır. Grup Şirketleri, Çalışanları veya iş ortaklarımızın rüşvet ya da dolandırıcılık, zimmete para geçirme veya haraç dahil olmak üzere diğer yolsuzluk ya da suç teşkil eden uygulamalara herhangi bir şekilde dahil olması veya karışması kesinlikle kabul edilemez.

 

Rüşvet nedir?

Rüşvet, bir avantaj (kişisel veya işle ilgili) sağlamak için sunulan her türlü hediyeyi, ödemeyi veya diğer faydaları (ağırlama, komisyon, iş teklifi/işe yerleştirme veya yatırım fırsatları gibi) içerir. Bir rüşvetin ödenmesi veya alınması gerekmez; rüşvetin teklif edilmesi, istenmesi veya kabul edilmesi bile yeterlidir.

 

 

Bir Kamu Görevlisi de dahil olmak üzere herhangi bir kişiye (doğrudan veya dolaylı olarak) Uygunsuz Davranışı teşvik etmek veya ödüllendirmek ya da herhangi bir kişinin herhangi bir kararını kendi yararımıza olacak şekilde etkilemek veya etkilemeye niyetlenmek amacıyla asla herhangi bir hediye, ödeme veya başka bir fayda teklif etmemeli, vaat etmemeli veya vermemelisiniz.

 

Kolaylaştırma ödemesine hayır

Herhangi bir çalışanın sağlığını, güvenliğini veya özgürlüğünü korumak için gerekli olduğu durumlar dışında (doğrudan veya dolaylı olarak) kolaylaştırma ödemeleri yapmamalısınız.

Kolaylaştırma ödemeleri, alt düzey bir yetkili tarafından ödeme yapanın zaten hakkı olan rutin bir işlemin performansını kolaylaştırmak veya işlemi hızlandırmak için yapılan küçük ödemelerdir. Çoğu ülkede yasa dışıdır. Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde, vatandaşlarının yurt dışında kolaylaştırma ödemeleri yapması bir suçtur.

Ödeme yapmaya alternatif olabilecek hiçbir güvenli yolun olmadığı bu olağanüstü durumlarda, yerel LEX Danışmanımızı (mümkünse, herhangi bir ödeme yapılmadan önce) konuya müdahil etmeliyiz. Ödeme ayrıca Grup Şirketinin defterlerinde tam olarak belgelenmelidir.

Doğrudan bir hükümete veya devlete ait kuruluşa (bir bireye değil) ödenen yayınlanmış, iyi belgelenmiş bir hızlandırma ücreti, genellikle yolsuzlukla mücadele yasaları kapsamında bir kolaylaştırma ödemesi olarak kabul edilmez.

 

Rüşvete hayır

Bir Kamu Görevlisine rüşvet vermek neredeyse her ülkede bir suçtur. Birçoğunda, özel sektördeki çalışanlara veya acentelere (tedarikçilerimiz gibi) rüşvet vermek de suçtur.

Asla:

 • Bir Kamu Görevlisi de dahil olmak üzere herhangi bir kişiye (doğrudan veya dolaylı olarak) Uygunsuz Davranışı teşvik etmek veya ödüllendirmek ya da herhangi bir kişinin herhangi bir kararını kendi yararımıza olacak şekilde etkilemek veya etkilemeye niyetlenmek amacıyla herhangi bir hediye, ödeme veya başka bir fayda teklif etmeyin, vaat etmeyin veya vermeyin
 • herhangi bir kişiden (doğrudan veya dolaylı olarak) Uygunsuz Davranış için bir ödül veya teşvik olarak ya da Grubun kararlarını uygunsuz bir şekilde etkilemeyi uygunsuz bir şekilde amaçladığı izlenimini veren herhangi bir hediye, ödeme ya da başka bir fayda istemeyin veya kabul etmeyin, kabul etmeyi onaylamayın veya almayın

Birçok ülkede rüşvet ile mücadele yasalarının sınır ötesi etkisi vardır, bu nedenle bu ülkelerde kendi vatandaşlarının yurt dışında rüşvet vermesi de suçtur. Bu yasaların ihlalinin hem Grup hem de bireyler için ciddi potansiyel sonuçları vardır.

 

Yeterli prosedürlerin sürdürülmesi

Grup Şirketleri, kendi adlarına hareket eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların yolsuzluk eylemlerinden sorumlu tutulabilir. Sonuç olarak Grup Şirketlerinin, kendileri adına hizmet veren üçüncü taraflarca uygunsuz ödemelerin teklif edilmemesini, yapılmamasını, istenmemesini veya alınmamasını sağlayan kontroller uygulaması ve işletmesi beklenmektedir.

Bu kontroller şunları içermelidir:

 • Üçüncü Taraf AFC Prosedürü de dahil olmak üzere tümü ilgili riskle orantılı olan "tedarikçinizi tanıma" ve "müşterinizi tanıma" prosedürleri
 • hizmette yer alan rüşvet ve yolsuzluk riskinin düzeyine uygun olan ve ihlal edildiğinde fesih ile sonuçlanabilecek üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerdeki yolsuzluk ile mücadele hükümleri
 • uygun olduğunda, tedarikçi ilişkilerini yöneten personel için yolsuzluk ile mücadele eğitimi ve desteği
 • işlemlerin ve harcamaların asıl niteliği ve kapsamı hakkında hızlı ve doğru raporlama
 • olası ortak girişim düzenlemeleri dahil olmak üzere geçerli işlemlere M&A (Birleşme ve Satın Alma) İşlemleri Uyum Prosedürünün uygulanması
 

Kitaplar, kayıtlar ve kurum içi kontroller

Grup iş kayıtları, işlemlerin ve harcamaların asıl niteliğini ve kapsamını doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Mali kayıtların ve hesapların yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına ve en iyi uygulamalara uygun olarak doğru olmasını sağlamak için kurum içi kontroller yapmalıyız.
 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com