Close
 
 
 

Combaterea comerțului ilicit

 
 

Combaterea comerțului ilicit

Comerțul ilicit cu produse de contrabandă sau contrafăcute dăunează afacerii noastre. Trebuie să întreprindem acțiuni pentru a-l opri.

 

Nicio implicare sau sprijin pentru comerțul ilicit cu produsele noastre

Trebuie să ne asigurăm că:
  • nu ne implicăm cu bună știință în comerțul ilegal cu produsele Grupului
  • practicile noastre comerciale acceptă doar comerțul legitim cu produsele Grupului
  • colaborăm cu autoritățile în orice investigație cu privire la comerțul ilicit

Comerțul ilicit cu tutun are un impact negativ asupra societății. Privează guvernele de venituri, încurajează criminalitatea, induce în eroare consumatorii privind cumpărarea de produse de calitate necorespunzătoare, subminează reglementarea comerțului legitim și face mai dificilă prevenirea vânzărilor pentru minori.

De asemenea, dăunează afacerilor noastre și devalorizează mărcile și investițiile noastre în operațiuni și distribuție pe plan local.
Accizele mari, ratele de impozitare diferențiate, controalele slabe la frontieră și aplicarea deficitară contribuie la comerțul ilicit.

Susținem pe deplin guvernele și autoritățile de reglementare în încercarea de a elimina comerțul ilicit în toate formele sale (asigurându-ne totodată că acest lucru este efectuat în mod legal și în conformitate cu toleranța noastră zero pentru orice formă de luare de mită și corupție, având în vedere riscurile sporite de mită și corupție în relațiile cu funcționarii publici).

 

Menținerea controalelor pentru prevenirea și descurajarea comerțului ilicit cu produsele noastre

Trebuie să menținem controale concepute pentru a descuraja vânzarea ilegală a produselor noastre de către clienții noștri sau redirecționarea către canalele de comerț ilicit.

Aceste controale trebuie să includă:

  • implementarea Procedurii de conformitate privind lanțul de aprovizionare, procedurilor de tipul „cunoaște-ți furnizorul” și „cunoaște-ți clientul”, inclusiv a Procedurii AFC pentru terți și a oricăror alte măsuri relevante, pentru a ne asigura că aprovizionarea piețelor este proporțională cu cererea legitimă
  • proceduri pentru investigarea, suspendarea și încheierea tranzacțiilor cu clienții sau furnizorii suspectați de implicare în comerțul ilicit

Procedurilor de tip „cunoaște-ți clientul” și „cunoaște-ți furnizorul”, inclusiv procedura AFC pentru furnizori și Procedura de conformitate privind lanțul de aprovizionare sunt proceduri importante. Acestea sunt necesare pentru a ne asigura că produsele Grupului sunt vândute doar clienților cu reputație, folosind furnizori cu reputație și în cantități care să reflecte cererea legitimă.

Trebuie să specificăm cu claritate clienților și furnizorilor noștri poziția noastră cu privire la comerțul ilicit. Ori de câte ori este posibil, trebuie să includem drepturi contractuale de a investiga, suspenda și înceta relațiile noastre cu aceștia în cazul în care considerăm că sunt implicați în comerțul ilicit, în cunoștință de cauză sau prin imprudență.

Dacă suspectați că produsele Grupului au intrat pe canalele de comerț ilicit, anunțați imediat consilierul local LEX.

 

Monitorizarea și evaluarea comerțului ilicit pe piețele noastre

Companiile din cadrul Grupului trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza în mod regulat comerțul ilicit pe piețele lor interne și de a evalua măsura în care produsele Grupului sunt vândute ilegal sau redirecționate către alte piețe.

Procedurile noastre necesită pași specifici pentru a evalua nivelul și natura comerțului ilicit pe o anumită piață și pentru a elabora planuri de abordare a acestuia.

 

Comerțul ilicit cu tutun are un impact negativ asupra societății. Privează guvernele de venituri, încurajează criminalitatea, induce în eroare consumatorii privind cumpărarea de produse de calitate necorespunzătoare, subminează reglementarea comerțului legitim și face mai dificilă prevenirea vânzărilor pentru minori.

 

Cu cine puteți vorbi

  • Superiorul dumneavoastră ierarhic
  • Persoane cu funcție superioară
  • Consilierul dumneavoastră local LEX
  • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com