Close
 
 
 

Sancțiuni și controale privind exportul

 
 

Sancțiuni și controale privind exportul

Ne angajăm să ne asigurăm că activitatea noastră se desfășoară în conformitate cu toate sancțiunile aplicabile și regimurile de control al exporturilor și că nu efectuăm nicio tranzacție care implică sau de care beneficiază părți sancționate în cazul în care este interzis să facem acest lucru.

 

Sancțiunile includ interdicții sau restricții cu privire la următoarele (în mod direct sau indirect):

 • exporturi, reexporturi sau transbordări de produse sau servicii către/printr-un teritoriu sancționat
 • importuri sau tranzacții cu produse sau servicii originare dintr-un teritoriu sancționat
 • investiții, tranzacții de fuziuni și achiziții și alte tranzacții care implică un teritoriu sancționat sau părți sancționate
 • punerea de fonduri sau resurse la dispoziția părților desemnate
 • efectuarea/primirea plăților către/de la teritorii sancționate sau părți sancționate
 • transferul de software, hardware, date tehnice sau tehnologie restricționate către anumite teritorii sancționate prin expediere fizică, e-mail, descărcare sau chiar transport manual, cu ocazia vizitării teritoriului sancționat
 

Conștientizarea și respectarea sancțiunilor și controlului exporturilor

Trebuie să fim conștienți și să respectăm pe deplin toate regimurile de sancțiuni aplicabile și controlul exporturilor care ne afectează activitatea. Trebuie să ne asigurăm că evităm întotdeauna efectuarea, în mod direct sau indirect, a următoarelor:
 • furnizarea produselor noastre sau permiterea furnizării produselor noastre oricărei persoane
 • cumpărarea de bunuri de la orice persoană sau
 • stabilirea în alt mod a unor relații cu orice persoană sau proprietate, încălcând orice sancțiune aplicabilă, embargoul comercial, controlul exporturilor sau alte restricții comerciale

Sancțiunile pot fi impuse de țări individuale, cum ar fi SUA sau Marea Britanie sau de organisme supranaționale, precum ONU și UE.

Sancțiunile nu vizează cu restricții economice, comerciale sau diplomatice doar teritoriul unor țări întregi. Acestea vizează din ce în ce mai mult relații directe sau indirecte cu persoane, companii, organizații și grupuri sancționate, care sunt amplasate la nivel mondial și sancționate din diferite motive politice. Unele regimuri de sancțiuni sunt foarte largi; de exemplu, sancțiunile SUA se pot aplica chiar și persoanelor din afara SUA, cum ar fi BAT, atunci când acționează în întregime în afara SUA. În special, sancțiunile SUA interzic utilizarea dolarilor SUA și a băncilor SUA chiar și pentru plăți între părți din afara SUA care implică teritorii sancționate sau părți sancționate, precum și exporturile/reexporturile/transbordările de produse de origine SUA și produse cu conținut de origine SUA către sau pentru teritorii sancționate sau anumite persoane sancționate.

Separat de sancțiuni, controlul exporturilor impune obligații de licențiere pentru circulația transfrontalieră a anumitor tipuri de articole, cum ar fi mărfurile „cu dublă utilizare” și software-ul și tehnologia asociate, datorită potențialului lor de utilizare militară și indiferent de cine este implicat. Exemplele de articole cu „dublă utilizare” includ anumite tipuri de utilaje, software de criptare și echipamente IT. În cazul în care controlul exporturilor se aplică unui anumit articol, trebuie să ne asigurăm întotdeauna că avem la dispoziție licența (licențele) corespunzătoare înainte de a-l exporta.

Încălcarea sancțiunilor și a controlului exporturilor implică sancțiuni grave, inclusiv amenzi, pierderea licențelor de export și închisoare, în plus față de prejudicierea substanțială adusă reputației.

 

Pași pentru a asigura conformitatea deplină

Conform procedurii de conformitate privind sancțiunile, controalele interne ale companiilor și unităților organizaționale din cadrul Grupului trebuie să reducă la minim riscul încălcării sancțiunilor și controlului exporturilor și să ofere instruire și sprijin pentru a se asigura că angajații le înțeleg și le pun în aplicare în mod eficient, în special în cazul în care activitatea lor implică transferuri financiare internaționale sau furnizarea sau achiziționarea transfrontalieră de produse, tehnologii sau servicii.

Lista teritoriilor sancționate și a părților sancționate se modifică în mod frecvent. În cazul în care activitatea noastră implică vânzarea sau expedierea de produse, tehnologii sau servicii peste graniță, trebuie să fim la curent cu regulile și să respectăm în permanență și pe deplin Procedura noastră de conformitate privind sancțiunile.

În ciuda sancțiunilor în vigoare, de multe ori continuă să fie legal să ne angajăm în afaceri care implică direct sau indirect sau care asigură beneficii pentru un teritoriu sancționat. Cu toate acestea, această analiză este complexă, astfel încât este necesară aprobarea LEX înainte de a desfășura orice activitate care implică un teritoriu sancționat. De asemenea, trebuie să ne consultăm cu LEX în cazul existenței unor semnale de alertă pentru o tranzacție care poate implica un teritoriu sancționat.

Toate companiile din cadrul Grupului trebuie să urmeze Procedura de conformitate privind fuziunile și achizițiile.

De asemenea, trebuie să îl informăm imediat pe Consilierul LEX local dacă primim comunicări sau solicitări cu privire la sancțiuni din partea organismelor oficiale sau a partenerilor noștri de afaceri (inclusiv a băncilor noastre). Băncile noastre au adesea așteptări dincolo de lege, pe care le abordăm prin cerințele noastre de transparență. Trebuie să ne asigurăm că dăm dovadă de transparență cu băncile și cu ceilalți parteneri de afaceri cu privire la intenția de a-i implica în activități sensibile la sancțiuni. În special, nu trebuie niciodată să ascundem faptul că o anumită activitate comercială este sensibilă la sancțiuni.

Pentru mai multe informații despre sancțiuni și măsuri pe care le luăm pentru a atenua aceste riscuri, consultați Procedura de conformitate privind sancțiunile.

 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com