Close
 
 
 

Politik katkılar

 
 

Politik katkılar

Politik katkılar, yerel yasalarca açıkça izin verildiği ve bunların genel olarak yerel iş uygulamalarının bir parçası olarak kabul edildiği durumlarda, yalnızca yasaya ve bu politikaya (veya yerel eşdeğerine) tam anlamıyla uygun olarak yapılmalıdır.

 

Doğru nedenlerle katkıda bulunmak

Yerel yasaların açıkça izin verdiği durumlarda, Grup Şirketleri siyasi partilere ve kuruluşlara ve seçimle elde edilen bir görev için aday kampanyalarına katkıda bulunabilir (Amerika Birleşik Devletleri'nde federal makam adaylarına kurumsal katkılar kesinlikle yasaktır), bunun koşulu bu tür ödemelerin:
 • herhangi bir uygunsuz iş veya başka bir avantaj elde etmek veya bir Kamu Görevlisi tarafından verilecek herhangi bir kararı herhangi bir Grup Şirketinin lehine uygunsuz bir şekilde etkilemek için yapılan katkılar olmaması
 • kişisel olarak alıcıya veya ailesine, arkadaşlarına, ortaklarına veya tanıdıklarına fayda sağlamayı amaçlayan katkılar olmamasıdır

Katkının kendisinin bir Kamu Görevlisini belirli bir şekilde hareket etmesi veya oy kullanması için etkilemesi veya başka bir şekilde Kamu Görevlisinin şirket veya Grup lehine bir karar almasına yardımcı olması amaçlanıyorsa bir Grup Şirketinin politik katkı yapmasına izin verilmez.

Grup Şirketlerinin yönetim kurulları, politik katkıları onaylarken, bunların bu gerekliliklere uygun olduklarından emin olmalı ve bunları uygun şekilde belgelemelidir.

 

Sıkı yetkilendirme gereklilikleri

Tüm politik katkılar:
 • kurum dışı yasal danışmanlık ile onaylanarak yerel yasaların açıkça izin verdiği şekilde olmalıdır
 • LEX'in ilgili Bölge Müdürüne veya eşdeğerine önceden bildirilmelidir (bu tür faaliyetlere katılmasına izin verilen kişilerin uyruğuna ilişkin her türlü geçerli yasaya tabidir)
 • ilgili Grup Şirketinin yönetim kurulu tarafından önceden izin verilmiş olmalıdır
 • şirketin defterlerinde eksiksiz şekilde kayıtlı olmalıdır
 • gerekirse, devlet arşivine konulmalıdır

Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi faaliyette bulunan herhangi bir kuruluşa (özellikle yetki alanı dışında bulunan bir Grup Şirketinden geliyorsa) katkıda bulunma önerisi söz konusu olduğunda katı prosedürler izlenmelidir. Bunun nedeni, ülke dışı etkiye sahip kanunlar ve "siyasi organizasyon" tanımının çok kapsamlı oluşudur.

ABD'deki yabancı katkı yasağı özellikle katıdır ve buna dikkatle uyulmalıdır.

Birleşik Krallık içinde herhangi bir politik katkı yapılmadan önce İş Ahlakı Kuralları ve Uyum Grup Başkanı bilgilendirilmelidir.

 

Kişisel siyasi faaliyet

Bireyler olarak siyasi sürece katılma hakkımız vardır. Çalışanlar olarak, herhangi bir kişisel siyasi faaliyette bulunursak:
 • bunu kendi kaynaklarımızı kullanarak kendi zamanımızda yapmalıyız
 • kendi görüş ve eylemlerimizin herhangi bir Grup Şirketine aitmiş gibi yanlış yorumlanma olasılığını en aza indirmeliyiz
 • Faaliyetlerimizin Gruba karşı görev ve sorumluluklarımızla çelişmemesine özen göstermeliyiz

Kamu görevine başvurmayı veya kamu görevi kabul etmeyi planlıyorsak bölüm müdürümüzü önceden bilgilendirmeli, resmi görevlerimizin işimizi etkileyip etkilemeyeceğini onlarla görüşmeli ve bu tür etkileri en aza indirmek için iş birliği yapmalıyız.

 

Tüm politik katkılar, kurum dışı yasal danışmanlık ile onaylanarak yerel yasaların açıkça izin verdiği şekilde olmalıdır

 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com