Close
 
 
 

Polityka Grupy dotycząca zgłaszania nieprawidłowości (Speak Up)

 
 

Polityka Grupy dotycząca zgłaszania nieprawidłowości (Speak Up)

Zgłaszanie nieprawidłowości może wymagać odwagi. Polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości ma pomóc Ci w podjęciu słusznej decyzji. Chcemy, by każdy z naszych pracowników miał do nas zaufanie i czuł pewność odnośnie do tego, jak potraktujemy jego wątpliwości.

 

Zachęcamy do zgłaszania nieprawidłowości

Każda osoba pracująca dla Grupy lub z nią związana, która jest zaniepokojona faktycznym lub podejrzewanym niewłaściwym zachowaniem w pracy (przeszłym, obecnym lub potencjalnym), powinna zgłosić daną nieprawidłowość.

Dotyczy to pracowników, kontrahentów, pracowników tymczasowych, partnerów biznesowych, klientów, dostawców i ich pracowników.

You Speak We Listen We Act
Ty
mówisz
My
słuchamy
I
działamy

 

Przykłady nieprawidłowości

Przykłady niewłaściwego postępowania obejmują:
 • czyny przestępcze, w tym kradzież, oszustwo, łapówkarstwo i korupcję,
 • zagrażanie zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób lub działanie na szkodę środowiska,
 • prześladowanie, nękanie (w tym molestowanie seksualne) i dyskryminacja w miejscu pracy, współczesne niewolnictwo lub inne przypadki łamania praw człowieka,
 • nadużycia księgowe lub fałszowanie dokumentów,
 • inne naruszenia SoBC lub innych globalnych polityk, zasad lub standardów Grupy,
 • nieprzestrzeganie zobowiązań prawnych poprzez działanie lub zaniechanie,
 • składanie fałszywych zeznań,
 • zatajanie przewinień.

Przewinieniami nie są sytuacje, które wywołują u Ciebie niezadowolenie z powodu warunków zatrudnienia lub rozwoju kariery. W takich przypadkach należy odwołać się do procedury składania skarg. Szczegółowe instrukcje dotyczące tego procesu można uzyskać w dziale HR.

Jeśli jesteś bezpośrednim przełożonym, spoczywa na Tobie dodatkowe zadanie zgłaszania wszelkich problemów przedstawionych Ci przez podwładnych. Osoby ignorujące takie problemy, powstrzymujące innych przed zgłaszaniem nieprawidłowości lub ich do tego zniechęcające, muszą się liczyć z podjęciem działań dyscyplinarnych..

 

Z kim możesz porozmawiać?

Masz do wyboru kilka sposobów zgłaszania swoich obaw i możesz skorzystać z tego, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny:
 • wyznaczony inspektor,
 • kierownik działu HR lub LEX,
 • bezpośredni przełożony,
 • nasze poufne, zarządzane zewnętrznie kanały do zgłaszania nieprawidłowości (www.bat.com/speakup ), które są prowadzone niezależnie od naszego kierownictwa i umożliwiają Ci zgłaszanie obaw za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie (jeśli wolisz, anonimowo).

Czterech dyrektorów wykonawczych Grupy pełni funkcję wyznaczonych inspektorów Grupy. Każdy może zgłaszać im bezpośrednio swoje obawy.

Są to:

 • asystentka głównego radcy prawnego ds. postępowania w biznesie i zgodności z przepisami:
  Tamara Gitto,
 • sekretarz spółki British American Tobacco plc:
  Paul McCrory,
 • dyrektor Grupy ds. audytu wewnętrznego:
  Graeme Munro,
 • dyrektor Grupy ds. nagród:
  Jon Evans.

Możesz się z nimi kontaktować mailowo (gdo@bat.com), telefonicznie (+44 (0)207 845 1000) lub listownie pod adresem British American Tobacco plc, Globe House, 4 Temple Place, Londyn WC2R 2PG.

 

Postępowania i poufność

Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się zgłosić nieprawidłowości, Twoja tożsamość pozostanie poufna w trakcie całego procesu, a wszystkie Twoje obawy zbadamy uczciwie i obiektywnie.

W przypadkach, w których zajdzie taka potrzeba, BAT podejmie działania dyscyplinarne przeciwko osobom, które złamały SoBC.

Gdy będzie to możliwe i stosowne oraz jeśli będziemy mogli się z Tobą skontaktować, otrzymasz informację o wyniku dochodzenia.

Więcej informacji o drodze eskalacji i badania kwestii Twoich obaw znajdziesz w Procedurze Grupy dotyczącej zapewnienia zgodności SoBC.

 

Lokalni wyznaczeni inspektorzy i Procedura zapewnienia zgodności SoBC

Za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości odpowiadają wyznaczeni inspektorzy działający w poszczególnych oddziałach Grupy na całym świecie.

Politykę tę uzupełnia Procedura Grupy dotycząca zapewnienia zgodności SoBC, która bardziej szczegółowo określa sposób eskalacji i badania wątpliwości oraz potencjalnych przypadków łamania SoBC.

 

Chronimy tych, którzy zgłaszają nieprawidłowości

Za zgłoszenie faktycznego lub przypuszczalnego naruszenia nie spotkają Cię żadne działania odwetowe (bezpośrednie ani pośrednie), nawet jeśli się mylisz.

Nie tolerujemy nękania ani prześladowania osób zgłaszających nieprawidłowości ani osób, które im pomagają. Takie postępowanie jest samo w sobie naruszeniem SoBC i będzie rozpatrywane jako poważne przewinienie dyscyplinarne.

 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com