Close
 
 
 

Combaterea mitei și a corupției

 
 

Combaterea mitei și a corupției

BAT are o politică de toleranță zero cu privire la mită și corupție și se angajează să acționeze împotriva acestora sub toate formele. Este inacceptabilă implicarea în vreun fel a companiilor, angajaților sau partenerilor noștri de afaceri din cadrul Grupului în luare de mită sau în alte practici de corupție sau cu caracter penal, inclusiv înșelăciune, delapidare sau extorcare.

 

Ce este mita?

Mita include orice cadou, plată sau alt beneficiu (cum ar fi ospitalitate, plăți ilicite, oferte de locuri de muncă/stagii profesionale sau oportunități de investiții) oferite pentru a asigura un avantaj (indiferent dacă este personal sau legat de afaceri). Este interzisă darea și primirea de mită; de asemenea, este interzis să oferiți, să solicitați sau să acceptați mită.

 

 

Trebuie să nu oferiți sau să nu promiteți niciun cadou, plată sau alt beneficiu niciunei persoane (direct sau indirect), inclusiv unui funcționar public, pentru a induce sau recompensa Comportamentul necorespunzător sau influența necorespunzătoare sau să nu intenționați să influențați necorespunzător orice decizie a oricărei persoane în avantajul nostru.

 

Combaterea plăților de facilitare

Vă este interzis să efectuați plăți de facilitare (direct sau indirect), altele decât în cazul în care este necesar pentru a proteja sănătatea, siguranța sau libertatea oricărui angajat.

Plățile de facilitare sunt mici plăți efectuate pentru a stimula sau a accelera efectuarea de către un funcționar de nivel mic a unei acțiuni de rutină la care plătitorul are deja dreptul. Acestea sunt ilegale în majoritatea țărilor. În unele țări, cum ar fi Marea Britanie, este o infracțiune ca cetățenii lor să efectueze plăți de facilitare în străinătate.

În circumstanțe excepționale, în care nu există o alternativă sigură de plată, trebuie să implicați Consilierul LEX local (dacă este posibil, înainte de efectuarea oricărei plăți). Plata trebuie, de asemenea, să fie complet documentată în registrele contabile ale companiei din cadrul Grupului.

O taxă pentru accelerare publicată, bine documentată, plătită direct unei întreprinderi guvernamentale sau de stat (nu unei persoane fizice) nu este considerată de obicei o plată de facilitare, conform legilor anticorupție.

 

Combaterea mitei

Mituirea unui funcționar public este considerată o infracțiune în aproape orice țară. În multe țări, mituirea angajaților sau agenților implicați în afaceri private (ca de exemplu furnizorii noștri) este, de asemenea, considerată o infracțiune.

Aveți obligația ca niciodată:

 • să nu oferiți sau să nu promiteți niciun cadou, plată sau alt beneficiu niciunei persoane (direct sau indirect), inclusiv unui funcționar public, pentru a induce sau recompensa Comportamentul necorespunzător sau influența necorespunzătoare sau să nu intenționați să influențați necorespunzător orice decizie a oricărei persoane în avantajul nostru
 • să nu cereți și să nu acceptați sau să nu primiți niciun cadou, plată sau alt avantaj de la nicio persoană (direct sau indirect), ca recompensă sau pentru a induce un Comportament necorespunzător sau care influențează necorespunzător sau lasă impresia că este intenționat în mod necorespunzător să influențeze necorespunzător deciziile Grupului

În multe țări legile pentru combaterea mitei au efect extrateritorial, astfel încât pentru aceste țări va fi o infracțiune ca cetățenii lor să plătească mită în străinătate. Există consecințe potențiale grave ale încălcării acestor legi, atât pentru Grup, cât și pentru persoanele fizice.

 

Menținerea procedurilor adecvate

Companiile din cadrul Grupului pot fi trase la răspundere pentru fapte de corupție efectuate de furnizorii de servicii terți care acționează în numele lor. În consecință, companiile din cadrul Grupului trebuie să implementeze și să efectueze controale care să asigure faptul că nu sunt oferite, efectuate, solicitate sau primite plăți necorespunzătoare de către terții care prestează servicii în numele lor.

Controalele trebuie să includă:

 • proceduri de tipul „cunoaște-ți furnizorul” și „cunoaște-ți clientul”, inclusiv Procedura AFC pentru furnizori, în mod proporțional cu riscul implicat
 • prevederi anticorupție în contractele cu furnizorii, care sunt adecvate pentru nivelul mitei și riscul de corupție implicat și pot duce la reziliere în cazul încălcării
 • acolo unde este cazul, instruire anticorupție și sprijin pentru personalul care gestionează relațiile cu furnizorii
 • raportarea promptă și exactă a naturii și valorii tranzacțiilor și cheltuielilor
 • aplicarea Procedurii de conformitate a tranzacțiilor pentru fuziuni și achiziții tranzacțiilor aplicabile, inclusiv posibilelor aranjamente de asocieri în participațiune
 

Registre contabile, înregistrări și controale interne

Documentele comerciale ale Grupului trebuie să reflecte cu exactitate natura reală și amploarea tranzacțiilor și cheltuielilor. Trebuie să efectuăm controale interne pentru a ne asigura că evidențele și conturile financiare sunt corecte în conformitate cu legile anticorupție aplicabile și cu cele mai bune practici.
 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com