Close
 
 
 

Protejarea activelor corporative

 
 

Protejarea activelor corporative

Toți suntem responsabili pentru protejarea și utilizarea corespunzătoare a activelor Grupului, care ne-au fost încredințate.

 

Efectuarea acțiunilor în interesul superior al companiei noastre

Trebuie să ne asigurăm că activele Grupului nu sunt deteriorate, utilizate în mod abuziv, deturnate sau risipite și trebuie să raportăm abuzul sau deturnarea acestora de către alții.

Activele grupului includ proprietatea fizică și intelectuală, fonduri, timp, informații pentru care există drept de proprietate, oportunități corporative, echipamente și facilități.

 

Alocarea unui timp suficient pentru activitatea noastră

Trebuie ca noi toți să alocăm suficient timp muncii noastre pentru a ne îndeplini responsabilitățile.

În timp ce lucrăm, trebuie să fim pe deplin implicați și să nu desfășurăm activități personale dincolo de un nivel modest, care să nu interfereze cu munca noastră.

 

Paza împotriva furtului și utilizării abuzive a fondurilor

Trebuie să protejăm fondurile Grupului împotriva utilizării abuzive, a fraudei și furtului. Revendicările noastre cu privire la cheltuieli, vouchere, note de plată și facturi trebuie să fie corecte și transmise în timp util.

„Fondurile Grupului” înseamnă numerar sau echivalent în numerar aparținând unei companii din cadrul Grupului, inclusiv banii și cardurile de credit ale companiei pe care le deținem.

Frauda sau furtul din partea angajaților poate duce la concedierea și urmărirea penală a acestora.

 

Protejarea mărcilor și inovațiilor noastre

Trebuie să protejăm toate drepturile de proprietate intelectuală deținute în cadrul Grupului.

Proprietatea intelectuală include brevete, drepturi de autor, mărci comerciale, drepturi de concepție și alte informații pentru care există drept de proprietate.

 

Securizarea accesului la activele noastre

Trebuie să protejăm informațiile care pot fi utilizate pentru a oferi acces la activele Grupului.

Păstrați întotdeauna securitatea oricărei informații utilizate pentru a accesa proprietatea și rețelele companiei, inclusiv carduri de acces la clădiri, ID-uri, parole și coduri.

 

Respectarea activelor terților

Trebuie ca întotdeauna să evitați efectuarea cu bună știință a următoarelor:
 • deteriorarea, utilizarea necorespunzătoare sau deturnarea activelor fizice ale terțelor părți
 • încălcarea brevetelor, mărcilor comerciale, drepturilor de autor sau altor drepturile de proprietate intelectuală valabile, încălcând drepturile terțelor părți
 • activităților neautorizate care au un impact negativ asupra performanței sistemelor sau resurselor terțelor părți

Trebuie să arătăm același respect față de proprietatea fizică și intelectuală a furnizorilor pe care ne așteptăm să-l arate acestia față de activele Grupului.

 

Utilizarea echipamentelor companiei

Nu trebuie să folosim echipamentele sau facilitățile companiei pentru activități personale, altele decât cele stabilite mai jos și în conformitate cu politica companiei și Politica de utilizare acceptabilă.

Este permisă utilizarea personală limitată sau ocazională a echipamentelor și sistemelor companiei puse la dispoziția noastră, cu condiția ca:

 • această utilizare să fie rezonabilă și să nu interfereze cu buna desfășurare a activității noastre
 • să nu aibă un impact negativ asupra performanței sistemelor noastre
 • să nu fie efectuată în niciun scop ilegal sau necorespunzător

Este permisă utilizarea rezonabilă și de scurtă durată a telefonului personal, a e-mailului și a internetului. Utilizările necorespunzătoare includ:

 • comunicarea disprețuitoare, defăimătoare, sexistă, rasistă, obscenă, vulgară sau ofensatoare
 • diseminarea necorespunzătoare a materialelor protejate prin drepturi de autor, licențiate sau a altor materiale pentru care există drept de proprietate
 • transmiterea de scrisori, reclame sau solicitări în lanț (dacă nu este autorizată)
 • vizitarea paginilor de internet inadecvate
 

Activele grupului includ proprietatea fizică și intelectuală, fonduri, timp, informații pentru care există drept de proprietate, oportunități corporative, echipamente și facilități.

 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com