Close
 
 
 

Conformitate

 
 

Conformitate

Ne angajăm să monitorizăm conformitatea cu cerințele prezentului Cod și să ne asigurăm că toate problemele identificate sunt investigate și remediate.

 

Conformitate juridică

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte toate legile, codurile și reglementările relevante și să acționeze într-o manieră etică.

Ca atare, furnizorii trebuie:

  • să respecte toate legile, codurile și reglementările aplicabile oriunde își desfășoară activitatea și în orice mod li se pot aplica;
  • ză notifice prompt Grupul cu privire la orice acțiune penală sau civilă semnificativă intentată împotriva lor; și
  • să notifice prompt Grupul cu privire la orice amenzi sau sancțiuni administrative aplicate lor, care se referă în vreun fel la cerințele prevăzute în prezentul Cod.
 

Monitorizarea conformității

Ne rezervăm dreptul de a verifica conformitatea furnizorilor noi și existenți cu cerințele prezentului Cod prin intermediul unor mecanisme de evaluare interne și/sau externe și audit.

Furnizorii trebuie să asigure orice cooperare rezonabilă pentru orice activitate de verificare legată de prezentul Cod (indiferent dacă este efectuată de Grup sau de terți angajați de Grup), inclusiv să asigure păstrarea documentației și a datelor relevante atât timp cât este cerut de Grup și/sau legile relevante și să acorde accesul independent la personal, site-uri, documentație și datele relevante.

O astfel de cooperare va fi discutată și convenită între Grup și Furnizor, pentru a se asigura că aceasta este efectuată în cadrul programului de lucru și că se trimite în prealabil o notificare rezonabilă.

Acest lucru nu respectă restricțiile legitime aplicabile informațiilor sensibile din punct de vedere comercial și/sau confidențiale - în astfel de cazuri (și în cazul în care se consideră că aceste informații sunt de relevanță materială pentru activitatea de verificare), Furnizorii trebuie să colaboreze cu Grupul pentru a încerca să identifice mecanisme reciproc acceptabile pentru divulgarea sigură și legitimă.

 

Raportarea problemelor

Furnizorii trebuie să sprijine identificarea, investigarea, abordarea și raportarea încălcărilor suspecte sau efective ale cerințelor prezentului Cod și/sau ale SoBC.

Ca atare, furnizorii trebuie:

  • Să dispună de procese eficiente de depunere a plângerilor sau proceduri echivalente pentru a permite lucrătorilor lor, cu încredere și fără teama represaliilor, să adreseze întrebări, să își exprime îngrijorările și/sau să raporteze încălcări suspectate sau reale - fie către Furnizor, fie direct către Grup;
  • Să investigheze cu promptitudine orice îngrijorare credibilă cu privire la încălcările suspecte sau efective ale cerințelor prezentului Cod și să ia măsurile adecvate pentru a evita eventualele încălcări care au loc și/ sau pentru a minimiza impactul și pentru a opri orice încălcare efectivă; și
  • Să raporteze Grupului orice încălcare suspectată sau reală a cerințelor prezentului Cod și/ sau a SoBC de îndată ce vor lua cunoștință de acestea, după cum este explicat în cadrul Speak Up.
 

Speak Up

Orice încălcare efectivă sau suspectată a prezentului Cod sau a SoBC poate fi raportată prin persoana de contact a Grupului cu furnizorul sau prin canalele noastre confidențiale, administrate independent, disponibile pe www.bat.com/speakup.

Canalele noastre Speak Up sunt gestionate independent și sunt disponibile online, prin linii telefonice directe, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și în mai multe limbi locale. Ele pot fi folosite cu încredere (și anonim, dacă preferați să faceți acest lucru), fără teama de represalii. Dacă preferați să folosiți linia de asistență, puteți alege locația dumneavoastră din lista furnizată pe site pentru numărul internațional atribuit țării dumneavoastră.

Nu veți fi vizat de niciun tip de represalii (directe sau indirecte) pentru faptul că v-ați comunicat îngrijorările cu privire la o încălcare suspectată sau efectivă, chiar dacă v-ați înșelat în cazul respectiv. Nu tolerăm hărțuirea sau victimizarea persoanelor care își exprimă îngrijorarea sau a oricărei persoanei care le asistă.

 

Investigații

Luăm în serios orice îngrijorări, acuzații sau rapoarte despre încălcări suspectate sau efective ale prezentului Cod și/sau ale SoBC. După caz, vom investiga astfel de chestiuni în mod corect și obiectiv, în conformitate cu politicile și procedurile noastre interne.

În alte cazuri, îi putem solicita unui Furnizor să desfășoare investigația problemei în conformitate cu propriile proceduri.

Acolo unde este solicitat de BAT, Furnizorul trebuie să ia legătura cu BAT și să ne țină la curent cu privire la scopul, progresul și rezultatul investigației sale (sub rezerva confidențialității sau a altor cerințe legale aplicabile).

 

Consecințele unei încălcări

În cazul nerespectării oricăreia dintre cerințele prezentului Cod, Grupul își rezervă dreptul de a solicita Furnizorului în cauză:
  • Să demonstreze progrese materiale în ceea ce privește respectarea cerințelor în cauză într-o perioadă de timp definită și rezonabilă; și/sau
  • Să se conformeze pe deplin cerințelor în cauză într-o perioadă de timp definită și rezonabilă.

În cazul unei neconformități grave, materiale și/sau persistente sau în cazul în care un Furnizor demonstrează altfel un angajament inadecvat, o lipsă persistentă de acțiune sau o lipsă de îmbunătățire, ne rezervăm dreptul de a încheia relația de afaceri cu Furnizorul în cauză.

 

Contactarea Grupului