Close
 
 
 

Integritate profesională

 
 

Integritate profesională

Ne angajăm să respectăm standardele înalte de integritate profesională în tot ceea ce facem. Standardele noastre etice nu trebuie să fie compromise niciodată pentru rezultatele comerciale.

 

Conflicte de interese

Furnizorii trebuie să evite conflictele de interese în relațiile lor comerciale și să opereze cu deplină transparență în orice circumstanțe în care apare sau poate apărea un conflict.

Ca atare, furnizorii trebuie să (și trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că lucrătorii fac acest lucru):

 • Evite situațiile în care interesele lor personale și/sau comerciale, sau interesele directorilor sau angajaților lor pot intra sau pot părea că intră în conflict cu interesele Grupului;
 • Dezvăluie Grupului dacă un angajat al Grupului poate manifesta vreun interes de orice fel în afacerea lor sau legături economice cu aceștia; și
 • Informeze Grupul cu privire la orice situație care este sau poate fi văzută ca un conflict de interese real sau potențial, imediat ce apare conflictul, și să dezvăluie modul în care este gestionat.

Aceste prevederi nu sunt menite să împiedice Furnizorii să întrețină relații cu concurenții Grupului acolo unde este legitim și adecvat să facă acest lucru.

 

Mită și corupție

Este inacceptabil ca orice furnizor (sau angajații și agenții acestora) să fie implicat în luare de mită sau alte practici corupte.

Ca atare, Furnizorii nu trebuie să se angajeze niciodată într-o conduită care ar putea implica luare de mită, inclusiv:

 • Să nu ofere, să nu promită sau să nu acorde niciodată cadouri, plăți sau alte beneficii (precum ospitalitate, comisioane, o ofertă de muncă/stagiu sau oportunități de investiții) oricărei persoane (direct sau indirect), pentru a induce sau recompensa comportamentul necorespunzător sau pentru a influența necorespunzător orice decizie a oricărei persoane în avantajul său sau al Grupului;
 • Să nu ceară niciodată, să nu fie de acord să accepte sau să nu primească orice cadou, plată sau alt beneficiu de la orice persoană (direct sau indirect) ca recompensă sau impulsionare pentru un comportament necorespunzător sau care influențează sau dă impresia că este intenționat în mod necorespunzător să influențeze deciziile Grupului;
 • Să nu ofere, să nu promită sau să nu acorde niciun fel de cadou, plată sau alt beneficiu unui funcționar public, cu intenția de a influența persoana respectivă, în calitatea sa de funcționar public, în avantajul său sau al Grupului;
 • Să nu efectueze niciodată plăți de facilitare (direct sau indirect) cu privire la activitatea Grupului, cu excepția cazului în care este strict necesar să se protejeze sănătatea, siguranța sau libertatea oricărui lucrător; și
 • Să efectueze controale proporționale și eficiente pentru a se asigura că plățile necorespunzătoare nu sunt oferite, efectuate, solicitate sau primite de terți, care prestează servicii pentru sau în numele lor sau al Grupului.
 

Cadouri și Divertisment (G&E)

Oferirea sau acceptarea ocazională de cadouri și divertisment, într-un raport comercial, poate fi o practică de afaceri acceptabilă. Cu toate acestea, cadourile și divertismentul necorespunzătoare sau excesive pot fi o formă de luare de mită și corupție și pot provoca daune grave pentru BAT și Furnizorii noștri.

Furnizorii nu trebuie să ofere sau să accepte cadouri și divertisment în cazul în care acest lucru ar constitui sau ar fi perceput ca luare de mită sau alte activități corupte. Prin urmare:

 • Se așteaptă ca Furnizorii să respecte principiile politicii G&E a Grupului, astfel cum sunt stabilite în SoBC, în momentul desfășurării de raporturi comerciale cu companiile și angajații Grupului;
 • Schimbul de cadouri și divertisment este interzis în timpul oricărei licitații sau a unui proces de ofertare competitivă care implică Grupul; și
 • Furnizorii nu trebuie să încerce, direct sau indirect, să influențeze un funcționar public în numele Grupului, oferindu-i cadouri și divertisment (sau alt avantaj personal) acestuia sau oricărei persoane, cum ar fi ruda apropiată, prietenul sau asociatul unui funcționar public. Cadourile pentru funcționarii publici cu valoare mai mult decât simbolică vor fi rareori adecvate.
 

Sancțiuni și controale privind exportul

Furnizorii trebuie să se asigure că își desfășoară activitatea în conformitate cu toate regimurile de sancțiuni internaționale aplicabile și că nu se implică în niciun teritoriu sancționat sau părți sancționate, în cazul în care este interzis să facă acest lucru.

Ca atare, furnizorii trebuie:

 • Să fie conștienți și să respecte pe deplin toate regimurile de sancțiuni aplicabile, care le vizează afacerea;
 • Să implementeze controale interne eficiente pentru a minimiza riscul încălcărilor sancționabile și să ofere instruire și asistență pentru a se asigura că angajații lor le înțeleg și le pun în aplicare în mod eficient, în special în cazul în care munca lor implică transferuri financiare internaționale sau furnizarea sau cumpărarea transfrontalieră de produse, tehnologii sau servicii; și
 • Să informeze Grupul cu privire la orice situație în care intenționează să furnizeze bunuri sau servicii către Grup, provenind sau fiind transbordate printr-un teritoriu aflat sub sancțiuni SUA, sau dacă intenționează să efectueze plăți sau să furnizeze produse ale Grupului către/prin orice teritoriu sau parte sancționată.
 

Ce sunt sancțiunile?

Sancțiunile sunt restricții sau interdicții asupra comerțului sau tranzacțiilor, inclusiv transferuri de fonduri, cu sau implicând anumite țări sau persoane vizate, impuse de țări individuale, precum Statele Unite (SUA) și Regatul Unit (Marea Britanie); sau de organisme supranaționale, precum ONU și Uniunea Europeană pentru alte țări, entități sau persoane fizice.

Unele regimuri de sancțiuni sunt foarte cuprinzătoare; de exemplu, sancțiunile SUA se pot aplica chiar și persoanelor din afara SUA, atunci când acționează în întregime în afara SUA. În special, sancțiunile SUA interzic utilizarea de dolari și bănci americane pentru plăți între părți din afara SUA, care implică părți sancționate, precum și exporturi/ transbordări de produse de origine americană și produse cu conținut de origine americană către sau pentru teritorii sancționate sau anumite persoane sancționate.

Unele regimuri de sancțiuni se aplică exporturilor/reexporturilor de produse provenind din teritorii aflate sub sancțiuni SUA sau produse cu un astfel de conținut de origine; precum și transbordarea produselor prin teritorii sancționate cu astfel de riscuri ridicate.

Separat de sancțiuni, controalele la export impun obligații de licențiere pentru transportul transfrontalier al anumitor articole, cum ar fi mărfurile „cu dublă utilizare” și software-ul și tehnologia asociate, conform potențialului lor de utilizare militară și indiferent de persoana implicată. Exemplele de articole cu „dublă utilizare” includ anumite tipuri de utilaje, software de criptare și echipamente IT.

Încălcarea sancțiunilor și a controalelor la export implică sancțiuni grave, inclusiv amenzi, pierderea licențelor de export și închisoare, în plus față de prejudicii semnificative aduse reputației și daune aduse relațiilor cu partenerii bancari.

 

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Este inacceptabil ca orice furnizor (sau angajații și agenții acestuia) să fie implicat în activități de spălare de bani sau finanțare a terorismului.

Furnizorii trebuie să instituie controale eficiente pentru a se asigura că nu desfășoară nicio activitate care ar constitui o infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în orice jurisdicție relevantă sau care ar putea determina BAT să comită o astfel de infracțiune - aceasta include (dar nu se limitează la): ascunderea sau conversia ilegală a fondurilor sau proprietăților; deținerea sau gestionarea produselor infracțiunii; sau asistență cu bună știință în finanțarea, transferul de active în beneficiul sau sprijinirea în alt mod a grupurilor teroriste și a activității teroriste.

 

Documente comerciale și confidențialitate

Pentru a desfășura activități comerciale cu Grupul, furnizorii pot avea nevoie să acceseze documente confidențiale și private referitoare la activitatea noastră.

Ca atare, furnizorii trebuie:

 • Să se asigure că aceste informații sunt protejate și rămân confidențiale;
 • Să nu dezvăluie informații confidențiale fără autorizarea prealabilă a Grupului; și
 • Să fie conștienți de riscul divulgării neintenționate a informațiilor confidențiale prin discuții sau utilizarea documentelor în locuri publice.

De asemenea, Furnizorii trebuie să păstreze documente comerciale actualizate, fie că sunt financiare sau nefinanciare, în conformitate cu legile în vigoare și să se asigure că gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu toate legile relevante privind protecția datelor și confidențialitatea. Orice evidență legată de activitatea Grupului trebuie, de asemenea, să fie păstrată atât timp cât acest lucru este cerut de Grup.

 

Confidențialitatea datelor și riscul cibernetic

Ne angajăm să protejăm integritatea și securitatea sistemelor și datelor noastre (inclusiv a datelor cu caracter personal) de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare.

Furnizorii trebuie să implementeze sisteme și controale adecvate pentru a proteja datele Grupului, inclusiv datele cu caracter personal și, după caz, accesul la sistemele Grupului. Mulți Furnizori dețin sau au acces la date cu caracter personal sau informații confidențiale ale Grupului.

Pe lângă respectarea legilor globale privind confidențialitatea datelor, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor, menținerea unei bune igiene cibernetice de către Furnizori este esențială pentru securitatea datelor și a sistemelor respective și pentru a proteja activitatea Grupului. Prin urmare, ne așteptăm ca Furnizorii noștri să respecte legile privind protecția datelor și securitatea cibernetică, îndrumările de reglementare și bunele practici din industrie (inclusiv evaluările privind protecția datelor acolo unde este cerut de lege și evaluarea inspecțiilor privind amenințările cibernetice).

Amenințările și riscurile de securitate cibernetică asupra modului în care gestionăm datele (inclusiv datele cu caracter personal) sunt în continuă schimbare. Este important ca Furnizorii noștri să dispună de măsuri tehnice, politici și procese adecvate pentru a proteja datele Grupului și pentru a se asigura că orice acces la sistemele Grupului sau prelucrarea tuturor datelor este securizat și gestionat în conformitate cu procese documentate.

Ca atare, furnizorii trebuie:

 • Să respecte toate politicile adecvate de protecție a datelor, securitate a informațiilor și securitate cibernetică și să le actualizeze periodic;
 • Să monitorizeze continuu respectarea acestor politici și să se asigure că este întreprinsă cu promptitudine orice acțiune de remediere;
 • Să investigheze imediat posibilele încălcări ale politicilor de protecție a datelor, incidentele de securitate și să raporteze Grupului orice astfel de incidente sau evenimente care pot afecta datele sau sistemele Grupului; și
 • Atunci când li se solicită acest lucru de către Grup, să pună în aplicare măsurile de remediere.
 

Evaluarea protecției datelor și riscul cibernetic

Furnizorii trebuie să evalueze în mod continuu riscul pentru organizația lor și modul în care acest risc poate avea impact asupra manipulării datelor Grupului (inclusiv cu caracter personal) sau asupra accesului la sistemele și datele Grupului.

Furnizorii trebuie să ia în considerare riscul asociat datelor Grupului aflate în posesia lor sau pe care îl poate prezenta orice acces la sistemele Grupului, în conformitate cu tiparele de amenințări și risc.

 

Concurență loială și antitrust

Credem în libera concurență, în conformitate cu legile concurenței (sau „antitrust”).

Prin urmare, Furnizorii trebuie să concureze corect și etic și să respecte legile concurenței din fiecare țară și zonă economică în care activează.

 

Evaziune fiscală

Furnizorii trebuie să se asigure că respectă toate legile și reglementările fiscale în vigoare, din țările în care își desfășoară activitatea și să fie deschiși și transparenți în relație cu autoritățile fiscale.

În niciun caz, furnizorii nu trebuie să se implice în activități de evaziune fiscală ilegală deliberată sau să faciliteze o astfel de evaziune în numele altora.

Prin urmare, Furnizorii trebuie să instituie controale eficiente pentru a minimiza riscul evaziunii fiscale sau facilitarea acesteia și să ofere proceduri adecvate de instruire, sprijin și denunțare pentru a se asigura că angajații lor le înțeleg și le pun în aplicare în mod eficient și că pot raporta orice îngrijorări.

 

Contactarea Grupului