Close
 
 
 

Çevresel sürdürülebilirlik

 
 

Çevresel sürdürülebilirlik

Kendi faaliyetlerimizde ve daha geniş değer zincirimizde çevre yönetimine ilişkin en iyi uygulamaları arama ve Grubun doğal çevre üzerindeki etkilerini azaltma konusunda kararlıyız.

 

Çevresel etkiler

Tedarikçilerden doğal çevre üzerindeki kendileriyle ilişkili etkileri belirlemelerini, anlamalarını ve bu etkilerden kaçınma, en aza indirme ve hafifletme konusunda aktif olarak çalışmalarını bekliyoruz.

Uygulanabilir olduğunda, bir çevre politikasının ve yönetim sisteminin oluşturulması buna dahildir.

Çevresel etkiler arasında havaya, suya, toprak ve ormanlara karbon salınımı, malzeme kullanımı, doğal kaynak tüketimi ve atık yönetimi uygulamaları ile ilgili etkiler yer alabilir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

İlgili olduğunda, Tedarikçiler ayrıca ormanların yok edilmesinin ve habitatların parçalanmasının önlenmesi ve nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki türlerin korunması dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliği korumaya da gerekli özeni göstermelidir.

 

Performans yönetimi

Uygulanabilir olduğunda, Tedarikçilerden çevresel performanslarının kaydını yönetmelerini, izlemelerini ve tutmalarını bekliyoruz.

İlgili ve uygulanabilir olduğunda, çevresel planlara veya hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için temel performans göstergelerinin belirlenmesi de buna dahil olmalıdır.

 

Çevresel hususlar

Tedarikçilerden çevresel hususları ürün tasarımlarına, operasyonlarına ve/veya hizmet sunumlarına dahil etmelerini bekliyoruz.

İlgili olduğunda, az bulunan ve yenilenemeyen malzemeleri daha az kullanarak ve malzemeleri daha uzun süre kullanımda tutmak için atıkları önleyerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak buna dahil olabilir.

 

Grup ile işbirliği

Faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya çalışırken, Tedarikçilerden Gruba gerekli görüldüğü takdirde çevresel performanslarına ilişkin mevcut bilgileri sağlamalarını ve makul desteği göstermelerini bekliyoruz.

İlgili olduğu durumlarda, aşağıdakiler buna dahil olabilir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

  • Grubun ürünleriyle ilgili yaşam döngüsü değerlendirmeleri;
  • Grup ürünlerinin atık ayak izine ilişkin veriler ve bilgiler ve
  • Grubun Kapsam 3 emisyonlarına ilişkin karbon azaltma planları.
 

Kapsam 3 emisyonları nedir?

Karbon emisyonları, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Sera Gazı (GHG) Protokolü ile üç gruba veya “Kapsam” a ayrılmıştır:
  • Kapsam 1 bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan gelen doğrudan emisyonları kapsar;
  • Kapsam 2 kuruluş tarafından satın alınan ve kullanılan elektrik, buhar, ısıtma ve soğutma üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar ve
  • Kapsam 3 satın alınan mallar ve hizmetler de dahil olmak üzere bir kuruluşun değer zincirinde meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları kapsar.
 

Grup ile İletişime Geçme