Close
 
 
 

Çalışanlarımız: iş yerinde saygı

 
 

Çalışanlarımız: iş yerinde saygı

Tüm iş arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza kucaklayıcı, onurlu ve saygılı bir şekilde davranmalıyız.

 

Neye inanıyoruz?

Örgütlenme özgürlüğü, her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde ortadan kaldırılması ve istihdam ve meslekle ilgili ayrımcılığın ortadan kaldırılması dahil olmak üzere temel çalışma haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çalışanlara ve insan hakları uygulamalarına ilişkin politikamız, yerel ve uluslararası iş kanunlarını, tavsiye edilen uygulamaları ve yönergeleri1 temel alır.

İlgili tüm iş kanunlarına ve yönetmeliklerine uymaktayız.

 

Eşitliğin ve çeşitliliğin teşvik edilmesi

Tüm Çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmaya ve onlara adil davranmaya ve istihdam eşitliğini teşvik ederek kapsayıcı bir iş gücü yaratmaya kendimizi adadık.

Çeşitlilik değer sistemimizin önemli bir ilkesidir. Grup çapında çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejimiz tüm Çalışanlarımızın gelişmesini sağlamaya odaklanmaktadır. Birbirimizin farklılıklarına saygı duyuyor ve takdir ediyoruz ve her birimizi benzersiz kılan şeylere değer veriyoruz.

İş arkadaşlarımıza bize davranılmasını beklediğimiz gibi davranmalı, karakteristik özelliklerine ve fikirlerine saygı duymalı ve hiçbir şekilde yasa dışı ayrımcılık yapmamalıyız.

Ayrımcılık, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet değiştirme, sınıf, din, siyaset, medeni durum, hamilelik durumu, sendika üyeliği, sigara içme alışkanlıkları veya yasalarca korunan başka herhangi bir özelliğin bir çalışanın işe alınması, gelişmesi, ilerlemesi veya işten ayrılması konusunda kararımızı etkilemesini içerir.

Bu, iş yerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin temel ilkeleri belirleyen ILO (Uluslarası Çalışma Teşkilatı) Sözleşmesi 111'e verdiğimiz desteği yansıtmaktadır.

 

Taciz ve zorbalık ile mücadele

Taciz ve zorbalığın hiçbir hali kesinlikle kabul edilemez. Bu tür eylemleri veya tutumları iş yerinden kaldırmaya kararlıyız.

Taciz ve zorbalık, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla taciz edici, aşağılayıcı veya göz korkutucu olan her türlü cinsel, sözlü, sözlü olmayan ve fiziksel davranışı içerir.

Bu tür davranışlara veya başka herhangi bir şekilde kabul edilebilir olmayan davranışlara tanık olursak veya bunlarla karşılaşırsak bunu bölüm müdürümüze bildirmeliyiz. Çalışanların sorunları dile getirebildikleri ve ilgili herkesi memnun edecek şekilde hızlı bir çözüm bulmayı hedefleyen bir güven ortamı sağlamaya çalışıyoruz.

Çalışanlar, yerel şikayet prosedürleri veya Düşünceleri Açıkça İfade Etme Grup kanalları aracılığıyla sorunları dile getirebilirler.

 

Adil ücretler ve yan haklar

Adil, net ve rekabetçi ücretler ve yan haklar sağlamaya kararlıyız.

Grup Şirketleri tüm asgari ücret mevzuatına uymak zorundadır ve stratejimiz, ödül seviyelerinin yerel alanda rekabetçi olmasını sağlamaktır.

 

İş/hayat dengesinin desteklenmesi

Çalışanların iş/hayat dengesini desteklemeye kararlıyız.

Grup Şirketleri, yasal olarak zorunlu kılınan azami çalışma saatleri gerekliliklerini dikkate alarak geçerli tüm çalışma süresi yasalarına uymalıdır.

Grup Şirketlerini, Çalışanların iş/hayat dengesini desteklemeye ve yerel uygulamalara göre aile dostu politikaları ve programları keşfetmeye ve benimsemeye teşvik ediyoruz.

 

Çeşitlilik değer sistemimizin önemli bir ilkesidir.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com
1 Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına dair Rehber İlkeler ve OECD Çok Uluslu Şirketler için Yönergeler.