Close
 
 
 

Competiție și antitrust

 
 

Competiție și antitrust

Noi credem în libera concurență. Companiile Grupului trebuie să concureze într-un mod corect și etic, în conformitate cu legile privind concurența (sau „antitrust”).

 

Modul în care ne afectează activitatea legea concurenței

Legea concurenței are impact aproape asupra tuturor aspectelor activităților noastre, inclusiv asupra vânzărilor și afișării, a relațiilor noastre cu furnizorii, distribuitorii, clienții și concurenții, a tranzacțiilor pentru fuziuni și achiziții, a negocierii și redactării contractelor și a deciziilor cu privire la strategia de preț, strategia comercială și condițiile de tranzacționare. Legea este uneori legată de condițiile de pe piață, ceea ce va afecta modul în care este abordată o problemă de concurență, cum ar fi: concentrarea pieței; omogenitatea produselor și diferențierea între mărci; sau reglementări, inclusiv restricții publicitare, interdicții de afișare și interdicții publice de fumat.

Unele comportamente sunt interzise indiferent de condițiile de pe piață.

 

Angajamentul față de concurența loială

Suntem dedicați unei concurențe puternice și respectării legilor concurenței în fiecare țară și zonă economică în care ne desfășurăm activitatea. Multe țări au legi împotriva comportamentului anticoncurențial. Acestea sunt complexe și variază de la o țară sau zonă economică la alta, iar nerespectarea lor poate avea consecințe grave.
 

Coluziune

Nu trebuie să colaborăm cu concurenții noștri (direct sau indirect prin intermediul vreunei terțe părți) pentru a:
 • stabili prețurile sau orice element sau aspect al prețurilor (inclusiv reduceri, suprataxe, metode de stabilire a prețurilor, condiții de plată, calendar, nivelul sau procentul modificărilor de preț sau condițiile de angajare)
 • fixa alte termene și condiții
 • împărți sau aloca piețe, clienți sau teritorii
 • limita sau împiedica producția, aprovizionarea sau capacitatea
 • influența rezultatul unei proceduri de ofertare concurențială
 • cădea de acord asupra unui refuz colectiv de colaborare cu anumite părți, inclusiv cu privire la neangajare
 • face schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial sau a restrânge concurența în alt mod
 

Întâlnirea cu concurenții

Orice întâlnire sau contact direct sau indirect cu producătorii concurenți trebuie tratat cu extremă prudență. Trebuie să ținem evidența atentă a acestora și să le abandonăm dacă sunt sau pot fi văzute ca fiind anticoncurențiale.

Aceeași abordare trebuie să fie adoptată și cu privire la alte companii, în cazul în care contactul se referă la concurența dintre acestea și noi.

Nu toate acordurile cu concurenții sunt problematice. Contactul legitim poate avea loc în contextul asociațiilor comerciale, al anumitor schimburi limitate de informații și al inițiativelor comune privind planul de reglementare sau de susținere publică.

În mod similar, unele acorduri cu concurenții pot restricționa concurența, dar pot fi legale dacă beneficiile mai mari depășesc orice prejudiciu. Trebuie solicitată consultanță juridică de specialitate înainte de a lua în considerare orice acord cu concurenții, pentru a ne asigura că nu restricționează concurența sau riscă să fie privit ca fiind coluziv.

 

Informațiile despre concurenți

Putem colecta informații despre concurenții noștri numai prin mijloace legale legitime și în conformitate cu legea concurenței.

Obținerea de informații despre concurenți direct de la aceștia nu este niciodată justificabilă, cu excepția unor situații foarte limitate.

Colectarea de informații despre concurenți de la terți (inclusiv clienți, consultanți, analiști și asociații comerciale) ridică adesea probleme juridice locale complexe și trebuie întreprinsă doar cu consultanță juridică adecvată.

 

Poziție dominantă

În cazul în care o companie din cadrul Grupului are o poziție dominantă pe o piață locală, are în mod tipic o datorie specială de a proteja concurența și de a nu abuza de poziția sa.

Conceptele de „supremație”, „poziție dominantă pe piață” și „abuz” variază foarte mult de la o țară la alta.

În cazul în care o companie din cadrul Grupului este considerată a fi dominantă pe piața sa locală, aceasta va fi, în general, limitată în ceea ce privește capacitatea de a se angaja în practici precum acorduri de exclusivitate, rabaturi de fidelitate, discriminarea între clienți echivalenți, perceperea unor prețuri excesiv de mari sau mici (prețuri sub cost), asocierea sau gruparea diferitelor produse sau, în alt mod, folosirea în mod nedrept a poziției sale pe piață.

 

Restricții cu privire la revânzare

Anumite restricții între părți la diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi dispozițiile privind menținerea prețului de revânzare între un furnizor și un distribuitor sau revânzător pot fi ilegale.

Restricțiile privind capacitatea clienților noștri de a revinde în teritorii sau către anumite grupuri de clienți pot constitui o problemă serioasă de concurență în anumite țări.

Menținerea prețului de revânzare reprezintă încercarea sau reușita unui furnizor de a controla sau influența (inclusiv indirect, prin amenințări și/sau stimulente) prețurile la care clienții săi își revând produsele.

Regulile privind menținerea prețurilor de revânzare și restricțiile de revânzare sunt diferite la nivel mondial. Dacă este relevant pentru rolul dumneavoastră, trebuie să vă familiarizați cu regulile aplicabile în țările pentru care sunteți responsabil.

 

Fuziuni și Achiziții (M&A)

În cazul în care companiile din cadrul Grupului sunt implicate în fuziuni și achiziții, depunerile obligatorii pot fi făcute într-una sau mai multe țări înainte de finalizarea tranzacției (fie în temeiul legilor concurenței, al legislației privind investițiile străine sau în alt mod).

Obligațiile de depunere variază de la o țară la alta, dar trebuie verificate întotdeauna în contextul fuziunilor, achizițiilor (de active sau acțiuni), asocierilor în participațiune, inclusiv al investițiilor minoritare și al altor schimbări privind conducerea.

Toate companiile din cadrul Grupului trebuie să gestioneze fluxul de informații în mod corespunzător în tranzacții și să urmeze Procedura de conformitate a tranzacțiilor pentru fuziuni și achiziții.

 

Solicitarea recomandărilor de specialitate

Dacă suntem implicați în activități comerciale în care pot fi relevante legile concurenței, trebuie să respectăm orientările regionale sau ale pieței care pun în aplicare politica Grupului și legea în acest domeniu și să ne consultăm cu Consilierul LEX local.

Nu trebuie să presupunem că legea concurenței nu se va aplica pur și simplu pentru că nu există niciuna în vigoare la nivel local. Multe țări, cum ar fi SUA și unele din cadrul UE, își aplică legile în materie de concurență în afara teritoriului (acolo unde apare un comportament și unde are efect).

 

Acorduri cu privire la schimburi de informații privind salariile și de „neangajare”

Nu putem încheia acorduri și nici nu putem conveni în alt fel cu concurenții în ceea ce privește salariile și nivelurile de beneficii. Partajarea cu concurenții a informațiilor sensibile despre salarii și beneficii poate constitui, de asemenea, o problemă de concurență și trebuie să vă adresați întotdeauna Consultantului LEX pentru sfaturi de specialitate înainte de a lua în considerare astfel de activități.

Acordurile dintre concurenți de a nu angaja sau de a-și prelua reciproc angajații pot, de asemenea, să ridice probleme de concurență, cu excepția cazului în care sunt legate în mod rezonabil de tranzacții legitime. Înainte de a lua în considerare astfel de activități, trebuie să vă adresați întotdeauna Consilierului LEX pentru sfaturi de specialitate.

„Concurenții” în contextul resurselor umane includ o gamă mult mai largă de companii/organizații din alte domenii de activitate, deoarece concurăm pentru talente pe o piață mult mai largă.

 

Nu trebuie să presupunem că legea concurenței nu se va aplica pur și simplu pentru că nu există niciuna în vigoare la nivel local.

Multe țări, cum ar fi SUA și unele din cadrul UE, își aplică legile în materie de concurență în afara teritoriului (acolo unde apare un comportament și unde are efect).

 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com