Close
 
 
 

Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi

 
 

Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi

Nielegalny handel przemycanymi lub podrabianymi produktami szkodzi naszej działalności. Musimy odegrać naszą rolę, aby powstrzymać to zjawisko.

 

Zakaz wspierania nielegalnego handlu naszymi produktami i angażowania się w niego

Musimy dbać o to, aby:
  • nie angażować się świadomie w nielegalny obrót produktami Grupy,
  • nasze praktyki biznesowe wspierały wyłącznie legalny handel produktami Grupy,
  • współpracować z władzami we wszelkich dochodzeniach dotyczących nielegalnego handlu.

Nielegalny handel tytoniem ma negatywny wpływ na społeczeństwo. Pozbawia rządy dochodów, zachęca do przestępczości, skłania konsumentów do kupowania produktów niskiej jakości, podważa regulacje legalnego handlu i utrudnia zapobieganie sprzedaży nieletnim.

Szkodzi również naszej działalności i dewaluuje nasze marki oraz inwestycje w lokalną działalność i dystrybucję.

Wysokie podatki akcyzowe, zróżnicowane stawki podatkowe, słabe kontrole graniczne i słabe egzekwowanie przepisów przyczyniają się do nielegalnego handlu. W pełni wspieramy rządy i organy regulacyjne w dążeniu do wyeliminowania wszelkich jego form (przy jednoczesnym zapewnieniu, że odbywa się to w sposób zgodny z prawem i zgodnie z zerową tolerancją dla wszelkich form łapówkarstwa i korupcji, biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko zachodzenia takich zjawisk w kontaktach z urzędnikami państwowymi).

 

Stosowanie mechanizmów kontroli przeciwdziałających nielegalnemu handlowi naszymi produktami

Mamy obowiązek utrzymywać mechanizmy kontroli mające na celu powstrzymanie niezgodnej z prawem sprzedaży naszych produktów przez naszych klientów czy kierowania ich do nielegalnych kanałów dystrybucji.

Te kontrole powinny obejmować:

  • wdrożenie Procedury zgodności łańcucha dostaw, „poznaj swojego klienta” i „poznaj swojego dostawcy”, w tym Procedury AFC dotyczącej osób trzecich oraz wszelkie inne odpowiednie środki w celu zapewnienia współmiernych do uzasadnionego popytu dostaw na rynki,
  • procedury dochodzenia, zawieszania i rozwiązywania transakcji z klientami lub dostawcami podejrzanymi o udział w nielegalnym handlu.

Ważnymi procedurami są procedury „poznaj swojego klienta” i „poznaj swojego dostawcy”, w tym Procedura AFC dotycząca stron trzecich i procedura zgodności łańcucha dostaw. Są one niezbędne dla zapewnienia, że produkty Grupy są sprzedawane wyłącznie renomowanym klientom, wytwarzane u renomowanych dostawców i w ilościach odzwierciedlających uzasadniony popyt.

Mamy obowiązek jasno przedstawiać nasze stanowisko w sprawie nielegalnego handlu naszym klientom i dostawcom. Tam, gdzie to możliwe, powinniśmy starać się o prawa umowne do zbadania, zawieszenia i zaprzestania współpracy z nimi, jeśli uważamy, że świadomie lub w wyniku nierozważności uczestniczą w nielegalnym handlu.

Jeśli podejrzewasz, że produkty Grupy dostały się do nielegalnych kanałów handlowych, natychmiast poinformuj o tym swojego lokalnego doradcę LEX.

 

Monitorowanie i ocena nielegalnego handlu na naszych rynkach

Spółki należące do Grupy powinny mieć możliwość regularnego monitorowania nielegalnego handlu na swoich rynkach krajowych i oceny zakresu, w jakim produkty Grupy są sprzedawane niezgodnie z prawem lub przekierowywane na inne rynki.

Nasze procedury wymagają podjęcia konkretnych kroków w celu oceny poziomu i charakteru nielegalnego handlu na danym rynku oraz opracowania planów rozwiązania tego problemu.

 

Nielegalny handel tytoniem ma negatywny wpływ na społeczeństwo. Pozbawia rządy dochodów, zachęca do przestępczości, skłania konsumentów do kupowania produktów niskiej jakości, podważa regulacje legalnego handlu i utrudnia zapobieganie sprzedaży nieletnim.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com