Close
 
 
 

Pazarlama ve ticaret

 
 

Pazarlama ve ticaret

Grup ürünlerinin pazarlanmasının ve ticaretinin sorumlu bir şekilde yapılması konusunda kararlıyız.

 

Sorumlu pazarlama

Tüm ürünlerimizin 18 yaş veya üzeri yetişkin tüketicilere sorumlu bir şekilde pazarlanması konusunda kararlıyız.

Pazarlamamız, www.bat.com/imp veya ilgili yerel Grup şirketi web sitesinde bulunan Uluslararası Pazarlama İlkelerimiz tarafından yönetilmektedir.

Bu nedenle, Tedarikçilerimizin aşağıdakilere uymasını bekliyoruz:

  • Yerel yasalardan daha katı olmaları halinde minimum standart olarak Grup Uluslararası Pazarlama İlkeleri veya

  • Grup pazarlama ilkelerinden daha katı olmaları veya bunları geçersiz kılmaları halinde yerel yasalar veya diğer yerel pazarlama ilkeleri.

 

Yasa dışı ticaret

Ürünlerimizin yasa dışı ticaretine yönelik mücadele, Grup için önemli bir önceliktir.

Tedarikçilerimizin, ürünlerimizin yasa dışı ticaretine doğrudan veya dolaylı olarak katılım veya destek sağlamaması hayati önem taşımaktadır.

Bu nedenle, Tedarikçiler:

  • Ürünlerimizin yasa dışı ticaretini bilerek yapmamalı veya desteklememeli;
  • Yasa dışı ticareti önlemek için aşağıdaki etkili kontrolleri uygulamalı:
    1. Pazara olan arzın geçerli talebini yansıtacak önlemler ve
    2. Uygun olduğu durumlarda, yasa dışı ticarete karıştığından şüphelenilen müşterilerle, Tedarikçilerle veya kişilerle yapılan işlemlerin soruşturulmasına, askıya alınmasına ve sona erdirilmesine ilişkin prosedürler.

Kamu görevlileriyle olan ilişkilerdeki yüksek rüşvet ve yolsuzluk riskleri göz önüne alındığında, herhangi bir resmi yasa dışı ticaret soruşturmasında yetkililerle olan işbirliğinin yasal bir şekilde ve her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans doğrultusunda yapılmasını sağlamalıdır.

 

Yasa dışı ürün türleri

Taklit veya sahte ürünler:

Ticari marka sahibinin bilgisi veya izni olmadan ve ucuz, yasal olmayan malzemeler kullanılarak üretilmiş markalı ürünlerin izinsiz kopyaları.

Kaçırılan yerel vergiler:

Aynı ülkede üretilen ve satılan ancak yetkililere beyan edilmeyen ürünler için satış vergisi ödenmemesi durumudur. Bu ürünler yasal veya yasa dışı fabrikalarda üretilmektedir.

Kaçak ürünler:

Vergileri veya harçları ödenmeden veya ithalat veya ihracatını yasaklayan yasaları ihlal ederek bir ülkeden diğerine taşınan ürünler (gerçek veya taklit ürünler).

 

Grup ile İletişime Geçme