Close
 
 
 

Mesleki dürüstlük

 
 

Mesleki dürüstlük

Yaptığımız her şeyde yüksek mesleki dürüstlük standartlarına bağlıyız. İş hedefleri uğruna etik standartlarımızdan asla ödün verilmemelidir.

 

Çıkar çatışmaları

Tedarikçilerin iş ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmaları ve bir çatışmanın olduğu veya ortaya çıkabileceği her durumda tam şeffaflık içinde çalışmaları gerekmektedir.

Bu nedenle, Tedarikçiler aşağıdakileri yapmalıdır (ve Çalışanlarının da yapması için gerekli adımları atmalıdır):

 • Kişisel ve/veya ticari çıkarlarının veya görevlilerinin veya çalışanlarının çıkarlarının Grubun çıkarlarıyla çatışabileceği veya çatışıyor gibi görünebileceği durumlardan kaçınmak;
 • Herhangi bir Grup çalışanının Tedarikçilerin işinde herhangi bir menfaati veya onlarla herhangi bir ekonomik bağı olup olmadığını Gruba bildirmek ve
 • Fiili veya potansiyel bir çıkar çatışması olan ve bu şekilde görülebilecek herhangi bir durumu, çatışma ortaya çıkar çıkmaz Gruba bildirmek ve bunun nasıl yönetildiğini açıklamak.

Bu hükümler, Tedarikçilerin meşru ve kendileri için uygun olduğu durumlarda Grubun rakipleriyle iş yapmasını engellemeyi amaçlamaz.

 

Rüşvet ve yolsuzluk

Herhangi bir Tedarikçinin (veya çalışanlarının ve acentelerinin) rüşvet veya diğer yolsuzluk uygulamalarına dahil olması kabul edilemez.

Bu nedenle Tedarikçiler, rüşvete sebep olabilecek herhangi bir davranışta kesinlikle bulunmamak için aşağıdaki uygulamaları hayata geçirmelidir:

 • Uygunsuz davranışı teşvik etmek veya ödüllendirmek veya herhangi bir kişinin herhangi bir kararını kendi veya Grup lehine uygunsuz bir şekilde etkilemek amacıyla hiç kimseye (doğrudan veya dolaylı olarak) herhangi bir hediye, ödeme veya başka bir menfaati (ağırlama, komisyon, iş teklifi/işe yerleştirme veya yatırım fırsatları gibi) kesinlikle teklif etmemek, vaat etmemek veya sağlamamak;
 • Hiç kimseden (doğrudan veya dolaylı olarak) uygunsuz davranış için bir ödül veya teşvik olarak veya Grubun kararlarını etkileyen veya uygunsuz bir şekilde etkilemeyi amaçladığı izlenimini veren herhangi bir hediyeyi, ödemeyi veya başka bir menfaati asla istememek, kabul etmemek veya almamak;
 • Bir kamu görevlisine, o kişiyi bir kamu görevlisi sıfatıyla kendisi veya Grup lehine etkilemek niyetiyle herhangi bir hediye, ödeme veya başka bir menfaati kesinlikle teklif etmemek, vaat etmemek veya vermemek;
 • Herhangi bir Çalışanın sağlığını, güvenliğini veya özgürlüğünü korumak için kesinlikle gerekli olması dışında, Grup işlerine ilişkin olarak (doğrudan veya dolaylı olarak) kesinlikle kolaylaştırma ödemeleri yapmamak ve
 • Grup adına veya kendi adına hizmet veren üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz ödemelerin teklif edilmemesini, yapılmamasını, talep edilmemesini veya alınmamasını sağlamak için orantılı ve etkili kontroller gerçekleştirmek.
 

Hediye ve eğlence

İşle ilgili hediye ve eğlencelerin ara sıra sunulması veya kabul edilmesi, kabul edilebilir bir iş uygulaması olabilir. Ancak uygunsuz veya aşırı şekilde verilen hediye ve eğlenceler, bir tür rüşvet ve yolsuzluk olarak görülebilir ve BAT'ye ve Tedarikçilerimize ciddi zararlar verebilir.

Tedarikçiler, hediye ve eğlenceleri, rüşvet veya diğer yolsuzluk faaliyetini teşkil edeceği veya bu şekilde görülebileceği durumlarda teklif etmemeli veya kabul etmemelidir. Örneğin:

 • Grup şirketleri ve çalışanları ile iş yaparken Tedarikçilerin SoBC'de belirtilen Grubun hediye ve eğlence politika ilkelerine Grubun dahil olduğu herhangi bir ihale veya fiyat teklifi sürecinde hediye ve eğlence alışverişi yasaktır ve
 • Tedarikçiler, bir kamu görevlisine veya bir kamu görevlisinin yakın akrabası, arkadaşı veya iş arkadaşı gibi herhangi bir kişiye herhangi bir hediye ve eğlence (veya başka bir kişisel menfaat) sağlayarak doğrudan veya dolaylı bir şekilde bir Kamu Görevlisini Grup adına etkilemeye çalışmamalıdır. Kamu görevlilerine iz bedelinden daha yüksek hediyeler verilmesi nadiren uygun olacaktır.
 

Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri

Tedarikçiler, işlerini geçerli tüm uluslararası yaptırım rejimlerine uygun olarak yürüttüklerinden ve yasaklanan herhangi bir yaptırım bölgesiyle veya yaptırım uygulanan tarafla ilişki kurmadıklarından emin olmalıdır.

Bu nedenle, Tedarikçiler:

 • İşlerini etkileyen tüm geçerli yaptırım rejimlerinin farkında olmalı ve bunlara tam olarak uymalıdır;
 • Yaptırımları ihlal etme riskini en aza indirmek için etkili iç kontroller uygulamalı ve çalışanlarının bunları anlamasını ve etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak için eğitim ve destek sağlamalıdır; bunları özellikle faaliyetlerinin uluslararası finansal transferleri veya sınır ötesi ürün, teknoloji veya hizmet alımını veya tedarikini kapsadığı durumlarda gerçekleştirmelidir ve
 • Gruba kapsamlı ABD yaptırımları uygulanan bir bölge menşeli veya bu bölge üzerinden aktarılan mal veya hizmetleri sağlamayı veya yaptırım uygulanan herhangi bir bölge veya taraf/taraflar üzerinden ödeme yapmayı veya Grup ürünlerini tedarik etmeyi düşündüklerinde bu durumu Gruba aktarmalıdırlar.
 

Yaptırım nedir?

Yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Krallık (Birleşik Krallık) gibi ülkeler veya Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslarüstü kuruluşlar tarafından yaptırım uygulanan belirli hedef ülkeler veya kişilerle birlikte veya bunlarla ilgili olarak başka bir ülkeye, kuruluşa veya bireye yapılan fon transferleri dahil olmak üzere ticaret veya işlemlere yönelik kısıtlamalar veya yasaklardır.

Bazı yaptırım rejimleri çok geniştir; örneğin, ABD yaptırımları tamamen ABD dışında faaliyet gösterirken ABD vatandaşı olmayan kişiler için bile geçerli olabilir. Özellikle ABD yaptırımları, yaptırım uygulanan tarafların dahil olduğu ABD dışındaki taraflar arasında yapılan ödemelerde ABD doları ve ABD bankalarının kullanılmasının yanı sıra ABD menşeli ürünlerin ve ABD menşeli içerikli ürünlerin yaptırım uygulanan bölgelere veya kişilere veya bu kişilere ilişkin ihracatını/aktarılmasını yasaklar.

Bazı yaptırım rejimleri, kapsamlı ABD yaptırımları uygulanan bölgelere ait ürünlerin veya bu tür menşe içeriğine sahip ürünlerin ihracatının/yeniden ihracatının yanı sıra bu tür yüksek riskli yaptırımlı bölgelerden aktarılmasını da kapsar.

Yaptırımlardan ayrı olarak ihracat kontrolleri ise, askeri kullanım ihtimali nedeniyle ve kimin dahil olduğuna bakılmaksızın “çift kullanımlı” mallar ve ilgili yazılım ve teknoloji gibi belirli ürünlerin sınır ötesi hareketine ruhsat verme yükümlülüğünü getirir. “Çift kullanımlı” malların örnekleri arasında belirli makine türleri, şifreleme yazılımları ve BT ekipmanları yer alır.

Yaptırımları ve ihracat kontrollerini ihlal etmek, önemli itibar kaybının ve bankacılık ortağı ilişkilerine verilen zararın yanı sıra para cezaları, ihracat lisanslarının kaybı ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalara sebebiyet vermektedir.

 

Kara para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansmanı

Herhangi bir Tedarikçinin (veya çalışanlarının ve acentelerinin) kara para aklamaya veya terörün finansmanına dahil olması kabul edilemez.

Tedarikçiler, ilgili herhangi bir yargı bölgesinde kara para aklama veya terörün finansmanı suçu oluşturacak veya BAT'nin bu tür bir suçu işlemesine neden olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmalarına engel olmak için etkin kontroller uygulamalıdır. Bu kontroller arasında yasa dışı fonların veya mülkün gizlenmesi veya dönüştürülmesi, suç gelirlerine sahip olmak veya bunları yönetmek veya terör gruplarını ve terör faaliyetlerini bilerek finanse etmek, varlıkları onların yararına devretmek veya onları desteklemek yer almakta olup tümü bunlarla sınırlı değildir.

 

İş kayıtları ve gizlilik

Grup ile iş yapmak için Tedarikçilerin işimize yönelik gizli ve özel kayıtlara erişmesi gerekebilir.

Bu nedenle, Tedarikçiler:

 • Bu bilgilerin korunduğundan ve gizli kaldığından emin olmalıdır;
 • Grubun önceden izni olmaksızın gizli bilgileri ifşa etmemelidir ve
 • Halka açık yerlerde görüşme yapılması veya belgelerin kullanılması yoluyla gizli bilgilerin kasıtsız olarak ifşa edilmesi riskine karşı dikkatli olmalıdır.

Tedarikçiler ayrıca geçerli yasalara uygun olarak finansal veya finansal olmayan güncel iş kayıtlarını tutmalı ve kişisel verileri tüm ilgili veri koruma ve gizlilik yasalarına uygun olarak kullandıklarından emin olmalıdır. Grubun işlerine yönelik tüm kayıtlar da Grup tarafından gerekli görülen süre boyunca tutulmalıdır.

 

Veri gizliliği ve siber risk

Tedarik zincirimiz boyunca sistemlerimizin ve verilerimizin (kişisel veriler dahil) bütünlüğünü ve güvenliğini koruma konusunda kararlıyız.

Tedarikçilerin, kişisel veriler de dahil olmak üzere Grup verilerini ve uygun olduğunda Grup sistemlerine erişimi korumaya yönelik uygun sistemlerin ve kontrollerin devamlılığını sağlaması gerekir. Birçok Tedarikçi, Grubun kişisel verilerine veya gizli bilgilerine sahiptir veya bunlara erişimi vardır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi küresel veri gizliliği yasalarına uymanın yanı sıra, Tedarikçiler tarafından iyi bir siber koruma sağlanması, söz konusu verilerin ve Grup sistemlerinin güvenliği ve Grubun işinin korunması açısından çok önemlidir. Bu nedenle, Tedarikçilerimizin veri koruma ve siber güvenlik yasalarına, düzenleyici ilkelere ve sektördeki en iyi uygulamalara (yasaların gerektirdiği durumlarda veri koruma değerlendirmeleri ve siber tehdit değerlendirmeleri dahil) uymasını bekliyoruz.

Verileri (kişisel veriler dahil) nasıl yönettiğimize ilişkin siber güvenlik tehditleri ve riskleri sürekli değişmektedir. Tedarikçilerimizin Grup verilerini korumak ve Grup sistemlerine herhangi bir erişimin veya tüm verilerin işlenmesinin güvenli olmasını ve belgelenmiş süreçlere göre yönetilmesini sağlamak için uygun teknik önlemlere, politikalara ve süreçlere sahip olması hayati önem taşımaktadır.

Bu nedenle, Tedarikçiler:

 • Tüm uygun veri koruma, bilgi güvenliği ve siber güvenlik politikalarının devamlılığını sağlamalı ve bunları düzenli olarak güncellemelidir;
 • Bu politikalara uyumu sürekli olarak izlemeli ve herhangi bir düzeltici işlemin derhal gerçekleştirilmesini sağlamalıdır;
 • Veri koruma politikalarının olası ihlallerini ve güvenlik olaylarını derhal soruşturmalı ve Grup verilerini veya sistemlerini etkileyebilecek bu tür olayları Gruba rapor etmelidir ve
 • Gerekli görüldüğü takdirde, Grup tarafından gerekli olabilecek düzeltici önlemleri almalıdır.
 

Veri koruma ve siber risk değerlendirmesi

Tedarikçiler, kuruluşlarına yönelik riski ve bu riskin Grup verilerinin (kişisel veriler dahil) işlenmesini veya Grup sistemlerine ve verilerine erişimi nasıl etkileyebileceğini sürekli olarak değerlendirmelidir.

Tedarikçiler, tehdit ve risk modellerine uygun olarak, sahip oldukları Grup verilerine ilişkin riski veya Grup sistemlerine herhangi bir erişimin oluşturabileceği riski göz önünde bulundurmalıdır.

 

Adil rekabet ve antitröst

Rekabet (veya “antitröst”) yasalarına uygun olarak serbest rekabeti destekliyoruz.

Bu nedenle, Tedarikçiler adil ve etik bir şekilde rekabet etmeli ve faaliyet gösterdikleri her ülkede ve ekonomik alanda rekabet yasalarına uymalıdır.

 

Vergi kaçırma

Tedarikçiler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli tüm vergi yasalarına ve düzenlemelerine uyduklarından ve vergi dairelerine karşı açık ve şeffaf olduklarından emin olmalıdır.

Tedarikçiler hiçbir koşulda kasıtlı olarak yasa dışı vergi kaçakçılığı yapmamalı veya başkaları adına bu tür kaçakçılığı kolaylaştırmamalıdır.

Bu nedenle, Tedarikçiler vergi kaçakçılığı veya bunun kolaylaştırılması riskini en aza indirmek için etkili kontroller uygulamalı ve çalışanlarının bunları etkili bir şekilde anlamalarını ve uygulamalarını ve herhangi bir endişeyi bildirmelerini sağlayacak uygun eğitim, destek ve bilgi uçurma prosedürleri sağlamalıdır.

 

Grup ile İletişime Geçme