Close
 
 
 

Investiții comunitare

 
 

Investiții comunitare

Recunoaștem rolul afacerii în calitatea de cetățean corporativ, iar companiile din cadrul Grupului sunt încurajate să sprijine Investițiile comunitare locale și proiectele caritabile.

 

Ce credem noi

„Investițiile comunitare” sunt activități voluntare, dincolo de activitățile noastre comerciale și de bază și obligațiile noastre legale, care contribuie la sustenabilitatea economică, socială și de mediu a țărilor și comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Aceste investiții abordează o gamă largă de probleme și cauze din comunitățile în care activăm, implicând adesea organizații caritabile, organizații nonguvernamentale (ONG-uri) și „societatea civilă” și includ cheltuieli pentru proiecte comunitare sau contribuții caritabile, donații în natură și voluntariat al angajaților.

 

Companiile din cadrul Grupului nu trebuie să facă nicio investiție pentru comunitate fără să aplice mai întâi abordarea de due diligence și guvernanță detaliată în Acordul-cadru al Grupului pentru Investiții Comunitare

 

Sprijinirea comunităților locale

În calitate de afacere internațională, BAT joacă un rol important în multe țări, iar companiile din cadrul Grupului au construit legături strânse cu comunitățile în care activează. Avem o abordare pe termen lung pentru a sprijini aceste comunități prin investițiile noastre comunitare.

Acordul-cadru al Grupului pentru Investiții Comunitare stabilește modul în care companiile din cadrul Grupului trebuie să dezvolte, să ofere și să monitorizeze Investițiile comunitare, în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă.

 

Înregistrarea completă a ceea ce oferim

Orice investiție comunitară efectuată de o companie din cadrul Grupului trebuie să fie înregistrată integral în registrele companiei și, dacă este necesar, făcută publică fie de către companie, fie de către destinatar.

Companiile din cadrul Grupului trebuie să se asigure că Investițiile comunitare pe care le raportează în scopuri ESG (Mediu, Inițiative Sociale și Guvernanță corporativă) sunt în concordanță cu cele pe care le raportează prin Finanțe, în scopuri de raportare financiară și legală.

 

Funcționari guvernamentali, întreprinderi de stat și organisme publice echivalente

Sunt necesare măsuri suplimentare de diligență și de diminuare a riscurilor dacă trebuie aduse contribuții la o organizație guvernamentală, întreprindere de stat sau organism public echivalent (inclusiv ca răspuns la o cerere din partea guvernului de a furniza finanțare pentru a sprijini eforturile de ajutorare în caz de dezastru), aplicând abordarea de due diligence și guvernanță detaliată în Acordul-cadru al Grupului pentru Investiții Comunitare și anexa acestuia.

Companiile din cadrul Grupului trebuie să se asigure că o astfel de organizație guvernamentală, întreprindere de stat sau organism echivalent sunt autentice și că de contribuția comunitară prin investiții beneficiază publicul larg și nu funcționarii publici și familiile acestora.

Nu trebuie să contribuim la organizația caritabilă a unui funcționar public la cererea acestuia sau cu consimțământul expres sau tacit al acestuia în schimbul unei acțiuni oficiale, ca urmare a unei acțiuni oficiale sau ca o modalitate de a influența în mod necorespunzător funcționarul public în avantajul oricărei companii din cadrul Grupului.

Sunt interzise contribuțiile la o organizație caritabilă a unui funcționar public sau a unei terțe părți, cum ar fi un membru al familiei, un prieten sau un asociat al unui funcționar public, în schimbul unei acțiuni oficiale sau ca urmare a unei acțiuni oficiale sau ca o modalitate de a influența în mod necorespunzător funcționarul public în avantajul oricărei companii din cadrul Grupului.

Investițiile comunitare nu trebuie utilizate niciodată ca mijloc indirect de a aduce contribuții politice.

 

Verificarea reputației și a statutului

Companiile din cadrul Grupului nu trebuie să facă nicio investiție comunitară fără să aplice mai întâi abordarea de due diligence și guvernanță detaliată în Acordul-cadru al Grupului pentru Investiții Comunitare și anexa acestuia pentru a verifica reputația și statutul destinatarului.

Înainte de a efectua orice contribuție, companiile din cadrul Grupului trebuie să se asigure că destinatarul acționează cu bună-credință și are obiective de durabilitate, astfel încât contribuția să nu fie utilizată în scopuri necorespunzătoare.

Înainte de a efectua contribuția, companiile din cadrul Grupului trebuie să verifice statutul de înregistrare al organizațiilor caritabile și/sau ONG-urilor în țările respective.

 

Cu cine puteți vorbi

  • Superiorul dumneavoastră ierarhic
  • Persoane cu funcție superioară
  • Consilierul dumneavoastră local LEX
  • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com