Close
 
 
 

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt

 
 

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt

Mamy obowiązek zapewnić i utrzymywać bezpieczne oraz zdrowe warunki pracy.

 

W co wierzymy?

Przywiązujemy dużą wagę do dbania o zdrowie i dobrobyt naszych pracowników. Zobowiązujemy się też do zapewnienia im bezpiecznego środowiska pracy, aby zapobiegać wypadkom i urazom oraz minimalizować zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy.

Polityka BHP Grupy opiera się na lokalnych i międzynarodowych przepisach i normach pracy3. Przestrzegamy wszystkich stosownych regulacji i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zdajemy sobie sprawę z wagi zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich naszych pracowników, wykonawców oraz personelu spoza firmy i wiemy, jak ważne są one dla pomyślnego prowadzenia działalności.

Spółki należące do Grupy mają obowiązek:

  • Stosować procedury BHP zgodne z Polityką BHP Grupy i Podręcznikiem globalnej polityki ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) lub prawem krajowym (w zależności od tego, które z tych wymagań są surowsze).

Wszyscy pracownicy Grupy mają obowiązek:

  • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych podczas pracy;
  • Współpracować w pełni we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • Nie ingerować ani nie używać sprzętu stosowanego w celach bezpieczeństwa w sposób nieprawidłowy; oraz
  • Zgłaszać wszelkie niebezpieczne warunki zgodnie z Podręcznikiem globalnej polityki EHS.
 

Dbanie o dobro pracowników

Przywiązujemy dużą wagę do dbania o dobro naszych pracowników i zobowiązujemy się do zapewnienia im bezpiecznego środowiska pracy, aby zapobiegać wypadkom i urazom oraz minimalizować zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić naszym pracownikom na całym świecie maksymalny poziom bezpieczeństwa fizycznego. W tym celu zadbamy, aby zrozumieli nasze procedury i standardy oraz zapewnimy szkolenia, dzięki którym wszyscy będą świadomi kwestii i wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony związanych z ich pracą.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com
3 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy MOP oraz norma ISO 45001 – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.