Close
 
 
 

Marketing i handel

 
 

Marketing i handel

Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedzialnego marketingu i handlu produktami Grupy.

 

Odpowiedzialny marketing

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego marketingu dotyczącego wszystkich naszych produktów wśród dorosłych konsumentów, którzy ukończyli 18 lat.

Nasz marketing jest regulowany przez nasze Międzynarodowe Zasady Marketingu, dostępne na stronie www.bat.com/imp lub na stronie internetowej odpowiedniej lokalnej spółki Grupy.

W związku z tym oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania następujących zasad:

  • Międzynarodowe Zasady Marketingu Grupy jako wymagania minimalne, jeżeli są bardziej rygorystyczne niż przepisy lokalne; lub

  • Przepisy lokalne lub inne miejscowe kodeksy marketingowe, które są bardziej restrykcyjne niż zasady marketingowe Grupy lub zastępują są nadrzędne w stosunku do nich zasady marketingowe Grupy.

 

Nielegalny handel

Walka z nielegalnym handlem naszymi produktami jest ważnym priorytetem dla Grupy.

Niezwykle ważne jest, aby nasi dostawcy nie byli bezpośrednio ani pośrednio zaangażowani w nielegalny handel naszymi produktami ani nie wspierali go.

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:

  • Nie angażować się świadomie w nielegalny handel naszymi produktami ani go nie wspierać.
  • Wdrożyć skuteczne kontrole w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi, takie jak:
    1. środki mające na celu zapewnienie, że dostawy na rynek odzwierciedlają uzasadniony popyt oraz
    2. w stosownych przypadkach procedury dochodzenia, zawieszania i rozwiązywania kontaktów z klientami, dostawcami lub osobami podejrzanymi o udział w nielegalnym handlu.

Współpracować z władzami w ramach każdego oficjalnego dochodzenia dotyczącego nielegalnego handlu, zapewniając, że odbywa się to w sposób zgodny z prawem i zgodnie z naszą zerową tolerancją dla wszelkich form przekupstwa i korupcji, biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko przekupstwa oraz korupcji w kontaktach z urzędnikami publicznymi.

 

Rodzaje nielegalnych produktów

Produkty podrobione:

nieautoryzowane kopie markowych produktów, które zostały wyprodukowane bez wiedzy lub zgody właściciela znaku towarowego i przy użyciu tanich materiałów nieuregulowanych obowiązującymi przepisami.

Unikanie płacenia lokalnych podatków:

produkty, które są wytwarzane i sprzedawane w tym samym kraju, ale nie zostały zgłoszone władzom, aby uniknąć zapłaty podatku akcyzowego. Produkty te mogą być wytwarzane zarówno w legalnych, jak i nielegalnych zakładach produkcyjnych.

Produkty pochodzące z przemytu:

produkty (oryginalne lub podrobione), które są przewożone pomiędzy krajami bez płacenia obowiązujących podatków lub ceł, bądź z naruszeniem przepisów zakazujących ich importu lub eksportu.

 

Kontakt z Grupą