Close
 
 
 

Uyum

 
 

Uyum

Bu Kuralların gerekliliklerine uygunluğun izlenmesi ve belirlenen tüm sorunların araştırılması ve düzeltilmesi konusunda kararlıyız.

 

Yasal uyum

Tedarikçilerimizden ilgili tüm kanun, kural ve düzenlemelere uymalarını ve etik bir şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

Bu nedenle, Tedarikçiler:

  • Faaliyet gösterdiği her yerde ve kendileri için geçerli olan biçimde tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymalıdır;
  • Gruba, kendilerine karşı açılan önemli hukuk davalarını veya ceza davalarını bildirmelidir ve
  • Bu Kurallarda belirtilen gerekliliklerle herhangi bir şekilde ilgili olan ve kendilerine uygulanan herhangi bir para cezasını veya idari yaptırımı derhal Gruba bildirmelidir.
 

Uyumu izleme

Yeni ve mevcut Tedarikçilerin bu Kuralların gerekliliklerine uyumunu dahili ve/veya harici değerlendirme ve denetim mekanizmaları aracılığıyla doğrulama hakkımızı saklı tutuyoruz.

Tedarikçiler, bu Kurallarla bağlantılı herhangi bir doğrulama faaliyetinde (Grubun kendisi tarafından veya Grup tarafından görevlendirilen üçüncü şahıslarca gerçekleştirilen), ilgili belgelerin ve verilerin Grup tarafından ve/veya ilgili kanunlarca gerekli görüldüğü süre boyunca tutulmasının sağlanması ve ilgili personele, tesislere, belgelere ve verilere bağımsız erişim verilmesi dahil olmak üzere gerekli tüm işbirliğini sağlamalıdır.

Bu tür bir işbirliği, çalışma saatleri içinde gerçekleştirilmesini ve önceden makul bir bildirimin yapılmasını sağlamak adına Grup ve Tedarikçi arasında görüşülecek ve mutabakata varılacaktır.

Ticari açıdan hassas ve/veya gizli bilgiler için geçerli olan meşru kısıtlamalara bağlı kalmaksızın, bu gibi durumlarda (ve bu tür bilgilerin doğrulama faaliyeti ile önemli bir ilgisi olduğu düşünüldüğünde) Tedarikçiler, bilgilerin güvenli ve meşru bir şekilde ifşa edilmesi için karşılıklı olarak kabul edilebilir mekanizmaları belirleme konusunda Grup ile birlikte hareket etmelidir.

 

Endişeleri bildirme

Tedarikçilerin, bu Kuralların ve/veya SoBC'nin gerekliliklerinin şüpheli veya fiili ihlallerinin tanımlanmasını, araştırılmasını, ele alınmasını ve rapor edilmesini desteklemesi beklenir.

Bu nedenle, Tedarikçiler:

  • Çalışanlarının güven içinde ve misilleme korkusu olmadan soru sorabilmelerini, endişelerini dile getirebilmelerini ve/veya şüphelenilen veya fiili ihlalleri Tedarikçinin kendisine veya doğrudan Gruba bildirmelerini sağlayacak etkin şikayet prosedürlerine veya eşdeğer prosedürlere sahip olmalıdır;
  • Bu Kuralların gerekliliklerine ilişkin şüphelenilen veya fiili ihlallere dair tüm dikkate değer endişeleri derhal araştırmalı ve meydana gelebilecek olası ihlalleri önlemek ve/veya fiili ihlallerin etkisini en aza indirmek ve bunları durdurmak için gerekli önlemleri almalıdır ve
  • Bu Kuralların ve/veya SoBC'nin gerekliliklerine ilişkin şüphelenilen veya fiili ihlalleri, farkına varır varmaz Düşünceleri Açıkça İfade Etme bölümünde açıklandığı şekilde Gruba bildirmelidir.
 

Düşünceleri Açıkça İfade Etme

Bu Kuralların veya SoBC'nin herhangi bir fiili veya şüphelenilen ihlali, Tedarikçinin her zamanki Grup irtibat sorumlusu veya www.bat.com/speakup adresinde bulunan, gizli ve bağımsız olarak yönetilen Düşünceleri Açıkça İfade Etme (Speak Up) kanallarımız aracılığıyla bildirilebilir.

Düşünceleri Açıkça İfade Etme (Speak Up) kanallarımız bağımsız bir şekilde yönetilir ve çevrim içi olarak, yazışma yöntemiyle ve telefon yardım hatlarıyla, yedi gün 24 saat ve birden fazla yerel dilde kullanılabilir. Misilleme korkusu olmadan güvenle (ve isterseniz isimsiz olarak) kullanılabilirler. Yardım hattını kullanmayı tercih etmeniz halinde, ülkenize atanan uluslararası numaraya ulaşmak için web sitesinde verilen listeden konumunuzu seçebilirsiniz.

Hatalı olsa bile, fiili veya şüphelenilen ihlale dair endişelerinizi dile getirdiğiniz için (doğrudan veya dolaylı olarak) herhangi bir misillemeye maruz kalmayacaksınız. Endişelerini dile getirenlerin veya bu kişilere yardım edenlerin tacize veya mağduriyete uğramasına müsamaha göstermeyeceğiz.

 

Soruşturmalar

Bu Kuralların ve/veya SoBC'mizin şüpheli veya fiili ihlallerine ilişkin tüm endişeleri, iddiaları veya raporları ciddiye alıyoruz. Uygun olduğunda, bu tür konuları şirket içi politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun olarak adil ve tarafsız bir şekilde soruşturacağız.

Diğer durumlarda, bir Tedarikçiden konuyu kendi prosedürleri uyarınca soruşturmasını isteyebiliriz.

BAT'nin gerekli gördüğü durumlarda, Tedarikçinin BAT ile irtibat kurması ve soruşturmanın kapsamı, ilerlemesi ve sonucu hakkında bizi bilgilendirmesi beklenir (gizliliğe veya diğer geçerli yasal gerekliliklere tabidir).

 

Bir ihlalin sonuçları

Bu Kuralların gerekliliklerinden herhangi birine uyulmaması durumunda Grup, söz konusu Tedarikçiden aşağıdakileri talep etme hakkını saklı tutar:
  • Tanımlanmış ve makul bir süre içinde söz konusu gerekliliklere uyuma ilişkin önemli ölçüde ilerleme sergilemesi ve/veya
  • Tanımlanmış ve makul bir süre içinde söz konusu gerekliliklere tam uyumlu hale gelmesi.

Ciddi, önemli ve/veya devamlı bir uyumsuzluk veya bir Tedarikçinin gerekli bağlılığı göstermemesi, sürekli olarak ilgili adımları atmaması ve iyileştirme eksikliği sergilemesi durumunda, söz konusu Tedarikçi ile olan iş ilişkisini sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

 

Grup ile İletişime Geçme