Close
 
 
 

Środowisko

 
 

Środowisko

Dążymy do doskonałości w zarządzaniu środowiskiem w całej naszej działalności biznesowej oraz w całym pozostającym pod naszym wpływem łańcuchu dostaw.

 

W co wierzymy?

Wierzymy, że właściwe zarządzanie środowiskiem jest nie tylko słuszne, lecz także uzasadnione biznesowo. Musimy pamiętać, jak bardzo nasze produkty są zależne od zasobów naturalnych.

Polityka środowiskowa Grupy opiera się na lokalnych i międzynarodowych przepisach prawa pracy, zalecanych praktykach i standardach4.

Przestrzegamy wszystkich stosownych regulacji i przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska.

 

Ochrona środowiska

Spółki należące do Grupy mają obowiązek:
  • Przyjąć procedury związane z ochroną środowiska zgodne z polityką Grupy związaną z ochroną środowiska i Podręcznikiem globalnej polityki EHS lub prawem krajowym (w zależności od tego, które z tych wymagań są surowsze).).

Pracownicy Grupy są zachęcani do udziału w działaniach na rzecz zarządzania środowiskiem poprzez:

  • Zrozumienie osobistego wpływu na środowisko i określenie możliwości odpowiedzialnego korzystania z zasobów;
  • dbanie o znajomość wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz Podręcznika globalnej polityki EHS i przestrzeganie ich zapisów;
  • dbanie o to, aby nasi dostawcy i partnerzy przestrzegali minimalnych norm zrównoważonego środowiskowo rozwoju, określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców; oraz
  • zgłaszanie wszelkich niezgodności według zapisów Podręcznika globalnej polityki EHS.

Zachęcamy wszystkich pracowników do udziału w Programie Fundacji Zrównoważonego Rozwoju Środowiska dostępnym na naszej platformie szkoleniowej dla pracowników GRID.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com
4 ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego.