Close
 
 
 

Sustenabilitatea ecologică

 
 

Sustenabilitatea ecologică

Ne-am angajat să implementăm bunele practici în managementul mediului și să reducem impactul Grupului asupra mediului înconjurător atât în propriile noastre operațiuni, cât și în lanțul nostru valoric mai larg.

 

Impact asupra mediului

Ne așteptăm ca furnizorii să identifice, să înțeleagă și să lucreze activ pentru evitarea, minimizarea și atenuarea impacturilor asociate acestora asupra mediului înconjurător.

Acolo unde este posibil, aceasta trebuie să includă stabilirea unei politici de mediu și a unui sistem de management.

Impacturile asupra mediului pot include (dar nu se limitează la) impacturi legate de emisiile în aer, apă, sol și păduri, utilizarea materialelor, consumul de resurse naturale și practicile de gestionare a deșeurilor.

După caz, furnizorii trebuie să aibă în vedere și protejarea biodiversității, inclusiv prevenirea defrișărilor și fragmentării habitatelor și protecția speciilor pe cale de dispariție și amenințate.

 

Gestionarea performanței

Acolo unde este posibil, ne așteptăm ca furnizorii să gestioneze, să monitorizeze și să țină o evidență a performanței lor ecologice.Acolo unde este posibil, ne așteptăm ca furnizorii să gestioneze, să monitorizeze și să țină o evidență a performanței lor ecologice.

Acolo unde este relevant și practic, aceasta trebuie să includă stabilirea unor indicatori cheie de performanță pentru a măsura progresul în raport cu planurile sau obiectivele de mediu și pentru a stimula îmbunătățirea continuă.

 

Considerații de mediu

Ne așteptăm ca furnizorii să integreze considerații de mediu în proiectarea produselor, operațiuni și/sau furnizarea de servicii.

Acolo unde este relevant, aceasta trebuie să includă contribuția la o economie circulară prin utilizarea unor cantități mai mici de materii prime virgine și materiale prelucrate și proiectarea deșeurilor pentru a menține materialele pentru mai mult timp în uz.

 

Cooperarea cu Grupul

Ne așteptăm ca Furnizorii să transmită Grupului (la cerere) informațiile disponibile referitoare la performanțele lor de mediu și cu asistență rezonabilă, în timp ce încercăm să reducem impactul asupra mediului al operațiunilor, produselor și serviciilor noastre.

Dacă este relevant, acest lucru poate include (dar nu se limitează la):

  • Evaluări ale ciclului de viață în raport cu produsele Grupului;
  • Date și informații referitoare la amprenta deșeurilor produselor Grupului; și
  • Planuri de reducere a amprentei de carbon în raport cu emisiile din cadrul Domeniului de aplicare 3 al Grupului.
 

Ce sunt emisiile din cadrul Domeniului de aplicare 3?

Emisiile de carbon sunt clasificate în trei grupuri sau „Domenii de aplicare” de Consiliului Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltare Durabilă (WBCSD) cu privire la gazele cu efect de seră (GES):
  • Domeniul de aplicare 1 acoperă emisiile directe din sursele deținute sau controlate ale unei organizații;
  • Domeniul de aplicare 2 acoperă emisiile indirecte din generarea de energie electrică, abur, încălzire și răcire achiziționate și consumate de organizație; și
  • Domeniul de aplicare 3 include toate celelalte emisii indirecte care apar în lanțul valoric al unei organizații, inclusiv pentru bunurile și serviciile achiziționate.
 

Contactarea Grupului