Close
 
 
 

Lobicilik ve ilişkiler

 
 

Lobicilik ve ilişkiler

BAT kurumsal şeffaflığa kendini adamıştır. Sorumlu bir şirket olarak, harici paydaşlarla tüm ilişki faaliyetlerimiz şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ile yürütülecektir. Faaliyetlerimizi etkileyen politika ile ilgili tartışmalara meşru bir katkımız vardır ve Çalışanlarımızın bu politikaya uygun olarak ilişki kurmaları gerekmektedir5.

 

Grubun meşru bir rolü vardır

Sivil katılım, sorumlu iş ve politika oluşturmanın temel bir yönüdür ve BAT Çalışanları, tüm lobicilik kaydı ve raporlama gereklilikleri dahil olmak üzere, faaliyet gösterdikleri piyasaların tüm yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak politika sürecine şeffaf ve açık bir şekilde katılacaklardır.

Politikacılar, politika yapıcılar ve düzenleyiciler ile ilişkiler, şeffaf bir şekilde ve doğruluğa büyük önem verilerek yürütüldüğünde, politika oluşturma kararlarında temel olarak en iyi bilgilerin kullanılmasına olanak tanır.

 

Şeffaflık ve yüksek profesyonel standartlar

Grup Şirketleri ve Çalışanları, dış paydaşlarla ilişki kurarken şunları sağlamalıdır:
 • faaliyet gösterdiğimiz piyasaların tüm yasa ve yönetmeliklerine uygun, açık ve şeffaf bir şekilde politika sürecine katılım sağlama
 • kendilerini her zaman isim ve kurumsal bağlantı ile tanımlama
 • doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişinin herhangi bir kararını Grup veya herhangi bir Grup Şirketi lehine uygunsuz bir şekilde etkilemek için herhangi bir ödeme, hediye veya başka bir fayda teklif etmemeleri veya vermemeleri dahil olmak üzere Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza uymaları
 • herhangi bir kişiden, başka bir tarafa ait gizli bilgileri istememe veya isteyerek almama veya dürüst olmayan yollarla bilgi elde etmeme
 • herhangi bir kişiyi gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeye teşvik etmeme
 • herhangi bir olumsuz istenmeyen sonucu en aza indirirken, düzenlemenin hedeflerini en iyi şekilde karşılayacak yapıcı çözümler sunma
 

Üçüncü taraflar

BAT, karşılıklı çıkarlara dair politika konularında üçüncü tarafları destekler. Bu gibi durumlarda, Grup Şirketleri ve Çalışanları aşağıdakileri sağlamalıdır:
 • ticari gizlilik gerekliliklerine ve veri koruma yasalarına tabi olarak üçüncü taraf kuruluşların desteğini kamuya açık olarak kabul etme
 • üçüncü taraflardan asla bu Lobicilik ve İlişkiler Politikasına aykırı herhangi bir şekilde hareket etmesini istememe
 • tüm üçüncü tarafların, faaliyet gösterdikleri pazarların lobicilik kayıt ve raporlama gerekliliklerini düzenleyen yasa ve düzenlemelerine uymasını şart koşma.
 

Doğru, kanıta dayalı iletişim

Dış ilişki faaliyetlerini yürütürken, Çalışanlar şunları yapmaya çalışmalıdır:
 • karar alma sürecine en iyi şekilde bilgi sağlamak için düzenleyiciler, politikacılar ve politika yapıcılarla doğru, eksiksiz ve kanıta dayalı bilgileri paylaşma
 

Kamu Görevlilerine mali seyahat desteği

Kamu Görevlilerine mali seyahat ve/veya konaklama desteği sağlamak (örneğin bir etkinliğe veya iş toplantısına katılmak için seyahat/konaklama ücretini ödemek) yasaktır. Bu kuralın değiştirilmesi talebini doğuran istisnai bir durum ortaya çıkarsa bu durum, Hediye ve Eğlence Prosedürüne uygun olarak Devlet ile İlişkiler Grup Başkanı ve İş Ahlakı ve Uyum Grup Başkanı tarafından onaylanmalıdır.
 

Grup Şirketleri ve Çalışanları, dış paydaşlarla ilişki kurarken faaliyet gösterdiğimiz piyasaların tüm yasa ve yönetmeliklerine uygun, açık ve şeffaf bir şekilde politika sürecine katılım sağladıklarından emin olmalıdır.

 

Kiminle konuşmalısınız?

 • Bölüm müdürünüz
 • Üst yönetim
 • Yerel LEX Danışmanınız
 • Uyum Müdürü: sobc@bat.com
5 Bu Lobicilik ve ilişkiler politikası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Lobicilikte Şeffaflık ve Dürüstlük İlkelerini temel alır.