Close
 
 
 

Combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor

 
 

Combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor

Evaziunea fiscală înseamnă fraudarea deliberată a veniturilor publice sau eludarea frauduloasă a impozitelor. De asemenea, facilitarea evaziunii fiscale de către terți reprezintă o infracțiune.

Spălarea banilor ascunde sau transformă fonduri sau proprietăți ilegale sau le face să pară legale. Aceasta include deținerea sau gestionarea produselor infracțiunii. Pe lângă spălarea banilor, finanțarea terorismului folosește deficiențele sistemului financiar pentru a furniza fonduri și alte active grupurilor teroriste.

Nu trebuie să jucăm niciun rol în aceste activități.

 

Nicio implicare în evaziunea fiscală sau facilitarea evaziunii fiscale

Este interzis să:
 • ne sustragem impozitelor sau să facilităm evaziunea fiscală din partea unei alte persoane (inclusiv din partea unei alte entități din cadrul Grupului sau a oricărei terțe părți)
 • oferim asistență cuiva despre care știm sau suspectăm că este implicat în evaziune fiscală

Trebuie:

 • să cunoaștem toate legile fiscale din jurisdicțiile în care activăm și să le respectăm pe deplin
 • să fim responsabili și să plătim toate impozitele datorate în mod corespunzător

Este o infracțiune pentru orice companie sau persoană să se sustragă de la plata impozitelor. Banii neplătiți în mod corespunzător pentru impozite pot constitui un produs al infracțiunii.

De asemenea, constituie o infracțiune facilitarea evaziunii fiscale de către o altă companie sau persoană fizică (inclusiv alte companii din cadrul Grupului, furnizorii noștri, clienții și alți parteneri de afaceri). Aceasta include ajutarea sau solicitarea unei terțe părți să se sustragă de la impozite, implicarea cu bună știință în evaziunea fiscală a acesteia sau întreprinderea unei acțiuni despre care știți că implică sau intenționați să implice evaziunea fiscală în orice țară.

Este important să facem distincția între planificarea fiscală legitimă și evaziunea fiscală, care uneori poate fi dificilă. Dacă aveți îndoieli cu privire la diferența dintre planificarea fiscală și evaziunea fiscală, trebuie să solicitați sfatul Consilierului LEX.

 

Menținerea controalelor pentru a preveni facilitarea evaziunii fiscale

Companiile din cadrul Grupului pot fi considerate responsabile pentru facilitarea evaziunii fiscale de către angajații lor sau alte terțe părți.

Prin urmare, companiile din cadrul Grupului trebuie să mențină controale pentru a preveni riscul ca angajații sau partenerii noștri de afaceri să faciliteze evaziunea fiscală de către o altă persoană sau companie. Aceste controale trebuie să includă:

 • implementarea completă a procedurilor de tip „cunoaște-ți clientul” și „cunoaște-ți furnizorul” ale Grupului, inclusiv a Procedurii de conformitate privind lanțul de aprovizionare, pentru a ne asigura că sunt întreprinse acțiuni proporționale și că sunt stabilite controale adecvate
 • clauze cu privire la conformitatea fiscală și nefacilitarea evaziunii fiscale în contractele cu terțe părți, dacă este cazul
 • coordonarea și furnizarea de instruire și sprijin adecvat personalului care gestionează relațiile cu terți și/sau propriile noastre obligații fiscale
 • anchetarea și, dacă este necesar, suspendarea și/sau încetarea relației cu angajații și terții suspectați de evaziune fiscală sau facilitarea evaziunii fiscale

Dacă bănuiți că un angajat, agent, contractant, client, furnizor sau alt partener de afaceri face evaziune fiscală sau facilitează evaziunea fiscală, anunțați imediat Consilierul LEX local.

 

Nicio implicare în tratarea produselor infracțiunii

Este interzis să:
 • ne implicăm în orice tranzacție despre care știm sau suspectăm că implică produse ale infracțiunii (inclusiv evaziunea fiscală); sau
 • ne implicăm în alt mod, cu bună știință, direct sau indirect în activitatea de spălare a banilor

De asemenea, trebuie să ne asigurăm că activitățile noastre nu contravin în mod accidental legilor privind spălarea banilor.

În majoritatea jurisdicțiilor, constituie o infracțiune pentru orice persoană sau companie să se angajeze în tranzacții care implică active despre care știe, suspectează sau are motive să suspecteze că provin din infracțiuni.

Încălcarea legilor împotriva spălării banilor poate duce atât la răspundere corporativă, cât și la consecințe personale pentru persoane fizice.

 

Refuzul de a accepta sume mari în numerar

Trebuie să refuzăm să acceptăm sau să raportăm următoarele sume în numerar:

Companiile din cadrul Grupului din UE nu trebuie să accepte plăți în numerar de peste 10.000 EUR (sau echivalente) în cadrul unei singure tranzacții sau serii de tranzacții conexe.

Companiile din cadrul Grupului din SUA (sau din afara SUA atunci când sunt implicate într-o tranzacție legată de SUA) nu trebuie să accepte plăți în numerar de peste 10.000 USD (sau echivalente) în cadrul unei singure tranzacții sau serii de tranzacții conexe.

Companiile din cadrul Grupului din afara acestor jurisdicții trebuie să evite, de asemenea, acceptarea plăților substanțiale în numerar.

 

Sensibilizarea cu privire la măsurile antiteroriste relevante și respectarea acestora

Trebuie să ne asigurăm că nu asistăm cu bună știință finanțarea sau nu sprijinim în alt mod activitatea teroristă și că activitățile noastre nu încalcă în mod accidental nicio măsură relevantă împotriva finanțării terorismului.

Controalele interne ale companiilor din cadrul Grupului trebuie să includă verificări pentru a se asigura că nu desfășoară tranzacții cu nicio entitate, organizație sau persoană interzise de un guvern sau de un organism internațional din cauza legăturilor sale teroriste cunoscute sau suspectate (inclusiv prin implementarea completă a Politicii noastre privind sancțiunile și controlul exporturilor și Procedurii aferente de conformitate privind sancțiunile).

Grupurile teroriste pot folosi metode similare cu cele utilizate de organizațiile criminale implicate în spălarea banilor. Acestea pot include utilizarea întreprinderilor legitime, de la punctele de vânzare cu amănuntul la companiile de distribuție sau servicii financiare, pentru finanțarea rețelelor sau pentru transferarea în alt mod a fondurilor ilicite. Riscăm să încălcăm în mod accidental măsurile de combatere a finanțării terorismului dacă desfășurăm tranzacții cu astfel de afaceri, organizații sau persoane fizice.

Prin urmare, trebuie să fim atenți la posibilitatea ca semnalele de alertă pentru spălarea banilor să dea naștere și unor semnale de alertă de finanțare a terorismului.

 

Trebuie să fim atenți la situațiile care ar trebui să ne trezească suspiciuni în ceea ce privește infracțiunile financiare

 

Minimizarea riscului de implicare în infracțiuni financiare și raportarea activității suspecte

Trebuie să avem proceduri eficiente pentru:
 • minimizarea riscului de participare involuntară la tranzacțiile care implică produse ale infracțiunii, inclusiv monitorizarea fluxurilor ilicite de bani și a altor semnale de alertă cu privire la spălarea de bani/finanțarea terorismului
 • detectarea și prevenirea spălării banilor de către angajați, funcționari, directori, agenți, clienți și furnizori
 • sprijinirea angajaților în identificarea situațiilor care ar trebui să dea naștere unei suspiciuni de spălare de bani sau finanțare a terorismului
 • depunerea la autoritățile competente a rapoartelor necesare referitoare la obligațiile de spălare a banilor

Companiile din cadrul Grupului trebuie să se asigure că procedurile lor de aprobare a clienților și furnizorilor de tip „cunoaște-ți clientul” și „cunoaște-ți furnizorul” sunt adecvate și se bazează pe riscuri și să aibă grijă, pe cât posibil, ca furnizorii și clienții să nu fie implicați în nicio activitate infracțională. Aceasta trebuie să includă implementarea completă a Procedurii AFC pentru furnizori.

Trebuie să ne informăm prompt Directorul General sau Directorul de departament sau Consilierul LEX local cu privire la tranzacții sau activități suspecte desfășurate de către orice client sau altă terță parte. În general, nu trebuie să dezvăluiți sau să discutați cu alți colegi, cu excepția cazului în care este strict necesar, despre faptul că v-ați exprimat temeri privind spălarea banilor, deoarece acest lucru poate duce la o infracțiune de tip „tipping off”.

 

Trebuie să fim atenți la situațiile care ar trebui să ne trezească suspiciuni în ceea ce privește infracțiunile financiare, inclusiv următoarele semnale de alertă:

 • plăți în valută fără factură sau în numerar sau echivalente de numerar
 • plăți din mai multe surse pentru o singură factură sau alte modalități de plată neobișnuite
 • plăți către sau dintr-un cont care nu este contul normal al relației de afaceri sau care se află într-o țară care nu are legătură cu livrarea relevantă de bunuri sau servicii
 • solicitări de plăți în exces sau de rambursări în urma unei plăți în exces
 • plăți efectuate de către, prin sau către (sau solicitări de a furniza produsele noastre către) terțe părți neafiliate sau companii paravan/inactive
 • plăți sau expedieri de către, prin sau către companii sau persoane fizice stabilite, rezidente sau care operează în țări care au reputația de a fi „paradisuri fiscale” sau în conturi bancare deținute în astfel de țări
 • solicitări de livrarea produselor noastre într-o locație neobișnuită, adoptarea unei rute de expediere neobișnuite sau importul și exportul acelorași produse
 • raportare falsă, cum ar fi denaturarea prețurilor, descrierea greșită a bunurilor sau serviciilor pe care le oferim, denaturarea taxelor ce trebuie plătite sau a expedierii și discrepanțele documentelor de facturare
 • lipsa unor răspunsuri adecvate din partea clienților și furnizorilor la orice întrebări de due diligence, inclusiv orice detalii de înregistrare fiscală
 • suspiciunea că partenerii comerciali sunt implicați în activități infracționale, inclusiv evaziune fiscală
 • tranzacții pentru fuziuni și achiziții neobișnuit de complexe sau alte structuri de tranzacții fără o justificare comercială clară (companiile din cadrul Grupului trebuie să aplice Procedura de conformitate a tranzacțiilor pentru fuziuni și achiziții pentru toate tranzacțiile relevante)
 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com